Detail člověka URL

JUDr. Jan Kudrna, Ph.D.

Profile picture for user 26217490

Telefon: +420221005355

Katedra ústavního práva

Členství

 

Aktuální oblast odborného zájmu

dělba moci a vzájemné vztahy mezi ústavními orgány
imunita ústavních činitelů
československá a česká ústavnost ve vývoji
právní úprava politických stran
postavení občanů a cizinců
ochrana soukromí a data retention

Vzdělání a akademické kvalifikace

Vzdělání

Fakulta

Obor

rok ukončení studia

Univerzita Karlova

Právnická fakulta

právo

1999

Akademické kvalifikace

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

JUDr.

Ústavní právo

Právnická fakulta UK

2002

Ph.D.

Veřejné právo I.

Právnická fakulta UK

2003

Přehled zaměstnání

Od r. do r./dosud

Instituce

Funkční místo

Výše úvazku

2003/dosud

Právnická fakulta UK

odborný asistent

1.0

2006/dosud

Metropolitní univerzita Praha

přednášející

DPP

Pedagogická činnost

Předmět (+ specializace v rámci předmětu)

Garant/vyučující

Instituce

Ústavní právo a státověda

vyučující

Právnická fakulta UK

Státověda

vyučující

Právnická fakulta UK

Ústavní právo a státověda CŽV

garant

Právnická fakulta UK

Státověda CŽV

garant

Právnická fakulta UK

Právo a bezpečnost státu

garant

Právnická fakulta UK

Introduction to Czech Constitutional Law (Erasmus)

garant

Právnická fakulta UK

Czech and European Constitutional Perspectives of Fundamental Rights Protection (LLM)

garant

Právnická fakulta UK

Akademické pobyty na zahraničních institucích

Rok

Instituce

Stát

Délka pobytu

druh pobytu (studijní, invited speaker)

2014

Vytautas Magnus University

Litva

5 dní

invited speaker

2013

Vytautas Magnus University

Litva

6 dní

invited speaker

2013

Uniwersytet Wrocławski

Polsko

7 dní

invited speaker

2012

Mykolas Romeris University

Litva

4 dny

invited speaker

2012

Mykolas Romeris University

Litva

7 dní

invited speaker

2011

Mykolas Romeris University

Litva

7 dní

invited speaker

2011

Uniwersytet Wrocławski

Polsko

7 dní

invited speaker

Další odborné aktivity

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

Postavení (předseda/člen atp.)

2011/dosud

Roczniki Administracji i Prawa

Polsko

člen redakční rady

Účast na konferencích

Název konference

Typ konference

Místo/stát konání

Rok konání

Název přednášky/referátu

Práva a povinnosti spojené s občanstvím Unie

konference

Praha/Česká republika

2013

K některým možnostem úpravy volebního práva cizinců de lege ferenda

Totalitarian regimes´ heritage in hate crimes

konference

Vilnius/Litva

2013

Legacy of totalitarianism: Societies unready for their freedom nad responsibility. The example of racial hate crimes in the Czech republic.

Parlamentní demokracie jako cesta k řešení současné evropské krize?

seminář

Praha/Česká republika

2013

Možnosti a limity koordinace evropské hospodářské a rozpočtové politiky členských států z hlediska Ústavy České republiky

Evropská identita a její česká reflexe

konference

Praha/Česká republika

2013

Evropská a česká identita – státní a ústavní aspekt

Odpovědnost veřejné moci

konference

Praha/Česká republika

2013

Odpovědnost za akty prezidenta republiky

20 let Ústavy České republiky: Ohlednutí zpět a pohled vpřed

konference

Praha/Česká republika

2012

Dvacet let přetváření Ústavy České republiky

Federalismus a Evropa

konference

Praha/Česká republika

2012

Skutečný federalismus jako řešení pro Evropu

Jazykové znalosti

Jazyk

Úroveň znalosti

angličtina

aktivně

polština

aktivně