JUDr. Jiří Mulák, Ph.D.

  • O mně
  • Životopis
  • Publikace
  • Výuka
  • Rozvrh
  • Školitel

Zaměstnání

Katedra trestního práva

Email:

Místnost:
Právnická fakulta UK >> 4. nadzemní podlaží - 3.patro >> 315 (mapa)

Konzultační a úřední hodiny:
středa 14:00 - 16:00 hodin


Osoba v systému Whois Osoba v systému Whois   |   Anglická verze
AutorNázevRokTypISBN/ISSN
Mulák J.Zásada kontradiktornosti v trestním řízení - evropské souvislosti a česká reflexe2019článek v časopise1210-6348
Tibitanzlová A., Mulák J.Ještě několik poznámek na téma zásady subsidiarity trestní represe2018článek v časopise1213-5313
Jelínek J., Galovcová I., Draštík A., Hasch K., Heranová S., Tejnská K., Jirásek J., Mulák J., Tlapák Navrátilová J., Pelc V., Rabinská I., Říha J., Syková A., Kopečný Z.Trestní právo procesní2018kniha978-80-7502-278-3
Jelínek J., Klíma K., Vostrá Z., Polák P., Šámal P., Čentéš J., Pokorná A., Brunová M., Fenyk J., Pelc V., Galovcová I., Mulák J., Fryšták M., Klimek L.Dokazování v trestním řízení v kontextu práva na spravedlivý proces2018kniha978-80-7502-287-5
Mulák J.Aktuální problémy trestního práva procesního2018příspěvek na konferenci
Mulák J.The Principle of the Presumption of Innocence in the European and the Internationale Context2018článek v časopise1805-0565
Mulák J.Possibilities of introduction of Subsidiary Prosecution in Czech Criminal Proceedings2018článek v časopise1805-840X
Mulák J.Zpráva z mezinárodní vědecké konference "Trestní právo procesní - minulost a budoucnost"2017článek v časopise0231-6625
Mulák J.Zpráva z mezinárodní vědecké konference "Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob - pět let poté"2017článek v časopise0231-6625
Mulák J.Subsidiární žaloba v trestním řízení2017část knihy978-80-261-0742-2
Mulák J.Zásada nemo tenetur a trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti2017článek v časopise1210-4817
Mulák J.Trestní odpovědnost právnických osob a základní zásady trestního práva hmotného2016část knihy978-80-7160-414-3
Mulák J.Zásada legality a oportunity v českém trestním řízení2016část knihy978-80-7502-155-7
Jelínek J., Danková K., Draštík A., Hasch K., Heranová S., Herczeg J., Jirásek J., Mulák J., Tlapák Navrátilová J., Pelc V., Rabinská I., Říha J., Syková A.Trestní právo procesní2016kniha978-80-7502-160-1
Macková A., Jelínek J., Bohuslav L., Tryzna J., Bečvářová B., Beranová A., Danková K., Dvořák M., Frintová D., Chalupská L., Weagová E., Hambálek J., Mach K., Henčeková S., Mulák J. , et al.Aktuální otázky civilního a trestního řízení : se zaměřením na rekodifikaci občanského soudního řádu ve světle principů demokratického a právního státu2016kniha978-80-85305-51-7
Mulák J.Pojetí základních zásad trestního řízení v připravované rekodifikaci trestního práva procesního2016část knihy978-80-85305-51-7
Mulák J.Human dignity and criminal defamation in Czech law - constitutional-law and criminal-law aspects2015část knihy978-83-944614-0-9
Fakulta

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111