Úřední deska

Doručování veřejnou vyhláškou | Magisterský studijní program | Doktorský studijní program | Informace o harmonogramu akademického roku | Informace o termínech a místu konání státních zkoušek | Dlouhodobý záměr | Výroční zprávy | Profil zadavatele | Informace o přijímacím řízení | Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. | Výběrová řízení na PF UK | Mgr Akademický rok 2016/2017 | Mgr Akademický rok 2015/2016 | Akademický senát | Státní závěrečná zkouška - seznamy zkoušejících | Karolinky | Poplatky spojené se studiem | Archiv
Doručování veřejnou vyhláškou Formát Vloženo Vložil
INFORMACE K DORUČOVÁNÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU pdf 16.07.2018 Miroslav Sojka
UCH-M-UKPF-1776-2018-2 - Rinková Simona - Vyvěšeno 1.8.2018 pdf 01.08.2018 Miroslav Sojka
UCH-M-UKPF-141-2018-2 - Bihary Robert - vyvěšeno 1.8.2018 pdf 01.08.2018 Miroslav Sojka
UKPF-40346-2018-2-David Míček - Vyvěšeno 16.7.2018 pdf 16.07.2018 Miroslav Sojka
UKPF-40336-2018-12-1-David Míček - Vyvěšeno 16.7.2018 pdf 16.07.2018 Miroslav Sojka
UCH-M-UKPF-1316-2018-2 - Medunová - Nikol - vyvěšeno 11.7.2018 pdf 10.07.2018 Miroslav Sojka
UCH-M-UKPF-1678-2018-2 - Popelová Zdenka - vyvěšeno 11.7.2018 pdf 10.07.2018 Miroslav Sojka
UCH-M-UKPF-1720-2018-2 - Průcha Roman - vyvěšeno 11.7.2018 pdf 10.07.2018 Miroslav Sojka
UCH-M-UKPF-1960-2018-2 - Stach Jan - vyvěšeno 11.7.2018 pdf 10.07.2018 Miroslav Sojka
UCH-M-UKPF-2008-2018-2 - Svoboda Stanislav - vyvěšeno 11.7.2018 pdf 10.07.2018 Miroslav Sojka
UCH-M-UKPF-2335-2018-2 - Vespalec Petr - vyvěšeno 11.7.2018 pdf 10.07.2018 Miroslav Sojka
UCH-M-UKPF-2483-2018-2 - Zouharová Kamila - vyvěšeno 11.7.2018 pdf 10.07.2018 Miroslav Sojka
UCH-M-UKPF-1416- 2018-2 - Němcová Tereza - vyvěšeno 11.7.2018 pdf 10.07.2018 Miroslav Sojka
UCH-M-UKPF-1659-2018-2 - Pokorná Zdislava - vyvěšeno 11.7.2018 pdf 10.07.2018 Miroslav Sojka
UCH-M-UKPF-2206-2018-2 - Tomšů Adriana - vyvěšeno 11.7.2018 pdf 10.07.2018 Miroslav Sojka
UCH-M-UKPF-178-2018-2 - Borkovec-Dominik - Vyvěšeno 10.7.2018 pdf 09.07.2018 Miroslav Sojka
UCH-M-UKPF-292-2018-2 - Černá - Anna - Vyvěšeno 10.7.2018 pdf 09.07.2018 Miroslav Sojka
UCH-M-UKPF-871-2018-2 - Kauer - Miroslav -Vyvěšeno 10.7.2018 pdf 09.07.2018 Miroslav Sojka
UCH-M-UKPF-945-2018-2 - Konečný-Jakub - Vyvěšeno 10.7.2018 pdf 09.07.2018 Miroslav Sojka
Magisterský studijní program Formát Vloženo Vložil
Studijní program Právo a právní věda 2018/2019 pdf 17.09.2018 Miroslav Sojka
Seznam volitelných předmětů pro akademický rok 2018/2019 pdf 17.09.2018 Miroslav Sojka
Studijní program Právo a právní věda 2017/2018 pdf 20.06.2017 Alena Votýpková
Charakteristiky povinných předmětů 2017/2018 pdf 20.06.2017 Alena Votýpková
Charakteristiky jazykových povinně volitelných předmětů 2017/2018 (platí pro studenty, kteří zahájili studium dříve než v ak. roce 2017/2018) pdf 20.06.2017 Alena Votýpková
Charakteristiky jazykových povinně volitelných předmětů 2017/2018 (platí pro studenty, kteří zahájili studium v ak. roce 2017/2018 a později) pdf 20.06.2017 Alena Votýpková
Charakteristiky obecně povinně volitelných předmětů 2017/2018 pdf 20.06.2017 Alena Votýpková
Seznam volitelných předmětů pro ak.rok 2017/2018 pdf 04.10.2017 Marta Chromá
Studijní program Právo a pravní věda 2016 pdf 24.05.2016 Alena Votýpková
Charakteristiky povinných předmětů 2016 pdf 24.05.2016 Alena Votýpková
Charakteristiky povinně volitelných předmětů 2016 pdf 24.05.2016 Alena Votýpková
Charakteristiky jazykových povinně volitelných předmětů 2016 pdf 24.05.2016 Alena Votýpková
Studijní program Právo a pravní věda 2015 pdf 18.06.2015 Stanislav Potěšil
Charakteristiky povinných předmětů 2015 pdf 18.06.2015 Stanislav Potěšil
Charakteristiky povinně volitelných předmětů 2015 pdf 18.06.2015 Stanislav Potěšil
Doktorský studijní program Formát Vloženo Vložil
Studijní program doktorského studia Teoretické právní vědy článek 08.09.2016 Alena Votýpková
Seznam členů a předsedů komisí pro státní doktorskou zkoušku pdf 11.09.2018 Alena Votýpková
Rozhodnutí - prodloužení platnosti akreditace doktorského studijního programu Teoretické právní vědy pdf 05.09.2016 Alena Votýpková
Informace o harmonogramu akademického roku Formát Vloženo Vložil
Harmonogram akademického roku 2018/2019 pro doktorský studijní program pdf 05.06.2018 Alena Votýpková
Harmonogram akademického roku 2018/2019 pro magisterský studijní program pdf 28.03.2018 Alena Votýpková
Harmonogram akademického roku 2017/2018 pro doktorský studijní program pdf 22.06.2017 Alena Votýpková
Opatření děkana č. 4/2017 - Harmonogram akademického roku 2017/2018 pro magisterský studijní program pdf 26.05.2017 Alena Votýpková
Opatření děkana č. 3/2017 - kterým se mění opatření děkana č. 5/2016 Harmonogram akademického roku 2016/2017 pro magisterský studijní program pdf 27.02.2017 Alena Votýpková
Harmonogram akademického roku 2016/17 pro magisterský studijní program pdf 02.11.2016 Alena Votýpková
Harmonogram akademického roku 2016/2017 pro doktorský studijní program pdf 02.11.2016 Alena Votýpková
Harmonogram akademického roku 2015/2016 pro magisterský studijní program pdf 26.10.2015 Stanislav Potěšil
Informace o termínech a místu konání státních zkoušek Formát Vloženo Vložil
Obhajoby závěrečných prací článek 17.08.2016 Stanislav Potěšil
Termíny státních závěrečných zkoušek: září 2017 pdf 22.08.2017 Miroslav Sojka
Dlouhodobý záměr Formát Vloženo Vložil
Aktualizace Dlouhodobého záměru PF UK pro léta 2014/2015 pdf 27.01.2017 Ondřej Marek
Projednaná změna Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké činnosti PF UK pro léta 2014/2015 pdf 27.01.2017 Ondřej Marek
Dlouhodobý záměr Právnické fakulty Univerzity Karlovy na období 2016-2020 pdf 27.01.2017 Ondřej Marek
Indikátory plnění jednotlivých částí Dlouhodobého záměru pdf 27.01.2017 Ondřej Marek
Výroční zprávy Formát Vloženo Vložil
Výroční zpráva o činnosti Právnické fakulty UK za rok 2016 pdf 04.10.2017 Marta Chromá
Výroční zpráva o činnosti Právnické fakulty Univerzity Karlovy za rok 2015 pdf 18.11.2016 Marta Chromá
Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze, Právnické fakulty za rok 2014 pdf 29.09.2015 Alena Votýpková
Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze, Právnické fakulty za rok 2013 pdf 03.09.2014 Alena Votýpková
Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze, Právnické fakulty za rok 2012 pdf 22.08.2013 Alena Votýpková
Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze, Právnické fakulty za rok 2011 pdf 10.01.2013 Alena Votýpková
Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze, Právnické fakulty za rok 2010 pdf 03.01.2013 Alena Votýpková
Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze, Právnické fakulty za rok 2009 pdf 03.01.2013 Alena Votýpková
Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze, Právnické fakulty za rok 2008 pdf 03.01.2013 Alena Votýpková
Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze, Právnické fakulty za rok 2007 pdf 03.01.2013 Alena Votýpková
Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze, Právnické fakulty za rok 2006 pdf 03.01.2013 Alena Votýpková
Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze, Právnické fakulty za rok 2005 pdf 03.01.2013 Alena Votýpková
Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze, Právnické fakulty za rok 2004 pdf 03.01.2013 Alena Votýpková
Profil zadavatele Formát Vloženo Vložil
Profil zadavatele pdf 17.05.2017 Stanislav Potěšil
Informace o přijímacím řízení Formát Vloženo Vložil
Podmínky pro přijetí - MGR - 2018/2019 pdf 12.05.2018 Marta Chromá
Doktorské studium - Podmínky přijetí 2018/2019 pdf 14.02.2018 Marta Chromá
Doktorské studium - Podmínky v AJ pdf 14.02.2018 Marta Chromá
Doktorské studium - Obory samostatně AJ pdf 14.02.2018 Marta Chromá
Doktorské studium - obory samostatně pdf 14.02.2018 Marta Chromá
Doktorské studium - obory a podmínky pdf 14.02.2018 Marta Chromá
Doktorské studium v AJ - Obory včetně podmínek pdf 14.02.2018 Marta Chromá
Podmínky přijímacího řízení do doktorského studijního programu pro akademický rok 2017/2018 pdf 02.02.2017 Alena Votýpková
Podmínky pro přijímací řízení 2017/2018 pdf 07.10.2016 Marta Chromá
Podmínky přijímacího řízení do doktorského studijního programu pro akademický rok 2016/2017 05. 01. 2016 pdf 27.01.2017 Ondřej Marek
podmínky 2015-16 pdf 27.01.2017 Ondřej Marek
Podminky pro ak.rok 2016-17 pdf 27.01.2017 Ondřej Marek
Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Formát Vloženo Vložil
UKPF-103472-2018-2 pdf 13.08.2018 Petra Sojková-Machoňová
UKPF02072018 - odpoved pdf 06.02.2018 Marta Chromá
UKPF/4832/2017 odpověď pdf 13.11.2017 Marta Chromá
UKPF/4832/2017 data pdf 13.11.2017 Marta Chromá
20171002-Usnesení-AN-poskytnutí kopií písemností ze správního spisu pdf 09.11.2017 Marta Chromá
20170922-Odpoved pdf 09.11.2017 Marta Chromá
Rozhodnutí Č.j. UKPF/2756/2017 pdf 23.08.2017 Marta Chromá
Odpověď č.j. UKPF-8092-2016 pdf 10.01.2017 Marta Chromá
Odpověď č.j. UKPF8119-2016 pdf 26.12.2016 Marta Chromá
odpoved c.j. UKPF8042-2016 pdf 22.12.2016 Marta Chromá
odpoved c.j. UKPF 7934-2016 pdf 22.12.2016 Marta Chromá
odpoved c.j. UKPF 8041-2016 pdf 22.12.2016 Marta Chromá
UKPF/7533/2016 Odpoved pdf 24.11.2016 Marta Chromá
UKPF/7533/2016 Přílohy pdf 24.11.2016 Marta Chromá
Č.j. UKPF/7497/2016 odpoved pdf 18.11.2016 Marta Chromá
Rozhodnuti Č.j. UKPF/7497/2016 V pdf 18.11.2016 Marta Chromá
Priloha 1 Č.j. UKPF/7497/2016 V pdf 18.11.2016 Marta Chromá
Priloha 2 Č.j. UKPF/7497/2016 V pdf 18.11.2016 Marta Chromá
Odpoved c.j. UKPF/6410/2016 ze dne 10.10.2016 pdf 12.10.2016 Marta Chromá
Odpoved z 1.9.2016 pdf 12.09.2016 Marta Chromá
Priloha k odpovedi z 1.9. 2016 pdf 12.09.2016 Marta Chromá
odpoved z 25.7.2016 pdf 12.09.2016 Marta Chromá
odpoved ze 17.6.2016 pdf 12.09.2016 Marta Chromá
Odpoved p. Mysliveckova pdf 15.08.2016 Marta Chromá
odpoved z 13.5.2016 pdf 12.09.2016 Marta Chromá
Priloha 1 pdf 18.05.2016 Marta Chromá
Priloha 2 pdf 18.05.2016 Marta Chromá
Priloha 3 pdf 18.05.2016 Marta Chromá
Výběrová řízení na PF UK Formát Vloženo Vložil
Výběrové řízení na obsazení místa odborného asistenta/odborné asistentky na ústavu autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního na pracovní úvazek 0,25 pdf 05.09.2018 Alena Votýpková
Výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků (odborných asistentů/odborných asistentek a nebo docentů/docentek) na katedře národního hospodářství na plný nebo částečný úvazek (dle dohody) pdf 04.09.2018 Alena Votýpková
Mgr Akademický rok 2016/2017 Formát Vloženo Vložil
Studijní program Právo a pravní věda pdf 24.05.2016 Alena Votýpková
Charakteristiky povinných předmětů pdf 24.05.2016 Alena Votýpková
Charakteristiky povinně volitelných předmětů pdf 24.05.2016 Alena Votýpková
Charakteristiky jazykových povinně volitelných předmětů pdf 24.05.2016 Alena Votýpková
Stipendia za vynikající studijní výsledky přiznaná v ak. roce 2016/2017 článek 01.12.2016 Miroslav Sojka
Mgr Akademický rok 2015/2016 Formát Vloženo Vložil
Studijní program Právo a pravní věda pdf 18.06.2015 Stanislav Potěšil
Charakteristiky povinných předmětů pdf 18.06.2015 Stanislav Potěšil
Akademický senát Formát Vloženo Vložil
Oprava protokolu voleb pdf 30.03.2017 Marta Chromá
Vyhlášení výsledků voleb 2016 pdf 24.11.2016 Marta Chromá
Protokol o volbách AS 2016 pdf 24.11.2016 Marta Chromá
Volby do AS PF UK a UK 2016 pdf 16.11.2016 Marta Chromá
Státní závěrečná zkouška - seznamy zkoušejících Formát Vloženo Vložil
Seznam členů a předsedů komisí pro státní závěrečné zkoušky k 19.9.2018 pdf 19.09.2018 Alena Votýpková
Karolinky Formát Vloženo Vložil
Karolinka 2017/2018 pdf 07.03.2018 Michal Palásek
Karolinka 2016/2017 pdf 08.11.2016 Alena Votýpková
Karolinka 2015/2016 pdf 16.12.2015 Alena Votýpková
Karolinka 2014/2015 pdf 07.10.2014 Alena Votýpková
Poplatky spojené se studiem Formát Vloženo Vložil
Druhy a výše poplatků spojených se studiem na Univerzitě Karlově pro akademický rok 2018/2019 pdf 19.02.2018 Miroslav Sojka
Druhy a výše poplatků spojených se studiem na Univerzitě Karlově pro akademický rok 2017/2018 pdf 07.02.2017 Miroslav Sojka
Druhy a výše poplatků spojených se studiem na Univerzitě Karlově v Praze pro akademický rok 2016/2017 pdf 03.03.2016 Alena Votýpková
Druhy a výše poplatků spojených se studiem na Univerzitě Karlově v Praze pro akademický rok 2015/2016 pdf 20.02.2015 Ondřej Marek
Druhy a výše poplatků spojených se studiem na Univerzitě Karlově v Praze pro akademický rok 2014/2015 pdf 28.02.2014 Stanislav Potěšil
Archiv Formát Vloženo Vložil
UKPF-149-2018-Janíček-Marcel - Vyvěšeno 21.2.2018 - Sejmuto 2.5.2018 pdf 21.02.2018 Miroslav Sojka
UKPF-0145-2018-Babjaková_Radka-vyvěšeno 12.2.2018 - sejmuto 11.4.2018 pdf 12.02.2018 Miroslav Sojka
UKPF-153-2018-Kučerová Lenka - vyvěšeno 23.1.2018 -Sejmuto 27.3.2018 pdf 29.01.2018 Miroslav Sojka
UKPF-4889-2017-Katocs-Tibor- Vyvěšeno 6.12.2017-sejmuto 12.2.2018 pdf 06.12.2017 Miroslav Sojka
UKPF-3869-2017-Hrouda-Lukáš - Vyvěšeno 27.11.2017 - Sejmuto dne 10.1.2017 pdf 27.11.2017 Miroslav Sojka
UKPF-4684-2017-Škubal_Erik - Vyvěšeno 14.11.2017 - Sejmuto 4.1.2018 pdf 14.11.2017 Miroslav Sojka
UKPF-3876-2017-Rinková-Simona - Vyvěšeno 15.11.2017 - Sejmuto 4.1.2018 pdf 15.11.2017 Miroslav Sojka
UKPF-11353-2017-Priščák_Jakub - Vyvěšeno 30.10.2017 - Sejmuto dne 14.12.2017 pdf 30.10.2017 Miroslav Sojka
UKPF-12563-2017-Novysedlák_Jozef - Vyvěšeno 30.10.2017- Sejmuto dne 14.12.2017 pdf 30.10.2017 Miroslav Sojka
UKPF-10259-2017-Hospodárová-Lenka - vyvěšeno 18.10.2017 - Sejmuto dne 1.12.2017 pdf 18.10.2017 Miroslav Sojka
UKPK-11051-2017 -Inhorin-Eduard - vyvěšeno 18.10.2017 - Sejmuto dne 1.12.2017 pdf 18.10.2017 Miroslav Sojka
Výzva k opětovnému zápisu po přerušení studia - Mgr. Oksana Rizak - vyvěšeno 23.8.2017- Sejmuto 15.11.2017 pdf 23.08.2017 Miroslav Sojka
Výzva k opětovnému zápisu po přerušení studia - Sembdner Jan - vyvěšeno 28.8.2017 - Sejmuto 15.11.2017 pdf 28.08.2017 Miroslav Sojka
UKPF/2718/2017 - Tibor Katosc - vyvěšeno 10.9.2017- Sejmuto 15.11.2017 pdf 10.09.2017 Miroslav Sojka
Výzva k opětovnému zápisu po přerušení studia do magisterského studijního programu v náhradním termínu - Sejmuto 15.11.2017 pdf 19.09.2017 Miroslav Sojka
UKPF-12533-2017-Nguyen-Caroline- vyvěšeno 9.10.2017- Sejmuto 15.11.2017 pdf 09.10.2017 Miroslav Sojka
UKPF-11557-2017-Křížová-Tereza- vyvěšeno 9.10.2017- Sejmuto 15.11.2017 pdf 09.10.2017 Miroslav Sojka
UKPF-10348-2017-Ramaldanova-Naděžda- vyvěšeno 9.10.2017- Sejmuto 15.11.2017 pdf 09.10.2017 Miroslav Sojka
UKPF-12446-2017-Trvaj-Ondřej- vyvěšeno 9.10.2017 - Sejmuto 15.11.2017 pdf 09.10.2017 Miroslav Sojka
UKPF-10804-2017-Topolská-Natali- vyvěšeno 9.10.2017- Sejmuto 15.11.2017 pdf 09.10.2017 Miroslav Sojka
UKPF-12068-2017-Vacek-Antonín- vyvěšeno 9.10.2017- Sejmuto 15.11.2017 pdf 09.10.2017 Miroslav Sojka
UKPF-12723-2017-Grundlerová-Dominika- vyvěšeno 9.10.2017- Sejmuto 15.11.2017 pdf 09.10.2017 Miroslav Sojka
UKPF-10640-2017-Rapcunová-Ksenia- vyvěšeno 9.10.2017- Sejmuto 15.11.2017 pdf 09.10.2017 Miroslav Sojka
UKPF-11492-2017-Fialová-Kristína- vyvěšeno 9.10.2017- Sejmuto 15.11.2017 pdf 09.10.2017 Miroslav Sojka
UKPF-10427-2017-Luběnová-Tereza- vyvěšeno 9.10.2017- Sejmuto 15.11.2017 pdf 09.10.2017 Miroslav Sojka
UKPF-11289-2017-Laouici-Said- vyvěšeno 9.10.2017- Sejmuto 15.11.2017 pdf 09.10.2017 Miroslav Sojka
UKPF-10037-2017-Gombalová-Zuzana- vyvěšeno 9.10.2017- Sejmuto 15.11.2017 pdf 09.10.2017 Miroslav Sojka
UKPF-10423-2017-Ternovoj-Alexandr - vyvěšeno 9.10.2017- Sejmuto 15.11.2017 pdf 09.10.2017 Miroslav Sojka
UKPF-12576-2017-Škrovinová-Anna - vyvěšeno 9.10.2017 - Sejmuto 15.11.2017 pdf 09.10.2017 Miroslav Sojka
UKPF-12735-2017-Doležel-David- vyvěšeno 9.10.2017- Sejmuto 15.11.2017 pdf 09.10.2017 Miroslav Sojka
UKPF-10651-2017-Iengibarian-Monika- vyvěšeno 9.10.2017- Sejmuto 15.11.2017 pdf 09.10.2017 Miroslav Sojka
UKPF-12214-2017-Stepanets-Maksym- vyvěšeno 9.10.2017- Sejmuto 15.11.2017 pdf 09.10.2017 Miroslav Sojka
UKPF-11844-2017-Nováková-Alena- vyvěšeno 9.10.2017- Sejmuto 15.11.2017 pdf 09.10.2017 Miroslav Sojka
UKPF-11750-2017-Muzychenko-Nikita- vyvěšeno 9.10.2017 - Sejmuto 15.11.2017 pdf 09.10.2017 Miroslav Sojka
UKPF-10352-2017-Štraubová-Kateřina- vyvěšeno 9.10.2017 - Sejmuto 15.11.2017 pdf 09.10.2017 Miroslav Sojka
UKPF-12515-2017-Culíková-Anita- vyvěšeno 9.10.2017 - Sejmuto 15.11.2017 pdf 09.10.2017 Miroslav Sojka
Výzva k opětovnému zápisu po přerušení studia na den 26.7.2017 - sejmuto 18.10.2017 pdf 13.07.2017 Miroslav Sojka
UKPF/2020/2017 - Ahmed Abdelmoneim - vyvěšeno 12.7.2017- sejmuto 18.10.2017 pdf 12.07.2017 Miroslav Sojka
UKPF/2024/2017 - Zakarya Alanesi - vyvěšeno 12.7.2017- sejmuto 18.10.2017 pdf 12.07.2017 Miroslav Sojka
UKPF/2021/2017 - Muhammad Awais- vyvěšeno 12.7.2017 - sejmuto 18.10.2017 pdf 12.07.2017 Miroslav Sojka
UKPF/2022/2017 -Vidya Sagar Tukkai - vyvěšeno 12.7.2017 - sejmuto 18.10.2017 pdf 12.07.2017 Miroslav Sojka
Pozvánka k přijímací zkoušce - Zakarya Alanesi - vyvěšeno 29.05.2017- sejmuto 18.10.2017 pdf 29.05.2017 Miroslav Sojka
Výzva k zápisu po přerušení studia na 12.6.2017 - vyvěšeno 25.05.2017 -sejmuto 18.10.2017 pdf 25.05.2017 Miroslav Sojka
Výzva k opětovnému zápisu po přerušení studia do doktorského studijního programu v náhradním termínu sejmuto 18.10.2017 pdf 22.05.2017 Alena Votýpková
UKPF/10761/2017 - Bára Spudilová - vyvěšeno 27.6.2017- sejmuto 22.8.2017 pdf 27.06.2017 Miroslav Sojka
UKPF/11775/2017 -Roman Fürich - vyvěšeno 27.6.2017- sejmuto 22.8.2017 pdf 27.06.2017 Miroslav Sojka
UKPF/10464/2017 -Šimon Kupec - vyvěšeno 27.6.2017- sejmuto 22.8.2017 pdf 27.06.2017 Miroslav Sojka
UKPF/12607/2017 -Anna Černá - vyvěšeno 27.6.2017- sejmuto 22.8.2017 pdf 27.06.2017 Miroslav Sojka
UKPF/12793/2017 - Barbora Švábová - vyvěšeno 27.6.2017- sejmuto 22.8.2017 pdf 27.06.2017 Miroslav Sojka
UKPF/12769/2017 - Hexner Jacob Solomon - vyvěšeno 4.7.2017 - sejmuto 22.8.2017 pdf 04.07.2017 Miroslav Sojka
UKPF/11500/2017 - Zakovec Erik - vyvěšeno 4.7.2017- sejmuto 22.8.2017 pdf 04.07.2017 Miroslav Sojka
UKPF/12122/2017 - Kretíková Veronika - vyvěšeno 4.7.2017 - sejmuto 22.8.2017 pdf 04.07.2017 Miroslav Sojka
UKPF/10931/2017 - Ialinskaia Elizaveta - vyvěšeno 4.7.2017- sejmuto 22.8.2017 pdf 04.07.2017 Miroslav Sojka
UKPF/11775/2017 - Zámečník Jan - vyvěšeno 4.7.2017- sejmuto 22.8.2017 pdf 04.07.2017 Miroslav Sojka
UKPF/10181/2017 - Silvia Kaššová - vyvěšeno 13.7.2017- sejmuto 22.8.2017 pdf 13.07.2017 Miroslav Sojka
UKPF/12706/2017 - Miroslav Kauer - vyvěšeno 13.7.2017 - sejmuto 22.8.2017 pdf 13.07.2017 Miroslav Sojka
UKPF/11154/2017 - Simon Mižigár - vyvěšeno 13.7.2017 - sejmuto 22.8.2017 pdf 13.07.2017 Miroslav Sojka
UKPF/12241/2017 - Benedikta Viktória Paulenová - vyvěšeno 13.7.2017- sejmuto 22.8.2017 pdf 13.07.2017 Miroslav Sojka
UKPF/11275/2017 -Beata Tulipan - vyvěšeno 13.7.2017- sejmuto 22.8.2017 pdf 13.07.2017 Miroslav Sojka
UKPF/11180/2017 -Alena Slavíková - vyvěšeno 19.7.2017 - sejmuto 22.8.2017 pdf 19.07.2017 Miroslav Sojka
UKPF/1741/2017 -Abdelmoneim Ahmed - vyvěšeno 12.5.2017 - sejmuto 19.7.2017 pdf 12.05.2017 Miroslav Sojka
UKPF/1744/2017 - Alenesi Zakarya- vyvěšeno 12.5.2017 - sejmuto 19.7.2017 pdf 12.05.2017 Miroslav Sojka
UKPF/1743/2017 -Awais Muhammad - vyvěšeno 12.5.2017 - sejmuto 19.7.2017 pdf 12.05.2017 Miroslav Sojka
UKPF/1742/2017 -Pachori Anviksha - vyvěšeno 12.5.2017 - sejmuto 19.7.2017 pdf 12.05.2017 Miroslav Sojka
UKPF/1741/2017 -Tukkai Vidya Sagar - vyvěšeno 12.5.2017 - sejmuto 19.7.2017 pdf 12.05.2017 Miroslav Sojka
UKPF/1844/2017 -Kristýna Neprašová - vyvěšeno 24.5.2017- Sejmuto 27.6.2017 pdf 24.05.2017 Miroslav Sojka
UKPF/1845/2017 -Kyrylo Melnykov - vyvěšeno 24.5.2017- Sejmuto 27.6.2017 pdf 24.05.2017 Miroslav Sojka
UKPF/1846/2017 -Illia Dudych - vyvěšeno 24.5.2017 - Sejmuto 27.6.2017 pdf 24.05.2017 Miroslav Sojka
UKPF/1737/2017 -Jozef Zeman - vyvěšeno 12.5.2017- Sejmuto 19.6.2017 pdf 12.05.2017 Miroslav Sojka
UKPF/1736/2017 -Volodymyr Sadykov - vyvěšeno 12.5.2017- Sejmuto 19.6.2017 pdf 12.05.2017 Miroslav Sojka
UKPF/1735/2017 -Elma Hurem - vyvěšeno 12.5.2017- Sejmuto 19.6.2017 pdf 12.05.2017 Miroslav Sojka
UKPF/1734/2017 -muhammad Tasawar Ul Haq- vyvěšeno 12.5.2017- Sejmuto 19.6.2017 pdf 12.05.2017 Miroslav Sojka
UKPF/1733/2017 -Chalachew Hadiro - vyvěšeno 12.5.2017- Sejmuto 19.6.2017 pdf 12.05.2017 Miroslav Sojka
UKPF/1732/2017 -Mohamed Elsayed Ahmed Ahmed Fouad Elsaye - vyvěšeno 12.5.2017- Sejmuto 19.6.2017 pdf 12.05.2017 Miroslav Sojka
UKPF/1731/2017 -Francis Junior Bentum - vyvěšeno 12.5.2017- Sejmuto 19.6.2017 pdf 12.05.2017 Miroslav Sojka
UKPF/1171/2017 - Milan Počjatek - vyvěšeno 26.4.2017 Sejmuto 7.6.2017 pdf 26.04.2017 Miroslav Sojka
UKPF/0849/2017 -Barbora Piskaiová - vyvěšeno 26.4.2017 Sejmuto 7.6.2017 pdf 26.04.2017 Miroslav Sojka
UKPF/1627/2017 -Viktoriia Ihnatova - vyvěšeno 12.5.2017 Sejmuto 2.6.2017 pdf 12.05.2017 Miroslav Sojka
UKPF/1628/2017 -Jan Lupoměstský - vyvěšeno 12.5.2017 - Sejmuto 2.6.2017 pdf 12.05.2017 Miroslav Sojka
UKPF/1784/2017 -Korina Karamalaki - vyvěšeno 18.5.2017 -Sejmuto 2.6.2017 pdf 18.05.2017 Miroslav Sojka
UKPF/1364/2017 -Phuong Luongová - vyvěšeno 18.5.2017 -Sejmuto 2.6.2017 pdf 18.05.2017 Miroslav Sojka
UKPF/1783/2017 -Radek Hyvnar - vyvěšeno 18.5.2017 Sejmuto 2.6.2017 pdf 18.05.2017 Miroslav Sojka
Výběrové řízení na katedru jazyků jpg 04.05.2017 Marta Chromá
Výběrové řízení na katedru obchodního práva jpg 04.05.2017 Marta Chromá

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2018

více...

Jurisprudence 3/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111