Mgr. Bc. Tomáš Střeleček, LL.M.

  • O mně
  • Životopis
  • Publikace
  • Výuka
  • Rozvrh
  • Školitel

Interní doktorand

Katedra politologie a sociologie

Katedra občanského práva

Email:

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 3. nadzemní podlaží - 2.patro >> 233 (mapa)

Konzultační a úřední hodiny:
čtvrtek 10.00-11.30 hod., místnost č. 233.


Osoba v systému Whois Osoba v systému Whois   |   Anglická verze
AutorNázevRokTypISBN/ISSN
Střeleček T.Kooperativní model civilního procesu jako reflexe vzájemného vztahu práva hmotného a procesního.2019příspěvek na konferenci
Střeleček T.Procesní postavení svěřenského fondu2019příspěvek na konferenci
Střeleček T., Navrátil P.Náhradní doručení v civilním sporu2018článek v časopise0231-6625
Střeleček T.Case management a materiální řízení sporu2018část knihy978-80-85305-53-1
Střeleček T.DISKURZIVITA V ODŮVODNĚNÍ CIVILNÍHO ROZSUDKU2018část knihy978-80-88266-13-6
Střeleček T.Pracovněprávní vztahy a svěřenský fond - základní otázky a úvahy2018část knihy978-80-7380-735-1
Střeleček T.Koncepce a parametrické změny dovolání v civilních věcech - základní východiska a úvahy2018část knihy978-80-88266-32-7
Střeleček T.Koncepce a parametrické změny dovolání v civilních věcech - základní východiska a úvahy2018příspěvek na konferenci
Střeleček T.Reforma civilního procesu v Anglii: základní východiska a zásady reformy - možná inspirace pro nový český kodex civilního práva procesního2018příspěvek na konferenci
Střeleček T.An introduction to the trust funds' registration in the Czech Republic2017článek v časopise1363-1780
Dvořák J., Dvořák B., Elischer D., Frinta O., Frintová D., Holčapek T., Kubešová S., Sedláček M., Smolík P., Střeleček T., Švestka J., Thöndel A., Winterová A., Zuklínová M.Soukromé právo 21. století2017kniha978-80-7552-595-6
Střeleček T.Vztah petitorní a posesorní žaloby2017část knihy978-80-7552-595-6
Střeleček T.Diskurzivita v odůvodnění civilního rozsudku2017příspěvek na konferenci
Střeleček T.Procesní postavení svěřenského fondu2016článek v časopise1210-6410
Střeleček T., Šatylov M., Zatloukalová J., Mrlinová B.Určování rodičovství v soudním řízení2016část knihy978-80-85305-51-7
Macková A., Jelínek J., Bohuslav L., Tryzna J., Bečvářová B., Beranová A., Danková K., Dvořák M., Frintová D., Chalupská L., Weagová E., Hambálek J., Mach K., Henčeková S., Střeleček T. , et al.Aktuální otázky civilního a trestního řízení : se zaměřením na rekodifikaci občanského soudního řádu ve světle principů demokratického a právního státu2016kniha978-80-85305-51-7
Střeleček T.Soudobé koncepce civilního procesu2016příspěvek na konferenci
Střeleček T.Podnikání se svěřenským fondem a s obchodními korporacemi2016příspěvek na konferenci
Střeleček T.Otázka damnum emergens a lucrum cessans v případě náhrady nákladů v civilním sporu2016příspěvek na konferenci
Střeleček T.How to render Czech evidence-seeking in civil litigation law even more democratic?2016příspěvek na konferenci
Střeleček T.Společenství v rozepři2016příspěvek na konferenci
Kysela J., Blažková K., Chmel J., Friedel T., Tokarský V., Rybář Holubová E., Askari D., Váňa J., Mundl P., Fuksová V., Střeleček T., Píša R., Broz J., Říha M.Právnický Olymp: portréty vybraných soudců Ústavního soudu ČR2015kniha978-80-7502-074-1
Střeleček T.Jiří Nykodým - S nejlepším z advokátských způsobů k Ústavnímu soudu2015část knihy978-80-7502-074-1
Střeleček T.Vybrané zajímavé kvalifikační práce obhájené na Univerzitě Karlově2015článek v časopise0000-0000
Střeleček T.Otázky corporate governance z pohledu law & economics se zaměřením na problém pána a správce2015část knihy978-80-7478-654-9
Střeleček T.Obecná volnost jednání jako základní právo?2015část knihy978-80-87975-36-7
Střeleček T.Úvaha nad významem osob, především právnických2014článek v časopise2336-4114
Střeleček T.Problém postoupení smlouvy rubopisem a návrh řešení2014článek v časopise1801-3678
Střeleček T.Péče řádného hospodáře2014část knihy0-000-00000-0
Fakulta

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111