JUDr. Věra Jirásková, CSc.

  • O mně
  • Životopis
  • Publikace
  • Výuka
  • Rozvrh
  • Školitel
  • OBD

Zaměstnání

Katedra ústavního práva

Email:

Telefon:
+420 221 005 350

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 2. nadzemní podlaží - 1. patro >> 126 (mapa)

Konzultační a úřední hodiny:
Po 12,00 - 13,45 hod. konzultační hodiny jsou platné pouze v období výuky  v jinou dobu dohoda mailem


Osoba v systému Whois Osoba v systému Whois   |   Anglická verze
AutorNázevRokTypISBN/ISSN
Pavlíček V., Gronský J., Hřebejk J., Jirásková V., Kněžínek J., Kudrna J., Mlsna P., Peška P., Sládeček V., Suchánek R., Syllová J., Zářecký P., Mikule V.Ústavní právo a státověda II. díl : Ústavní právo České republiky2015kniha978-80-7502-084-0
Jirásková V.Změny ve společnosti a státě versus stabilita ústav2015část knihy978-80-224-1469-2
Jirásková V.IX. Ústavní poměry Československa po listopadu 19892015část knihy978-80-7502-084-0
Jirásková V.XIV. Práva, svobody a povinnosti. § 5 Politická práva2015část knihy978-80-7502-084-0
Jirásková V.X. Vznik samostatné České republiky, přijetí a obsah její ústavy2015část knihy
Jirásková V.XIII. Demokracie reprezentativní a přímá v České republice2015část knihy978-80-7502-084-0
Jirásková V.Spolková republika Německo v procesu evropské integrace2014článek v časopise0323-0619
Jirásková V.Parlamentní republika a současnost2014část knihy978-80-87382-42-4
Jirásková V.Změna volebního systému: KDY?2014část knihy978-80-8152-098-3
Jirásková V.Průběh a hodnocení předsednictví České republiky v Radě EU2014část knihy978-83-231-3248-6
Pavlíček V., Grospič J., Hřebejk J., Jirásková V., Mikule V., Peška P., Sládeček V., Syllová J., Zářecký P.Ústavní právo a státověda : 1. díl Obecná státověda2014kniha978-80-7502-053-6
Jirásková V."Revoluce" volbám nepřejí aneb k legitimitě parlamentních kooptací2014část knihy978-80-8152-179-9
Jirásková V.Změna volebního systému: KDY?2013část knihy978-80-8152-098-3
Jirásková V.Přímá demokracie v České republice2012článek v časopise1214-7966
Mlsna P., Kysela J., Suchánek R., Kněžínek J., Maršálek P., Jirásková V., Kudrna J., Wintr J., Vedral J., Holländer P., Šimíček V., Jirásek J., Hamuľák O., Klíma K.Ústava ČR - vznik, vývoj a perspektivy2011kniha978-80-87212-63-9
Grinc J., Jirásková V.Ústavní systém České republiky a Polské republiky po přistoupení k EU. II. česko-polský právnický seminář2011článek v časopise0231-6625
Šturma P., Balaš V., Syllová J., Jirásková V.Vybrané problémy sjednávání a provádění mezinárodních smluv2011kniha978-80-87146-40-8
Jirásková V."Ústavní vzory" - jejich přijetí a legitimita2011část knihy978-80-87212-63-9
Pavlíček V., Gronský J., Hřebejk J., Jirásková V., Mikule V., Peška P., Sládeček V., Suchánek R., Syllová J.Ústavní právo a státověda. II. díl, Ústavní právo České republiky2011kniha978-80-87212-90-5
Jirásková V.Ústava České republiky a její přímé novelizace2011část knihy978-80-87212-69-1
Jirásková V.Ústavní právo: staré mýty a nové výzvy2011část knihy978-80-8095-072-9
Gerloch A., Šturma P., Suchánek R., Filip J., Gajdošíková L., Hofmannová H., Musil J., Maršálek P., Kysela J., Pinz J., Cibulka L., Damohorský M., Müllerová H., Mlsna P., Jirásková V. , et al.Ochrana základních práv a svobod v proměnách práva na počátku 21. století v českém, evropském a mezinárodním kontextu2011kniha978-80-87284-23-0
Jirásková V.Koncepce sociálních práv v ústavním pořádku České republiky2011část knihy978-80-87284-23-0
Pavlíček V., Gronský J., Hřebejk J., Jirásková V., Mikule V., Peška P., Sládeček V., Suchánek R., Syllová J.Ústavní právo a státověda. II. díl, Ústavní právo České republiky2011kniha978-80-87212-90-5
Jirásková V.Federalismus v Německu a jeho ústavní proměny2010článek v časopise0323-0619
Jirásková V.Demokratický právní stát a vyrovnání se s minulostí2010část knihy978-83-60655-32-0
Jirásková V., Rezková J.Konstitucija češskoj respubliky 1993 goda : prinjatije, soderžanije i izmenenija2010článek v časopise0131-8039
Jirásková V.Aktuální otázky rozvoje úsavního práva České republiky2010část knihy978-83-89914-36-1
Jirásková V.Cesta České republiky do Evropské unie2010část knihy978-83-89914-36-1
Jirásková V.Konstitucionalismus ve střední Evropě: výzvy a hledání odpovědi na ně2009část knihy978-80-7357-417-8
Jirásková V.Polsko český právnický seminář2009článek v časopise0231-6625
Jirásková V.Ústava České republiky v evropských souvislostech2009část knihy978-80-87212-18-9
Jirásková V.Ústavní úprava soudní moci a reformy soudnictví v zemích střední Evropy2009část knihy978-80-87382-00-4
Jirásková V.Parlament České republiky2009kniha978-83-7059-951-5
Jirásková V.Zákonodárná moc v Ústavě České republiky z roku 1993 - stav právní a praxe fungování2009část knihy978-83-231-2346-0
Jirásková V.Volební zákonodárství v České republice a jeho dotváření Ústavním soudem. 2008část knihy978-80-87146-13-2
Jirásková V.Výročí přijetí Ústavy Slovenské republiky. 2008článek v časopise0231-6625
Jirásková V.K čemu vlastně slouží návrhy ústavních změn?2008část knihy978-80-244-1906-0
Jirásková V.Ústava České republiky: ústavní text a realita2008část knihy978-80-903400-3-9
Jirásková V.Demokracie reprezentativní a přímá v České republice 2008část knihy978-80-7201-694-5
Jirásková V.Osmdesátiny doc. dr. Jána Gronského, CSc. 2008článek v časopise0231-6625
Pavlíček V., Gronský J., Hřebejk J., Jirásková V.Ústavní právo a státověda II. díl Ústavní právo České republiky, Část 1. 2008kniha978-80-7201-694-5
Jirásková V.Le systeme constitutionnel du pouvoir judiciaire et les réformes de juridictions dans les pays de l´Europe centrale2008článek v časopise1213-8770
Jirásková V., Suchánek R.Ústavní právo v judikatuře Ústavního soudu : výběr z nálezů a usnesení 2007kniha978-80-7201-663-1
Jirásková V.Sdružování v politických stranách v České republice2007část knihy978-80-87146-00-2
Jirásková V.Volební zákonodárství - příčina 'neúspěchu'?2007část knihy978-80-8068-595-9
Jirásková V.Ispolnitělnaja vlasť v Rossiji, Istorija i sovremennosť, problemy i perspektivy razvitija. Moskva 2004, 568 s.2007článek v časopise0231-6625
Jirásková V.Iz istoriji federaciji v Rossiji (monarchičeskij period)2007článek v časopise
Jirásková V.Setkání konstitucionalistů v Moskvě2007článek v časopise0231-6625
Jirásková V., Orosz L.Ústavný systém Českej republiky2007část knihy978-80-7097-690-60
Jirásková V.O odpovědnosti v ústavním právu2006část knihy80-244-1565-8
Jirásková V.Konstytucyjne gwarancje prawa wlasności w Republice Czeskiej2006část knihy83-87749-97-4
Jirásková V.Přímá demokracie. Modely vládnutí, ústavně právní instituty 2006článek v časopise1211-0353
Jirásková V.Článek 52 Ústavy ČR2005kniha80-86898-44-X
Jirásková V.Článek 53 Ústavy ČR2005kniha80-86898-44-X
Jirásková V.Článek 3 Listiny základních práv a svobod - zákaz diskriminace2005kniha80-86898-44-X
Jirásková V.Základy slovenskej štátnosti (140. výročiu Memoranda národa slovenského a 10. výročiu Deklarácie o zvrchovanosti, Ústavy Slovenskej republiky a vzniku samostatnej Slovenskej republiky), Agentúra SMĚR, s. r. o., Bratislava 2002, 154 s.2005část knihy80-246-0945-2
Jirásková V.Článek 4 Listiny základních práv a svobod - zásada omezení základních práv a ukládání povinností pouze zákonem2005kniha80-86898-44-X
Jirásková V.Článek 14 Listiny základních práv a svobod - svoboda pohybu a pobytu2005kniha80-86898-44-X
Jirásková V.Článek 27 Listiny základních práv a svobod - právo na odborné sdružování, právo na stávku2005kniha80-86898-44-X
Jirásková V.Článek 4 Listiny základních práv a svobod - zásada omezení základních práv a ukládání povinností pouze zákonem2005část knihy80-86898-44-X
Jirásková V.Článek 14 Listiny základních práv a svobod - svoboda pohybu a pobytu2005část knihy80-86898-44-X
Jirásková V.Článek 27 Listiny základních práv a svobod - právo na odborné sdružování, právo na stávku2005část knihy80-86898-44-X
Jirásková V.Článek 52 Ústavy ČR2005část knihy80-86898-44-X
Jirásková V.Článek 53 Ústavy ČR2005část knihy80-86898-44-X
Jirásková V.Článek 3 Listiny základních práv a svobod - zákaz diskriminace2005část knihy80-86898-44-X
Jirásková V.Základy slovenskej štátnosti (140. výročiu Memoranda národa slovenského a 10. výročiu Deklarácie o zvrchovanosti, Ústavy Slovenskej republiky a vzniku samostatnej Slovenskej republiky), Agentúra SMĚR, s. r. o., Bratislava 2002, 154 s.2005část knihy80-246-0945-2
Jirásková V.Volební právo, právní úprava a judikatura ústavního soudu2005Příspěvek na konferenci
Jirásková V.Volební právo, právní úprava a judikatura ústavního soudu2005Příspěvek na konferenci
Jirásková V.Volby spolkového prezidenta2004článek v časopise1211-0353
Jirásková V.Politická práva2004část knihy80-7201-472-2
Jirásková V.Konstitucija Češskoj Respubliki i jejo izmenenija (puť popytok, uspechov i ošibok)2004část knihy5-211-06021-0
Jirásková V.Mimořádné stavy v ústavách zemí střední a východní Evropy (srovnávací pohled)2004část knihy80-85889-57-9
Jirásková V., Suchánek R.Pocta Prof. JUDr. Václavu Pavlíčkovi, CSc. k 70. narozeninám2004kniha80-7201-487-0
Jirásková V.Ústavní změny (po lichtenštejnsku)2004část knihy80-7201-487-0
Jirásková V.Vědecká konference 'Ústava jako symbol epochy'2003článek v časopise0231-6625
Jirásková V.Konference 2001 : český stát a vzdělanost.2002kniha80-246-0491-4
Jirásková V.Vlastnictví státu v ústavách evropských zemí (srovnávací pohled)2002část knihy80-246-0491-4
Jirásková V.Demokracie reprezentativní a přímá v České republice2001část knihy80-7201-273-8
Jirásková V.Země střední a východní Evropy na cestě do Evropské unie - ústavní aspekty2001část knihy
Jirásková V.Izmenenija pravovogo porjadka v češskoj respublike2001část knihy
Pavlíček V., Jirásková V.Transformace ústavních systémů zemí střední a východní Evropy2001kniha80-85889-48-X
Jirásková V.Listina základních práv a svobod v kontextu katalogů práv ústav zemí střední a východní Evropy2001část knihy80-210-2749-5
Jirásková V.Ústavní reformy 90. let v zemích střední a východní Evropy2000část knihy80-85889-31-5
Jirásková V.Role parlamentu ČR a legislativa EU2000část knihy80-85889-30-7
Jirásková V.Diskuse při přípravě Ústavy České republiky1999článek v časopise0323-0619
Jirásková V.Ústavní základ na jakém se členské státy vzdaly svých kompetencí a způsob jejich předání EU : (komparativní metoda)1999část knihy80-85889-24-2
Jirásková V.Přechodné období a přijetí nových ústav v zemích střední a východní Evropy1999část knihy80-85889-29-3

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2018

více...

Jurisprudence 4/2018

více...

Právněhistorické studie č. 48/1

více...

PLWP (Working Papers) 2018/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111