Detail člověka URL

doc. JUDr. Petr Bělovský, Dr.

Profile picture for user 29805487

Telefon: +420221005412

Katedra právních dějin

Členství

 

Aktuální oblast odborného zájmu
římské právo
 

Vzdělání a akademické kvalifikace

  • Vzdělání 

Fakulta

Obor

rok ukončení studia

Univerzita Karlova

Právnická fakulta

právo

1995

  • Vědeckopedagogický titul

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

název kvalifikační práce (jen Doc.)

Doc.

římské právo

PFUK

2008

Právní podmínky vydržení

  • Akademické kvalifikace

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

název kvalifikační práce (jen Doc.)

Ph.D.

právní dějiny

PFUK

1999

Právní postavení římských právníků a advokátů

Přehled zaměstnání

Od r. do r./dosud

Instituce

Funkční místo

Výše úvazku

1996 - dosud

PFUK

docent

1.0

Pedagogická činnost

Předmět (+ specializace v rámci předmětu)

Garant/vyučující

Instituce

římské právo

vyučující

PFUK

dějiny právnického stavu a profesí

vyučující

PFUK

 

Vědeckovýzkumná činnost

Rok/roky

Název úkolu

Udělující instituce

Postavení

2005-2011

Odkaz římskoprávních institutů v současném českém a evropském právu

GAUK

řešitel

2005-2011

Kvantitativní a kvalitativní proměny právního řádu na počátku 3. tisíciletí – kořeny, východiska a perspektivy

Výzkumný záměr

řešitel

2012 - doposud

Soukromé právo XXI. století

PRVOUK

řešitel

 Akademické pobyty na zahraničních institucích + přednášky typu invited speaker 

Rok

Instituce

Stát

Délka pobytu

druh pobytu (studijní, invited speaker)

2004

University of Praetoria

JAR

2 měsíce

invited speaker

2000

Universita di Catania

Itálie

1 měsíc

studijní

 

Akademické aktivity

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

Postavení (předseda/člen atp.)

2008-2011

Oborová rada Grantové agentury AV

Akademie věd ČR

člen

2006-2007

Akademický senát PFUK

PFUK

člen

2006-2008

Akademický senát UK

UK

člen

2002 - doposud

Société Fernand de Visscher pour l’Histoire des Droits de l’Antiquité

 

člen

1997-2011

Jednota klasických filologů

FFUK

člen

Další odborné aktivity

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

Postavení (předseda/člen atp.)

2003 - doposud

Jurisprudence

Wolters Kluwer

šéfredaktor

Jazykové znalosti

Jazyk

Úroveň znalosti

anglicky

aktivně

francouzsky

aktivně

italsky

pasivně

rusky

aktivně