JUDr. Jan Kosek, Ph.D.

  • O mně
  • Životopis
  • Publikace
  • Výuka
  • Rozvrh
  • Školitel

Zaměstnání

Katedra politologie a sociologie

Email:

Telefon:
+420 221 005 380

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 2. nadzemní podlaží - 1. patro >> 142 (mapa)

Konzultační a úřední hodiny:
Čtvrtek  18 - 20:00 hodin


Členství

Osoba v systému Whois Osoba v systému Whois   |   Anglická verze

 

Aktuální oblast odborného zájmu

filozofie práva
sociální psychologie
sociologie práva

 

Vzdělání a akademické kvalifikace

Vzdělání

Fakulta

Obor

rok ukončení studia

Univerzita Karlova

Právnická

Právo

1983

Akademické kvalifikace

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

JUDr.

Právní dějiny

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

1985

Ph.D.

Kulturologie

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

2012

Přehled zaměstnání

Od r. do r./dosud

Instituce

Funkční místo

Výše úvazku

od r. do r. 1990/dosud

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Odborný asistent

1

Pedagogická činnost

Předmět (+ specializace v rámci předmětu)

Garant/vyučující

Instituce

Právo a diskriminace

Garant

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Právo a literatura

Garant

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Psychologický seminář

Garant

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Psychologie pro právníky

Garant

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Sociální psychologie

Garant

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Vědeckovýzkumná činnost

Rok/roky

Název úkolu

Specifikace úkolu (číslo atp.)

Udělující instituce

Postavení

2005 - 2011

Kvantitativní a kvalitativní proměny právního řádu na počátku 3. tisíciletí – kořeny, východiska a perspektivy

MSM0021620804

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Spoluřešitel

2011

Rozsudek, jeho vykonatelnost a soudní moc v historii a současnosti (historická a společenskovědní analýza)

SVV 262402/2011

UK

Akademický pracovník

2012 - 2016

Institucionální a normativní proměny práva v evropském a globálním kontextu

PRVOUK P04

UK

Spoluřešitel

Akademické aktivity

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

Postavení (předseda/člen atp.)

od r. do r. 2014/dosud

Knihovní komise

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Člen

Jazykové znalosti

Jazyk

Úroveň znalosti

angličtina

aktivně

francouzština

aktivně

němčina

italština

polština

ruština

španělština

aktivně

pasivně

pasivně

pasivně

pasivně

AutorNázevRokTypISBN/ISSN
Havel T., Kosek J.Stále inspirující římské právo2018část knihy978-80-906846-8-3
Kosek J.Od pravidel k právu; kulturní vzorce aneb Kde se berou pravidla2018část knihy978-80-906846-8-3
Kosek J.Právo ve společnosti2018část knihy978-80-906846-8-3
Kosek J.Počátky psaného práva2018část knihy978-80-906846-8-3
Kosek J.Středověké právo aneb archaické právo a křesťanství; hledání nového řádu2018část knihy978-80-906846-8-3
Kosek J.Vrcholný středověk; počátky centralizace a čarodějnické procesy2018část knihy978-80-906846-8-3
Kosek J.Novověké právo aneb počátky mezinárodního práva; přirozené právo, reformace a stát2018část knihy978-80-906846-8-3
Kosek J.Právo a utopie; chaos a anglická parlamentní demokracie2018část knihy978-80-906846-8-3
Kosek J.Osvícení zdola a shora; zrod moderního kontinentálního práva2018část knihy978-80-906846-8-3
Agha P., Drápal J., Kosek J., Kuklík J., Kysela J., Píša R., Pithart P., Urban M., Veis J., Wintr J., Venclík J., Seltenreich R.Literatura a film jako zrcadlo práva a právníků2017kniha978-80-7502-220-2
Kosek J.Citadela, nebo doupě; v zajetí ambivalence - zamyšlení nad některými zdroji a souvislostmi díla Franze Kafky2017část knihy978-80-7502-220-2
Kosek J.Citadela, nebo doupě; v zajetí ambivalence - zamyšlení nad některými zdroji a souvislostmi díla Franze Kafky2017část knihy978-80-7502-220-2
Kosek J.Soud nikdy nespí. Stísněná tvořivost Mitteleuropy Franze Kafky2017kniha978-80-7363-890-0
Kosek J.Jak (ne)být sám (se) sebou: problém autenticity : zrod a cíle moderního člověka ve světle filozofie a literatury2015kniha978-80-7363-703-3
Kosek J.Právo (n)a předsudek: historické, filozofické, sociálně psychologické, kulturní a právnické souvislosti stereotypů a předsudků2011kniha978-80-7363-312-7
Kosek J.Člověk je (ne)tvor společenský : kapitoly ze sociální psychologie2004kniha80-7203-591-6
Kosek J.Věda je to určitě, ale o čem?2003kniha80-7340-014-6
Fakulta

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111