Detail člověka URL

doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.

Profile picture for user 74481882

Telefon: +420221005556

Katedra finančního práva a finanční vědy

Členství

Aktuální oblast odborného zájmu

Finanční právo, daňové právo, právo finančního systému

Vzdělání a akademické kvalifikace

Vzdělání

Fakulta

Obor

rok ukončení studia

Univerzita Palackého v Olomouci

Právnická fakulta

Právo a právní věda

2005

Akademické kvalifikace

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

JUDr.

Právo a právní věda

Univerzita Karlova v Praze

2008

Ph.D.

Teoretické právní vědy

Univerzita Karlova v Praze

2008

doc.

Finanční právo a finanční věda

Univerzita Karlova v Praze

2016

Přehled zaměstnání

Od r. do r./dosud

Instituce

Funkční místo

Výše úvazku

2008/současnost

Univerzita Karlova v Praze

odborný asistent

1,0

Pedagogická činnost

Předmět (+ specializace v rámci předmětu)

Garant/vyučující

Instituce

Finanční právo

vyučující

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Bankovní právo

vyučující

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Akviziční financování v praxi

garant

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Vědeckovýzkumná činnost

Rok/roky

Název úkolu

Specifikace úkolu (číslo atp.)

Udělující instituce

Postavení

2016

Finance a informační technologie z perspektivy recentní legislativy Evropské unie

SVV 260 245/2016

UK

řešitel

2012- 2016

Veřejné právo v kontextu europeizace a globalizace

PRVOUK P06

UK

člen řešitelského týmu

2015

Perspektivy vývoje finančního práva v České republice a Evropské unii

SVV 260 136/2015

UK

řešitel

2014 - 2015

Poskytování služeb na finančním trhu pod vlivem rekodifikace

GAUK 1578514/2014

 

spoluřešitel

2014 - 2015

Inovace výuky finančního práva se zaměřením na jeho praktickou aplikaci

132014

Nadace Hugo Grotius

řešitel

2014

Tendence právní regulace v oboru finančního práva v České republice v interakci s unijní právní úpravou

SVV 260 006/2014

UK

řešitel

2013

Vývoj finančně-právní regulace ve vybraných zemích Evropské unie

SV SVV 266 407/2013

UK

řešitel

2013

Moderní poplatkové právo

1491/2013

MŠMT

řešitel

2012

Finančně-právní nástroje boje s dluhovou krizí

SVV 266 407/2012

UK

řešitel

2011

Právní otázky daňové, fiskální a monetární podpory hospodářského růstu v zemích střední Evropy v letech 2011 až 2015

SVV 262 410/2011

UK

řešitel

2011-2015

Veřejné právo v kontextu europeizace a globalizace

Prvouk P06

UK

řešitel

2008-2011

Proměny práva na počátku 3. tisíciletí – kořeny, východiska, perspektivy

VZ MSM 0021620804

MŠMT

řešitel

2010 – 2012

Podpora prostředí pro zkvalitnění tvorby právních předpisů v České republice se zaměřením na úředníky ústředních správních úřadů a jednotlivá připomínková místa

CZ1.04/4.1.00/27.00005

EU a ČR

řešitel

2009

Právní vztahy v osobních financích

2232/2009

MŠMT

spoluřešitel

2008

Poplatkové právo

1815/2008

MŠMT

řešitel

2006

Bankovní právo

2162/2006

MŠMT

spoluřešitel

 

Akademické pobyty na zahraničních institucích

Rok

Instituce

Stát

Délka pobytu

druh pobytu (studijní, invited speaker)

2016

New York University, School of Law

USA

týden

výzkumný

2015

University of Melbourne, University of New South Wales

Austrálie

tři týdny

výzkumný

2015

Leiden University

Nizozemí

týden

výzkumný

2015

Universidad de Salamanca

Španělsko

týden

výukový

2014

Institute of Advanced Legal Studies a University College London

UK

týden

výzkumný

2014

Columbia Law School

USA

týden

výzkumný

2014

Universita degli Studi di Milano

Itálie

týden

výukový

2013

Universidad de Granada

Španělsko

týden

výukový

2012

Università degli Studi di Napoli Federico II

Itálie

týden

výukový

2011

Universidad de Santiago de Compostela

Španělsko

týden

výukový

2009

Universidad de Santiago de Compostela

Španělsko

týden

výukový

2008

The Hague University

Nizozemsko

týden

výukový

2007

Ankara University, Faculty of Law

Turecko

dva týdny

studijní

2007

Universite Paris Sud

Francie

týden

výukový

2006

Universite Paris Sud

Francie

týden

výukový

Další odborné aktivity

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

Postavení (předseda/člen atp.)

2014/současnost

Rozkladová komise ministra financí pro oblast loterií

MFČR/ČR

člen

2011/2016

Pracovní komise pro veřejné právo II – finanční právo Legislativní rady vlády

vláda/ČR

člen

2009/2009

Pracovní skupina na přípravu nového zákona o daních z příjmů

MFČR/ČR

člen

2008/2011

Výběrové komise Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro oblast podpory 2.4

MŠMT/ČR

náhradník člena

2008/2011

Výběrové komise Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro oblast podpory 2.2

MŠMT/ČR

náhradník člena

2004/2005

Bologna Promoters

EU

člen

2004/2005

Studentská komora Rady vysokých kol

ČR

místopředseda

2003/2005

Rada vysokých škol

ČR

člen

Účast na konferencích

Název konference

Typ konference

Místo/stát konání

Rok konání

Mezinárodní vědecká konference Dny práva 2016

konference

Brno/ČR

2016

Soukromé a veřejné v soudobém právu

konference

Praha/ČR

2016

Mezinárodní konference Olomoucké právnické dny 2016

konference

Olomouc/ČR

2016

Mezinárodní konference O zneužití práva

konference

Praha/ČR

2015

Kolektivní ochrana práv v civilním soudním řízení

odborné kolokvium

Olomouc/ČR

2015

XIV. ročník mezinárodní vědecké konference „Daňové právo a jeho možnosti v predchádzaní daňovým únikom a daňovým podvodom“

konference

Štrbské pleso/SR

2015

Mezinárodní konference Olomoucké právnické dny 2015

konference

Olomouc/ČR

2015

Mezinárodní vědecká konference Dny práva 2013

konference

Brno/ČR

2013

Problems of Application of Tax Law in Central and Eastern European Countries

konference

Omsk/Rusko

2013

Mezinárodní konference Olomoucké právnické dny 2013

konference

Olomouc/ČR

2013

Mezinárodní vědecká konference Dny práva 2011

konference

Brno/ČR

2011

Aktuální otázky financí a finančního práva z hlediska fiskální a monetární podpory hospodářského růstu v zemích střední a východní Evropy po roce 2010

konference

Praha/ČR

2010

Veřejné finance v prostředí hospodářské krize

konference

Olomouc/ČR

2010

La amplicatión de la Unión Europea y sus repercusiones tributarias sobre las liberdates comunitarias

konference

Madrid/Španělsko

2009

Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2009

konference

Častá-Papiernička/Slovensko

2009

Aktuálne problémy práva a ekonómie a možnosti ich rozvoja v priestore Európskej únie

konference

Bratislava/Slovensko

2008

Jazykové znalosti

Jazyk

Úroveň znalosti

Anglický

aktivně

Francouzský

pasivně

Slovenský

aktivně