Detail člověka URL

Mgr. Petr Agha, LL.M., Ph.D.

Profile picture for user 95530723

Katedra politologie a sociologie

 

Aktuální oblast odborného zájmu

průsečík mezi právem a politikou

 

Vzdělání a akademické kvalifikace

Vzdělání

Fakulta

Obor

rok ukončení studia

Masarykova univerzita

právnická

právo

2002

Queen’s University Belfast (Velká Británie)

 

lidská práva

2007

Akademické kvalifikace

Titul

Obor

Instituce

rok udělení titulu

Mgr.

právo

Masarykova univerzita, Právnická fakulta

2002

LL.M.

lidská práva

Queen’s University Belfast (Velká Británie)

2007

Přehled zaměstnání

Od r. do r./dosud

Instituce

Funkční místo

2012/dosud

Akademie věd, Ustav státu a práva

vědecký pracovník

2011/dosud

University of Helsinki, The Finnish Centre of Excellence

externí spolupracovník

2008/dosud

Universiteit Antwerpen, Faculteit Rechten, Centre for Law and Cosmopolitan Values

vědecký pracovník

2014/dosud

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

asistent

2007/2008

Úřad vlády České republiky, Sekce pro lidská práva - Odbor lidských práv a ochrany menšin

externí spolupracovník

2007/2008

Poradna pro občanství/občanská a lidská práva

koordinátor projektu

2003/2006

Úřad vlády České republiky, Sekce pro lidská práva - Odbor lidských práv a ochrany menšin

odborný referent

Pedagogická činnost

Předmět (+ specializace v rámci předmětu)

Garant/vyučující

Instituce

Právo v kontextu

vyučující

Právnická fakulta UK

Právo a literatura

vyučující

Právnická fakulta UK