Detail člověka URL

JUDr. Jan Kosek, Ph.D.

Profile picture for user 71133765

Telefon: +420221005380

Katedra politologie a sociologie

Členství

 

Aktuální oblast odborného zájmu

filozofie práva
sociální psychologie
sociologie práva

 

Vzdělání a akademické kvalifikace

Vzdělání

Fakulta

Obor

rok ukončení studia

Univerzita Karlova

Právnická

Právo

1983

Akademické kvalifikace

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

JUDr.

Právní dějiny

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

1985

Ph.D.

Kulturologie

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

2012

Přehled zaměstnání

Od r. do r./dosud

Instituce

Funkční místo

Výše úvazku

od r. do r. 1990/dosud

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Odborný asistent

1

Pedagogická činnost

Předmět (+ specializace v rámci předmětu)

Garant/vyučující

Instituce

Právo a diskriminace

Garant

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Právo a literatura

Garant

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Psychologický seminář

Garant

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Psychologie pro právníky

Garant

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Sociální psychologie

Garant

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Vědeckovýzkumná činnost

Rok/roky

Název úkolu

Specifikace úkolu (číslo atp.)

Udělující instituce

Postavení

2005 - 2011

Kvantitativní a kvalitativní proměny právního řádu na počátku 3. tisíciletí – kořeny, východiska a perspektivy

MSM0021620804

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Spoluřešitel

2011

Rozsudek, jeho vykonatelnost a soudní moc v historii a současnosti (historická a společenskovědní analýza)

SVV 262402/2011

UK

Akademický pracovník

2012 - 2016

Institucionální a normativní proměny práva v evropském a globálním kontextu

PRVOUK P04

UK

Spoluřešitel

Akademické aktivity

Od r. do r./dosud

Název

Instituce/stát

Postavení (předseda/člen atp.)

od r. do r. 2014/dosud

Knihovní komise

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Člen

Jazykové znalosti

Jazyk

Úroveň znalosti

angličtina

aktivně

francouzština

aktivně

němčina

italština

polština

ruština

španělština

aktivně

pasivně

pasivně

pasivně

pasivně