prof. JUDr. Miroslav Bělina, CSc.

 • O mně
 • Životopis
 • Publikace
 • Výuka
 • Rozvrh
 • Školitel

Zaměstnání

Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení

Email:

Telefon:
+420 221 005 366

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 2. nadzemní podlaží - 1. patro >> 135 (mapa)

Konzultační a úřední hodiny:
úterý 17:00  - 18:00 hod.  


Osoba v systému Whois Osoba v systému Whois   |   Anglická verze
Akademické aktivity:
 • Každoroční pořádání Mezinárodní konference v oblasti pracovního práva v Třešti.
Odborné aktivity:
 • Člen Legislativní rady Vlády ČR
 • Místopředseda České společnosti pro pracovní právo
 • Člen správního výboru Mezinárodní společnosti pro pracovní právo
 • Člen předsednictva Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR
Studium:
 • Magisterské studium 1973 PF UK Praha
 • CSc. – 1978 PF UK Praha
 • Habilitační řízení – 1988 PF UK Praha – pracovní právo a právo sociálního zabezpečení
 • profesorské řízení – 1998 PF UK Praha - pracovní právo a právo sociálního zabezpečení
AutorNázevRokTypISBN/ISSN
Bělina M.Škoda způsobená zaměstnancem a jeho (ne)odpovědnost vůči třetím osobám2018článek v časopise1210-6410
Bělina M.Náhrada nemajetkové újmy v pracovním právu2018článek v časopise1210-6410
Bělina M.Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání. Komentář § 30-392017část knihy978-80-7552-609-0
Bělina M.Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání. Komentář § 301-3062017část knihy978-80-7552-609-0
Bělina M., Bognárová V., Drápal L., Hůrka P., Kahle B., Morávek J., Pichrt J., Štangová V., Štefko M., Tröster P., Vysokajová M.Pracovní právo2017kniha978-80-7400-667-8
Bělina M.Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání. Komentář § 310-3112017část knihy978-80-7552-609-0
Bělina M.Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání. Komentář § 3632017část knihy978-80-7552-609-0
Pichrt J., Bělina M., Bělina T., Bognárová V., Doležílek J., Drápal L., Knebl P., Morávek J., Novotný Z., Ptáček L., Putna M., Rothová E., Stádník J., Štefko M.Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání. Praktický komentář.2017kniha978-80-7552-609-0
Bělina M.K historickému vývoji práva na práci2017část knihy978-80-87284-64-3
Pichrt J., Bělina M.Poslanecké pozměňovací návrhy k zákonu o vysokých školách - zamyšlení k paralelám některých minulých i současných poslaneckých iniciativ2016článek v časopise1213-189X
Bělina M.(Ne)zbytná další novela zákoníku práce?2016článek v časopise0323-0619
Bělina M.Změnilo se pracovní právo s novým občanským zákoníkem?2015článek v časopise1210-6410
Bělina M., Drápal L.Zákoník práce : komentář2015kniha978-80-7400-290-8
Bělina M.Zákon o státní službě, komentář § 122-1252015část knihy978-80-7478-843-7
Bělina M.Zákon o státní službě, komentář § 10-162015část knihy978-80-7478-843-7
Bělina M.Zákoník práce, komentář § 1 - 112015část knihy978-80-7400-290-8
Bělina M.Zákoník práce, komentář § 30 - 392015část knihy978-80-7400-290-8
Bělina M.Zákoník práce, komentář § 301 - 3062015část knihy978-80-7400-290-8
Bělina M.Zákoník práce, komentář § 310 - 3112015část knihy978-80-7400-290-8
Bělina M.Zákoník práce, komentář § 3632015část knihy978-80-7400-290-8
Bělina M., Morávek J.(Ne)potřebná novela zákoníku práce2015článek v časopise1210-6410
Pichrt J., Bělina M., Bělina T., Bognárová V., Kahle B., Kaucký J., Kopecký M., Morávek J., Rothová E., Smejkal L., Stádník J., Štefko M., Tomší I.Zákon o státní službě : Komentář2015kniha978-80-7478-843-7
Bělina M.Občanský zákoník. Komentář2014část knihy978-80-7478-369-2
Pichrt J., Bělina M.Část čtvrtá. Zabezpečování zaměstnání a kontrolní činnost. Hlava XXVIII. Zabezpečování zaměstnání. Oddíl III. Zprostředkování zaměstnání agenturami práce2014část knihy978-80-7400-283-0
Bělina M., Bognárová V., Drápal L., Hůrka P., Kahle B., Kalenská M., Pichrt J., Štangová V., Štefko M., Tröster P., Vysokajová M.Pracovní právo2014kniha978-80-7400-283-0
Bělina M.Jakub Morávek: Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích. Wolters Kluwer ČR, a.s., Praha 2013, 436 stran, 590 Kč2013článek v časopise1210-6348
Bělina M., Drápal L., Hůrka P., Pichrt J., Štangová V., Štefko M., Tröster P., Vysokajová M.Pracovní právo2012kniha978-80-7400-405-6
Bělina M., Pichrt J.Nad návrhem novelizace zákoníku práce (včetně vazby na návrh nového občanského zákoníku)2011článek v časopise1210-6410
Bělina M.Vztah pracovního práva a občanského práva ve světle rekodifikace obou právních odvětví2011část knihy978-80-7357-753-7
Dvořák J., Malý K., Schauer M., Eliáš K., Seltenreich R., Lingelbach G., Soukup L., Kuklík J., Gábriš T., Skřejpková P., Malec D., Balík S., Kindl V., Tomášek M., Bělina M. , et al.200 let Všeobecného občanského zákoníku2011kniha978-80-7357-753-7
Bělina M.Pracovní poměr, pracovní smlouva a vznik pracovního poměru § 33 – 392010část knihy978-80-7400-317-2
Antoš M., Bažantová I., Bárány E., Bělina M., Borkovec A., Císařová Z., Dobřichovský T., Gerloch A., Holcová I., Hřebejk J., Kerner A., Křesťanová V., Kříž J., Kysela J.Nové jevy v právu na počátku 21. století. II., Teoretické a ústavní impulzy rozvoje práva2010kniha978-80-246-1742-8
Adamová K., Antoš M., Bakeš M., Balaš V., Barány E., Bělina M., Bělovský P., Beran K., Bílková V., Boháč R., Černá S., Císařová D., Císařová Z., Damohorský M.Czech law between europeanization and globalization : New phenomena in law at the beginning of 21st century2010kniha978-80-246-1785-5
Bělina M.Pojetí pracovního práva a jeho postavení v systému práva2010část knihy978-80-7400-186-4
Bělina M.Vznik pracovního poměru2010část knihy978-80-7400-186-4
Bělina M.Skončení pracovního poměru2010část knihy978-80-7400-186-4
Bělina M.Odpovědnostní vztahy2010část knihy978-80-7400-186-4
Bělina M., Chromá M.Reflection of globalization in Czech labour law2010část knihy978-80-246-1785-5
Bělina M.Ústavněprávní problémy nové úpravy pracovního práva2010část knihy978-80-246-1742-8
Bělina M., Bělina T., Bognárová V., Drápal L., Novotný Z., Pichrt J., Píchová I., Putna M., Rothová E., Součková M., Štefko M.Zákoník práce. Komentář.2010kniha978-80-7400-317-2
Bělina M.Předmět úpravy a vymezení pracovněprávních vztahů § 1- 52010část knihy978-80-7400-317-2
Bělina M.Účastníci pracovněprávních vztahů. Díl první. Zaměstnanec § 62010část knihy978-80-7400-317-2
Bělina M.Účastníci pracovněprávních vztahů. Díl druhý. Zaměstnavatel § 7 – 112010část knihy978-80-7400-317-2
Bělina M.Zastoupení § 122010část knihy978-80-7400-317-2
Bělina M.Základní zásady pracovněprávních vztahů § 13 – 152010část knihy978-80-7400-317-2
Bělina M.Postup před vznikem pracovního poměru. § 30 – 322010část knihy978-80-7400-317-2
Bělina M.Základní povinnosti zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců vyplývající z pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, zvláštní povinnosti některých zaměstnanců a výkon jiné výdělečné činnosti § 301 – 3042010část knihy978-80-7400-317-2
Bělina M.Vnitřní předpis § 305 – 3062010část knihy978-80-7400-317-2
Bělina M.Mzdová, platová a ostatní práva v pracovněprávních vztazích § 3072010část knihy978-80-7400-317-2
Bělina M.Konkurenční doložka § 310 – 3112010část knihy978-80-7400-317-2
Bělina M.Ustanovení, kterými se zapracovávají předpisy Evropských společenství, a ustanovení, od kterých není možné se odchýlit § 3632010část knihy978-80-7400-317-2
Bělina M., Bognárová V., Drápal L., Hůrka P., Kahle B., Kalenská M., Pichrt J., Štangová V., Štefko M., Tröster P., Vysokajová M.Pracovní právo2010kniha978-80-7400-186-4
Pichrt J., Bělina M.Zabezpečování zaměstnání a kontrolní činnost2010část knihy978-80-7400-186-4
Bělina M.Zabezpečování zaměstnání2010část knihy978-80-7400-186-4
Bělina M.Pracovněprávní spory a jejich řešení2010část knihy978-80-7400-186-4
Bělina M.České pracovní právo po novém zákoníku práce2009část knihy978-80-7357-418-5
Bělina M., Brodec J., Čech P., Černá S., Dobiáš P., Dvořák J., Eichlerová K., Elischer D., Frinta O., Frintová D., Gerloch A., Hůrka P., Králíčková Z., Kučera Z.Nové jevy v právu na počátku 21. století. IV., Proměny soukromého práva2009kniha978-80-246-1687-2
Bělina M.Hesla z oboru pracovní právo2009část knihy
Hendrych D., Bělina M., Fiala J., Šámal P., Šturma P., Štenglová I.Právnický slovník2009kniha978-80-7400-059-1
Bělina M.7. Reflexe globalizace v českém pracovním právu 7.1 Flexibilita a české pracovní právo2009část knihy978-80-246-1687-2
Bělina M.7. Reflexe globalizace v českém pracovním právu 7.5 Závěry2009část knihy978-80-246-1687-2
Bělina M., Drápal L., Pichrt J., Štefko M.Zákoník práce. Komentář. 2008kniha978-80-7179-607-7
Bělina M.Postavení českého pracovního práva v rámci systému evropského a českého práva. 2008článek v časopise0323-0619
Bělina M.Malé zamyšlení nad návrhem koncepčních změn zákoníku práce 2008článek v časopise1212-8694
Bělina M.Nález ÚS zasáhl koncepci zákoníku práce 2008článek v časopise1212-8694
Bělina M.Vybrané problémy postavení zástupců zaměstnanců v pracovněprávních vztazích2007část knihy
Bělina M.Neplatnost právních úkonů v novém zákoníku práce 2007článek v časopise1214-7966
Bělina M.Splňuje nový zákoník práce očekávání?2007článek v časopise1210-6410
Bělina M.Nový zákoník práce nepřináší stabilitu do regulace pracovněprávních vztahů 2007článek v časopise1212-8694
Bělina M.Novela zákoníku práce 2007článek v časopise1210-6410
Bělina M.Část druhá.Individuální pracovní právo. Hlava XI. Vznik a změny pracovního poměru.2007část knihy978-80-7179-672-5
Bělina M.Část první. Obecné výklady; Hlava I. Pojetí pracovního práva a jeho postavení v systému práva2007část knihy978-80-7179-672-5
Bělina M.Část čtvrtá. Zabezpečování zaměstnání a kontrolní činnost. Hlava XXVII. Zabezpečování zaměstnání (s výjimkou oddílu 3.3.)2007část knihy978-80-7179-672-5
Bělina M.Část pátá. Spory z pracovněprávních vztahů. Hlava XXIX. Pracovněprávní spory a jejich řešení. 2007část knihy978-80-7179-672-5
Bělina M.Nový zákoník práce2006článek v časopise1210-6410
Bělina M.Vztah pracovního práva k občanskému právu2006část knihy
Bělina M.Nová pracovněprávní úprava?2005část knihy80-7357-133-1
Bělina M.Nad návrhem nového zákoníku práce2005článek v časopise1210-6410
Bělina M.Vztah pracovního a občanského práva2005část knihy80-7357-057-2
Bělina M.Zrušení zákazu švarcsystému?2005článek v časopise1212-8694
Bělina M., Brádelová L.Stanovisko Výboru společnosti pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení k návrhu zákoníku práce2005článek v časopise1211-1139
Bělina M., Brádelová L.Stanovisko Výboru společnosti pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení k návrhu zákoníku práce2005článek v časopise1211-1139
Bělina M., Pichrt J.Nad návrhem nového zákoníku práce2005článek v časopise1210-6410
Bělina M.Nová pracovněprávní úprava?2005část knihy80-7357-133-1
Bělina M.Zrušení zákazu švarcsystému?2005článek v časopise1212-8694
Bělina M.Vztah pracovního a občanského práva2005část knihy80-7357-057-2
Bělina M.Několik poznámek k nové úpravě čerpání dovolené na zotavenou2004článek v časopise1211-1139
Bělina M.Odpovědnost zaměstnance za škodu (Hlava XI.)2004část knihy80-246-0873-1
Bělina M.Odpovědnost zaměstnavatele za škodu (Hlava XII.)2004část knihy80-246-0873-1
Bělina M.Nad některými aplikačními problémy poslední novely zákoníku práce2004článek v časopise1211-1139
Bělina M.Působnost zákoníku práce (§ 1 až 6)2004část knihy80-7179-868-1
Bělina M.Účastníci pracovněprávních vztahů (§ 7 až 17)2004část knihy80-7179-868-1
Bělina M.Odbory a zástupci zaměstnanců (§ 18 až 26)2004část knihy80-7179-868-1
Bělina M.Vznik pracovního poměru obecně2004část knihy80-7179-868-1
Bělina M.Pracovní smlouva a vznik pracovního poměru (§ 28 až 35)2004část knihy80-7179-868-1
Bělina M.Souběžné pracovní poměry a vedlejší činnost (§ 69 až 71)2004část knihy80-7179-868-1
Bělina M.Pracovní právo2004kniha80-7179-853-3
Bělina M.Pojetí pracovního práva a jeho postavení v systému práva (část 1. hlava I.)2004část knihy80-7179-853-3
Bělina M.Vznik, změny a skončení pracovního poměru (část 2. hlava VIII.)2004část knihy80-7179-853-3
Bělina M.Odpovědnostní vztahy (část 2. hlava XXI.)2004část knihy80-7179-853-3
Bělina M.Zabezpečování zaměstnání (část 4. hlava XXVIII.)2004část knihy80-7179-853-3
Bělina M.Pracovněprávní spory a jejich řešení (část 5. hlava XXIX.)2004část knihy80-7179-853-3
Bělina M.Vnitrostátní prameny pracovního práva2004část knihy80-7179-853-3
Bělina M.Nový občanský zákoník a budoucí úprava pracovního práva (dokončení diskuze z č. 10/2002)2003článek v časopise
Bělina M.Vztah nového zákoníku práce k budoucí soukromoprávní rekodifikaci2003část knihy80-246-0741-7
Bělina M.Postavení pracovního práva v systému práva a budoucí kodifikace2003část knihy80-7179-820-7
Bělina M.Vznik, změny a skončení pracovního poměru2001část knihy80-7179-521-6
Bělina M.Pojetí pracovního práva a jeho postavení v systému práva2001část knihy80-7179-521-6
Bělina M.Vnitrostátní prameny pracovního práva2001část knihy80-7179-521-6
Bělina M.Odpovědnostní vztahy2001část knihy80-7179-521-6
Bělina M.Zabezpečování zaměstnání občanů2001část knihy80-7179-521-6
Bělina M.Pracovněprávní spory a jejich řešení2001část knihy80-7179-521-6
Bělina M.Působnost nové soukromoprávní kodifikace na pracovní vztahy2001článek v časopise1211-0825
Bělina M.Pracovní právo2001kniha80-7179-521-6
Bělina M.Všeobecná ustanovení § 1 až 262001část knihy80-7179-341-8
Bělina M.Pracovní poměr. Vznik, změny a skončení pracovního poměru § 272001část knihy80-7179-341-8
Bělina M.Pracovní poměr. Pracovní smlouva a vznik pracovního poměru § 28 až 352001část knihy80-7179-341-8
Bělina M.Pracovní poměr. Souběžné pracovní poměry a vedlejší činnost § 69 až 712001část knihy80-7179-341-8
Bělina M.slovníková hesla2001část knihy80-7179-360-4
Bělina M.Problémy pracovního práva na přelomu tisíciletí2001článek v časopise0231-6625
Bělina M.Odpovědnost zaměstnance za škodu2000část knihy80-246-0034-X
Bělina M.Odpovědnost zaměstnavatele za škodu2000část knihy80-246-0034-X
Bělina M.Workers' Participation at the Enteprise Level in the Czech Republic: Legislative Trends and Issues1998část knihy92-2-111560-7
Kalenská M., Bělina M.International Encyclopedia of Laws1998kniha
Bělina M.Odpovědnostní vztahy.Kap.XXIII1997část knihy
Bělina M.Pracovní právo1997kniha80-85305-36-4
Bělina M.Pracovní právo na rozcestí?1997článek v časopise0231-6625
Bělina M.Pracovní právo ve veřejném sektoru1997část knihy
Bělina M.Spory z pracovněprávních vztahů.Kap.XXVIII1997část knihy
Bělina M.Všeobecná ustanovení.Pracovní poměr.Část.I.,II1997část knihy
Bělina M.Vnitrostátní prameny pracovního práva.Kap.IV1997část knihy
Bělina M.Vznik, změny a skončení pracovního poměru.Kap.XV1997část knihy
Bělina M.Zaměstnanost.Kap.XII1997část knihy
Bělina M.Labour Law and Industrial Relations in the Czech Republic1996část knihy
Tröster P., Kalenská M., Bělina M., Falbr R., Součková M.Pracovní právo dnes a zítra1995článek v časopise2100-0765
Bělina M.Část druhá. Hlava první. Oddíl šestý1995část knihy
Bělina M.Část první. Všeobecná ustanovení.1995část knihy
Bělina M.Pracovní právo dnes a zítra1995článek v časopise2100-0765
Fakulta

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111