Úřední deska

Doručování veřejnou vyhláškou a výzvy k zápisu | Magisterský studijní program | Doktorský studijní program | Informace o harmonogramu akademického roku | Informace o termínech a místu konání státních zkoušek | Dlouhodobý záměr | Výroční zprávy | Profil zadavatele | Informace o přijímacím řízení | Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. | Výběrová řízení na PF UK | Mgr Akademický rok 2016/2017 | Mgr Akademický rok 2015/2016 | Akademický senát | Mgr Komise pro státní závěrečnou zkoušku | Karolinky | Poplatky spojené se studiem | Archiv
Doručování veřejnou vyhláškou a výzvy k zápisu Formát Vloženo Vložil
UKPF-3876-2017-Rinková-Simona - Vyvěšeno 15.11.2017 pdf 15.11.2017 Miroslav Sojka UKPF-3876-2017-Rinkova-Simona.pdf
UKPF-4684-2017-Škubal_Erik - Vyvěšeno 14.11.2017 pdf 14.11.2017 Miroslav Sojka UKPF-4684-2017-Škubal_Erik.pdf
UKPF-12563-2017-Novysedlák_Jozef - Vyvěšeno 30.10.2017 pdf 30.10.2017 Miroslav Sojka Ukpf-12563-2017-novysedlák_jozef.pdf
UKPF-11353-2017-Priščák_Jakub - Vyvěšeno 30.10.2017 pdf 30.10.2017 Miroslav Sojka Ukpf-11353-2017-priscak_jakub.pdf
UKPK-11051-2017 -Inhorin-Eduard - vyvěšeno 18.10.2017 pdf 18.10.2017 Miroslav Sojka Ukpk-11051-2017 -inhorin-eduard.pdf
UKPF-10259-2017-Hospodárová-Lenka - vyvěšeno 18.10.2017 pdf 18.10.2017 Miroslav Sojka Ukpf-10259-2017-hospodárová-lenka.pdf
Magisterský studijní program Formát Vloženo Vložil
Studijní program Právo a právní věda 2017/2018 pdf 20.06.2017 Alena Votýpková Studijní program pravo_a_pravni_veda17-18_final.pdf
Charakteristiky povinných předmětů 2017/2018 pdf 20.06.2017 Alena Votýpková Pp-2017.pdf
Charakteristiky jazykových povinně volitelných předmětů 2017/2018 (platí pro studenty, kteří zahájili studium dříve než v ak. roce 2017/2018) pdf 20.06.2017 Alena Votýpková Pvp-jazyk(hpravo5)-2017.pdf
Charakteristiky jazykových povinně volitelných předmětů 2017/2018 (platí pro studenty, kteří zahájili studium v ak. roce 2017/2018 a později) pdf 20.06.2017 Alena Votýpková Pvp-jazyk(hpravo2017)-2017.pdf
Charakteristiky obecně povinně volitelných předmětů 2017/2018 pdf 20.06.2017 Alena Votýpková Pvp-obecne-2017.pdf
Seznam volitelných předmětů pro ak.rok 2017/2018 pdf 04.10.2017 Marta Chromá priloha1-zapis-kd 12-9-volitelne-predmety2017.pdf
Studijní program Právo a pravní věda 2016 pdf 24.05.2016 Alena Votýpková studijni_program_2016.pdf
Charakteristiky povinných předmětů 2016 pdf 24.05.2016 Alena Votýpková Pp2016.pdf
Charakteristiky povinně volitelných předmětů 2016 pdf 24.05.2016 Alena Votýpková Pvp2016.pdf
Charakteristiky jazykových povinně volitelných předmětů 2016 pdf 24.05.2016 Alena Votýpková Jpvp2016.pdf
Studijní program Právo a pravní věda 2015 pdf 18.06.2015 Stanislav Potěšil studijni_program_2015.pdf
Charakteristiky povinných předmětů 2015 pdf 18.06.2015 Stanislav Potěšil Pp2015.pdf
Charakteristiky povinně volitelných předmětů 2015 pdf 18.06.2015 Stanislav Potěšil Pvp2015.pdf
Doktorský studijní program Formát Vloženo Vložil
Rozhodnutí - prodloužení platnosti akreditace doktorského studijního programu Teoretické právní vědy pdf 05.09.2016 Alena Votýpková Prodloužení akreditace .pdf
Studijní program doktorského studia Teoretické právní vědy článek 08.09.2016 Alena Votýpková
Informace o harmonogramu akademického roku Formát Vloženo Vložil
Harmonogram akademického roku 2017/2018 pro doktorský studijní program pdf 22.06.2017 Alena Votýpková 2017 harmonogram 17-18.pdf
Opatření děkana č. 4/2017 - Harmonogram akademického roku 2017/2018 pro magisterský studijní program pdf 26.05.2017 Alena Votýpková 20170524153939478 (1).pdf
Opatření děkana č. 3/2017 - kterým se mění opatření děkana č. 5/2016 Harmonogram akademického roku 2016/2017 pro magisterský studijní program pdf 27.02.2017 Alena Votýpková 20170227121759450.pdf
Harmonogram akademického roku 2016/17 pro magisterský studijní program pdf 02.11.2016 Alena Votýpková Od_5_2016.pdf
Harmonogram akademického roku 2016/2017 pro doktorský studijní program pdf 02.11.2016 Alena Votýpková Od_4_2016.pdf
Harmonogram akademického roku 2015/2016 pro magisterský studijní program pdf 26.10.2015 Stanislav Potěšil Opatreni dekana c 13_2015_3_příloha .pdf
Informace o termínech a místu konání státních zkoušek Formát Vloženo Vložil
Obhajoby závěrečných prací článek 17.08.2016 Stanislav Potěšil
Termíny státních závěrečných zkoušek: září 2017 pdf 22.08.2017 Miroslav Sojka Termíny státních závěrečných zkoušek.pdf
Dlouhodobý záměr Formát Vloženo Vložil
Aktualizace Dlouhodobého záměru PF UK pro léta 2014/2015 pdf 27.01.2017 Ondřej Marek aktualizace.pdf
Projednaná změna Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké činnosti PF UK pro léta 2014/2015 pdf 27.01.2017 Ondřej Marek Změna dlouhodobého záměru.pdf
Dlouhodobý záměr Právnické fakulty Univerzity Karlovy na období 2016-2020 pdf 27.01.2017 Ondřej Marek Dlouhodoby-zamer-2016-2020.pdf
Indikátory plnění jednotlivých částí Dlouhodobého záměru pdf 27.01.2017 Ondřej Marek Indikátory plněni dz.pdf
Výroční zprávy Formát Vloženo Vložil
Výroční zpráva o činnosti Právnické fakulty UK za rok 2016 pdf 04.10.2017 Marta Chromá Vyrocni zprava o cinnosti za rok 2016.pdf
Výroční zpráva o činnosti Právnické fakulty Univerzity Karlovy za rok 2015 pdf 18.11.2016 Marta Chromá Vyrocni zprava o cinnosti za rok 2015.pdf
Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze, Právnické fakulty za rok 2014 pdf 29.09.2015 Alena Votýpková Vyrocni zprava o cinnosti za rok 2014.pdf
Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze, Právnické fakulty za rok 2013 pdf 03.09.2014 Alena Votýpková Vyrocni zprava o cinnosti za rok 2013.pdf
Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze, Právnické fakulty za rok 2012 pdf 22.08.2013 Alena Votýpková Vyrodni zprava o cinnosti za rok 2012.pdf
Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze, Právnické fakulty za rok 2011 pdf 10.01.2013 Alena Votýpková Vyrocni zprava o cinnosti za rok 2011.pdf
Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze, Právnické fakulty za rok 2010 pdf 03.01.2013 Alena Votýpková Vyrocni zprava o cinnosti za rok 2010.pdf
Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze, Právnické fakulty za rok 2009 pdf 03.01.2013 Alena Votýpková Vyrocni zprava o cinnosti za rok 2009.pdf
Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze, Právnické fakulty za rok 2008 pdf 03.01.2013 Alena Votýpková Vyrocni zprava o cinnosti za rok 2008.pdf
Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze, Právnické fakulty za rok 2007 pdf 03.01.2013 Alena Votýpková Vyrocni zprava o cinnosti za rok 2007.pdf
Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze, Právnické fakulty za rok 2006 pdf 03.01.2013 Alena Votýpková Vyrocni zprava o cinnosti za rok 2006.pdf
Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze, Právnické fakulty za rok 2005 pdf 03.01.2013 Alena Votýpková Vyrocni zprava o cinnosti za rok 2005.pdf
Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze, Právnické fakulty za rok 2004 pdf 03.01.2013 Alena Votýpková Vyrocni zprava o cinnosti za rok 2004.pdf
Profil zadavatele Formát Vloženo Vložil
Profil zadavatele pdf 17.05.2017 Stanislav Potěšil profil_zadavatele.pdf
Informace o přijímacím řízení Formát Vloženo Vložil
Podmínky přijímacího řízení do doktorského studijního programu pro akademický rok 2017/2018 pdf 02.02.2017 Alena Votýpková Podmínky pro přijetí ke studiu do doktorského studijního programu 2017.pdf
Podmínky pro přijímací řízení 2017/2018 pdf 07.10.2016 Marta Chromá Podmínky přijímacího řízení-2017-18.pdf
Podmínky přijímacího řízení do doktorského studijního programu pro akademický rok 2016/2017 05. 01. 2016 pdf 27.01.2017 Ondřej Marek Podmínky pro přijetí ke studiu do doktorského studijního programu.pdf
podmínky 2015-16 pdf 27.01.2017 Ondřej Marek Podminky pro prijeti ke studiu-2015-2016.pdf
Podminky pro ak.rok 2016-17 pdf 27.01.2017 Ondřej Marek Pf_podmnky-uprava-po-prezkumu_final-as-vcetnepearson.pdf
Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Formát Vloženo Vložil
UKPF/4832/2017 odpověď pdf 13.11.2017 Marta Chromá Ukpf48322017 odpoved pf-an.pdf
UKPF/4832/2017 data pdf 13.11.2017 Marta Chromá Ukpf48322017data.pdf
20171002-Usnesení-AN-poskytnutí kopií písemností ze správního spisu pdf 09.11.2017 Marta Chromá 20171002-usnesení-an-poskytnutí kopií písemností ze správního spisu.pdf
20170922-Odpoved pdf 09.11.2017 Marta Chromá 20170922-odpoved.pdf
Rozhodnutí Č.j. UKPF/2756/2017 pdf 23.08.2017 Marta Chromá 20170728-rozhodnutí-andocx.pdf
Odpověď č.j. UKPF-8092-2016 pdf 10.01.2017 Marta Chromá Ukpf-8092-2016.pdf
Odpověď č.j. UKPF8119-2016 pdf 26.12.2016 Marta Chromá Ukpf8119-2016-an.pdf
odpoved c.j. UKPF8042-2016 pdf 22.12.2016 Marta Chromá Ukpf8042-2016-an.pdf
odpoved c.j. UKPF 7934-2016 pdf 22.12.2016 Marta Chromá Ukpf7934 2016-an.pdf
odpoved c.j. UKPF 8041-2016 pdf 22.12.2016 Marta Chromá Ukpf8041-2016 an.pdf
UKPF/7533/2016 Odpoved pdf 24.11.2016 Marta Chromá Ukpf-7533-2016odpoved na zadost_an.pdf
UKPF/7533/2016 Přílohy pdf 24.11.2016 Marta Chromá Ukpf-7533-2016prilohy.pdf
Č.j. UKPF/7497/2016 odpoved pdf 18.11.2016 Marta Chromá 20161116_odpoved_an.pdf
Rozhodnuti Č.j. UKPF/7497/2016 V pdf 18.11.2016 Marta Chromá 20161116_rozhodnutí_an.pdf
Priloha 1 Č.j. UKPF/7497/2016 V pdf 18.11.2016 Marta Chromá Priloha1.pdf
Priloha 2 Č.j. UKPF/7497/2016 V pdf 18.11.2016 Marta Chromá Priloha2.pdf
Odpoved c.j. UKPF/6410/2016 ze dne 10.10.2016 pdf 12.10.2016 Marta Chromá Odpověď pf, anonymizovana, 10.10.16.pdf
Odpoved z 1.9.2016 pdf 12.09.2016 Marta Chromá Odpověď 1.9.16.anonym.pdf
Priloha k odpovedi z 1.9. 2016 pdf 12.09.2016 Marta Chromá priloha k odpovedi 1.9..pdf
odpoved z 25.7.2016 pdf 12.09.2016 Marta Chromá 106_odpoved pf, 25.7.16anonym.pdf
odpoved ze 17.6.2016 pdf 12.09.2016 Marta Chromá Odpoved pf, 17.6.16anonym.pdf
Odpoved p. Mysliveckova pdf 15.08.2016 Marta Chromá Mysliveckova.pdf
odpoved z 13.5.2016 pdf 12.09.2016 Marta Chromá Odpoved pf, 13.5.16 anonym.pdf
Priloha 1 pdf 18.05.2016 Marta Chromá Priloha 1-106.pdf
Priloha 2 pdf 18.05.2016 Marta Chromá Priloha 2-106.pdf
Priloha 3 pdf 18.05.2016 Marta Chromá Priloha 3-106.pdf
Výběrová řízení na PF UK Formát Vloženo Vložil
Výsledek výběrového řízení na katedru finančního práva a mezioborového centra pdf 22.09.2017 Marta Chromá img-922132834-0001.pdf
VR - katedra obchodniho prava pdf 12.07.2017 Marta Chromá Vr-vysledek-katedra obchodniho prava.pdf
Výběrové řízení: katedra finančního práva a mezioborové centrum rozvoje právních dovedností pdf 11.07.2017 Marta Chromá Vr-katedra financniho prava a mezioborove centrum.pdf
Výběrové řízení na katedru jazyků pdf 16.06.2017 Marta Chromá img-616130118-0001.pdf
Výběrové řízení na katedru jazyků jpg 04.05.2017 Marta Chromá Vyberove rizeni pf uk_stránka_1.jpg
Výběrové řízení na katedru obchodního práva jpg 04.05.2017 Marta Chromá Vyberove rizeni pf uk_stránka_2.jpg
Rozhodnutí děkana - Výběrové řízení na obsazení míst asistentů/asistentek nebo odborných asistentů/odborných asistentek na katedře práva životního prostředí dne 19. 9. 2016 pdf 27.09.2016 Alena Votýpková img-927144733-0001 (1).pdf
Rozhodnutí děkana - výběrové řízení na obsazení místa odborného asistenta/odborné asistentky na katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení dne 12. 9. 2016 pdf 21.09.2016 Alena Votýpková img-920145241-0001.pdf
Výběrové řízení na obsazení dvou míst asistentů/asistentek nebo odborných asistentů/asistentek na katedře práva životního prostředí pdf 23.06.2016 Alena Votýpková img-622131515-0001 (1).pdf
Výběrové řízení na obsazení místa odborného asistenta/odborné asistentky na katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení pdf 15.06.2016 Alena Votýpková img-614133049-0001 (1).pdf
Rozhodnutí děkana - výběrové řízení na obsazení místa asistenta/ asistentky na katedře evropského práva dne 14. března 2016 pdf 22.03.2016 Alena Votýpková img-321134407-0001.pdf
Rozhodnutí děkana - výběrové na obsazení míst akademických pracovníků (asistenti a odborní asistenti) na katedře trestního práva dne 5. února 2016 pdf 19.02.2016 Alena Votýpková img-219091824-0001.pdf
Rozhodnutí děkana - výběrové řízení na obsazení místa asistenta/ asistentky na katedře politologie a sociologie dne 9. února 2016 pdf 18.02.2016 Alena Votýpková img-218104227-0001.pdf
Děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje - výběrové řízení na obsazení místa asistenta/ asistentky na katedře evropského právana zkrácený úvazek pdf 14.01.2016 Alena Votýpková img-113164807-0001.pdf
Mgr Akademický rok 2016/2017 Formát Vloženo Vložil
Studijní program Právo a pravní věda pdf 24.05.2016 Alena Votýpková Studijní program pravo_a_pravni_veda16-17.pdf
Charakteristiky povinných předmětů pdf 24.05.2016 Alena Votýpková Pp2016-charakt.pdf
Charakteristiky povinně volitelných předmětů pdf 24.05.2016 Alena Votýpková Pvp2016-charakt.pdf
Charakteristiky jazykových povinně volitelných předmětů pdf 24.05.2016 Alena Votýpková Jpvp2016-charakt.pdf
Stipendia za vynikající studijní výsledky přiznaná v ak. roce 2016/2017 článek 01.12.2016 Miroslav Sojka
Mgr Akademický rok 2015/2016 Formát Vloženo Vložil
Studijní program Právo a pravní věda pdf 18.06.2015 Stanislav Potěšil Studijní program pravo_a_pravni_veda.pdf
Charakteristiky povinných předmětů pdf 18.06.2015 Stanislav Potěšil Pp.pdf
Akademický senát Formát Vloženo Vložil
Oprava protokolu voleb pdf 30.03.2017 Marta Chromá Oprava protokolu, volby do as, 20.3.17.pdf
Vyhlášení výsledků voleb 2016 pdf 24.11.2016 Marta Chromá vyhlaseni vysledku voleb 2016.pdf
Protokol o volbách AS 2016 pdf 24.11.2016 Marta Chromá Protokol o výsledku hlasování, pf, 23.11.16.pdf
Volby do AS PF UK a UK 2016 pdf 16.11.2016 Marta Chromá Kandidátní listiny, 16.11.16.pdf
Mgr Komise pro státní závěrečnou zkoušku Formát Vloženo Vložil
Seznam předsedů a členů komisí pro státní závěrečné zkoušky (nová akreditace) pdf 01.11.2017 Alena Votýpková komise pro státní závěrečné zkoušky_akt. 1.11.2017.pdf
Karolinky Formát Vloženo Vložil
Karolinka 2016/2017 pdf 08.11.2016 Alena Votýpková karolinka_2016_03.pdf
Karolinka 2015/2016 pdf 16.12.2015 Alena Votýpková karolinka_2015_06 (3).pdf
Karolinka 2014/2015 pdf 07.10.2014 Alena Votýpková Karolinka 2014/2015.pdf
Poplatky spojené se studiem Formát Vloženo Vložil
Druhy a výše poplatků spojených se studiem na Univerzitě Karlově pro akademický rok 2017/2018 pdf 07.02.2017 Miroslav Sojka Vyse poplatku na uk_2017_2018.pdf
Druhy a výše poplatků spojených se studiem na Univerzitě Karlově v Praze pro akademický rok 2016/2017 pdf 03.03.2016 Alena Votýpková Uk-917-vyse_poplatku_na_uk_2016_2017.pdf
Druhy a výše poplatků spojených se studiem na Univerzitě Karlově v Praze pro akademický rok 2015/2016 pdf 20.02.2015 Ondřej Marek Druhy a výše poplatků v akademickém roce 2015-2016.pdf
Druhy a výše poplatků spojených se studiem na Univerzitě Karlově v Praze pro akademický rok 2014/2015 pdf 28.02.2014 Stanislav Potěšil Poplatky_2014_2015.pdf
Archiv Formát Vloženo Vložil
Výzva k opětovnému zápisu po přerušení studia na den 26.7.2017 - sejmuto 18.10.2017 pdf 13.07.2017 Miroslav Sojka 20170713-výzva k zápisu po přerušení studia.pdf
UKPF/2020/2017 - Ahmed Abdelmoneim - vyvěšeno 12.7.2017- sejmuto 18.10.2017 pdf 12.07.2017 Miroslav Sojka Ukpf-2020-2017-ahmed abdelmoneim.pdf
UKPF/2024/2017 - Zakarya Alanesi - vyvěšeno 12.7.2017- sejmuto 18.10.2017 pdf 12.07.2017 Miroslav Sojka Ukpf-2024-2017-zakarya alanesi.pdf
UKPF/2021/2017 - Muhammad Awais- vyvěšeno 12.7.2017 - sejmuto 18.10.2017 pdf 12.07.2017 Miroslav Sojka Ukpf-2021-2017-muhammad awais.pdf
UKPF/2022/2017 -Vidya Sagar Tukkai - vyvěšeno 12.7.2017 - sejmuto 18.10.2017 pdf 12.07.2017 Miroslav Sojka Ukpf-2022-2017-vidya sagar tukkai.pdf
Pozvánka k přijímací zkoušce - Zakarya Alanesi - vyvěšeno 29.05.2017- sejmuto 18.10.2017 pdf 29.05.2017 Miroslav Sojka Pozvánka k přijímací zkoušce.pdf
Výzva k zápisu po přerušení studia na 12.6.2017 - vyvěšeno 25.05.2017 -sejmuto 18.10.2017 pdf 25.05.2017 Miroslav Sojka Výzva k zápisu po přerušení studia.pdf
Výzva k opětovnému zápisu po přerušení studia do doktorského studijního programu v náhradním termínu sejmuto 18.10.2017 pdf 22.05.2017 Alena Votýpková Výzva k opětovnému zápisu _ mgr. zatsepina_dokt.pdf
UKPF/10761/2017 - Bára Spudilová - vyvěšeno 27.6.2017- sejmuto 22.8.2017 pdf 27.06.2017 Miroslav Sojka Ukpf-10761-2017.pdf
UKPF/11775/2017 -Roman Fürich - vyvěšeno 27.6.2017- sejmuto 22.8.2017 pdf 27.06.2017 Miroslav Sojka Ukpf-11775-2017.pdf
UKPF/10464/2017 -Šimon Kupec - vyvěšeno 27.6.2017- sejmuto 22.8.2017 pdf 27.06.2017 Miroslav Sojka Ukpf-10464-2017.pdf
UKPF/12607/2017 -Anna Černá - vyvěšeno 27.6.2017- sejmuto 22.8.2017 pdf 27.06.2017 Miroslav Sojka Ukpf-12607-2017.pdf
UKPF/12793/2017 - Barbora Švábová - vyvěšeno 27.6.2017- sejmuto 22.8.2017 pdf 27.06.2017 Miroslav Sojka Ukpf-12793-2017.pdf
UKPF/12769/2017 - Hexner Jacob Solomon - vyvěšeno 4.7.2017 - sejmuto 22.8.2017 pdf 04.07.2017 Miroslav Sojka Ukpf-12769-2017-hexner-jacob_solomon.pdf
UKPF/11500/2017 - Zakovec Erik - vyvěšeno 4.7.2017- sejmuto 22.8.2017 pdf 04.07.2017 Miroslav Sojka Ukpf-11500-2017-zakovec-erik.pdf
UKPF/12122/2017 - Kretíková Veronika - vyvěšeno 4.7.2017 - sejmuto 22.8.2017 pdf 04.07.2017 Miroslav Sojka Ukpf-12122-2017-kretikova-veronika.pdf
UKPF/10931/2017 - Ialinskaia Elizaveta - vyvěšeno 4.7.2017- sejmuto 22.8.2017 pdf 04.07.2017 Miroslav Sojka Ukpf-10931-2017-ialinskaia-elizaveta.pdf
UKPF/11775/2017 - Zámečník Jan - vyvěšeno 4.7.2017- sejmuto 22.8.2017 pdf 04.07.2017 Miroslav Sojka Ukpf-11775-2017-zamecnik-jan.pdf
UKPF/10181/2017 - Silvia Kaššová - vyvěšeno 13.7.2017- sejmuto 22.8.2017 pdf 13.07.2017 Miroslav Sojka Ukpf-1018-2017-silvia kassova.pdf
UKPF/12706/2017 - Miroslav Kauer - vyvěšeno 13.7.2017 - sejmuto 22.8.2017 pdf 13.07.2017 Miroslav Sojka Ukpf-12706-2017-miroslav kauer.pdf
UKPF/11154/2017 - Simon Mižigár - vyvěšeno 13.7.2017 - sejmuto 22.8.2017 pdf 13.07.2017 Miroslav Sojka Ukpf-11154-2017-simon mizigar.pdf
UKPF/12241/2017 - Benedikta Viktória Paulenová - vyvěšeno 13.7.2017- sejmuto 22.8.2017 pdf 13.07.2017 Miroslav Sojka Ukpf-12241-2017-benedikta viktoria paulenova.pdf
UKPF/11275/2017 -Beata Tulipan - vyvěšeno 13.7.2017- sejmuto 22.8.2017 pdf 13.07.2017 Miroslav Sojka Ukpf-11275-2017-beata tulipan.pdf
UKPF/10211/2017 -Veronika Lipšanová - vyvěšeno 19.7.2017 - sejmuto 22.8.2017 pdf 19.07.2017 Miroslav Sojka Ukpf-10211-2017-veronika-lipsanova.pdf
UKPF/11180/2017 -Alena Slavíková - vyvěšeno 19.7.2017 - sejmuto 22.8.2017 pdf 19.07.2017 Miroslav Sojka Ukpf-11180-2017-alena-slavikova.pdf
UKPF/1741/2017 -Abdelmoneim Ahmed - vyvěšeno 12.5.2017 - sejmuto 19.7.2017 pdf 12.05.2017 Miroslav Sojka Ukpf-1745-2017.pdf
UKPF/1744/2017 - Alenesi Zakarya- vyvěšeno 12.5.2017 - sejmuto 19.7.2017 pdf 12.05.2017 Miroslav Sojka Ukpf-1744-2017.pdf
UKPF/1743/2017 -Awais Muhammad - vyvěšeno 12.5.2017 - sejmuto 19.7.2017 pdf 12.05.2017 Miroslav Sojka Ukpf-1743-2017.pdf
UKPF/1742/2017 -Pachori Anviksha - vyvěšeno 12.5.2017 - sejmuto 19.7.2017 pdf 12.05.2017 Miroslav Sojka Ukpf-1742-2017.pdf
UKPF/1741/2017 -Tukkai Vidya Sagar - vyvěšeno 12.5.2017 - sejmuto 19.7.2017 pdf 12.05.2017 Miroslav Sojka Ukpf-1741-2017.pdf
UKPF/1844/2017 -Kristýna Neprašová - vyvěšeno 24.5.2017- Sejmuto 27.6.2017 pdf 24.05.2017 Miroslav Sojka UKPF/1844/2017.pdf
UKPF/1845/2017 -Kyrylo Melnykov - vyvěšeno 24.5.2017- Sejmuto 27.6.2017 pdf 24.05.2017 Miroslav Sojka UKPF/1845/2017.pdf
UKPF/1846/2017 -Illia Dudych - vyvěšeno 24.5.2017 - Sejmuto 27.6.2017 pdf 24.05.2017 Miroslav Sojka UKPF/1846/2017.pdf
Výzva k opětovnému zápisu po přerušení studia do magisterského studijního programu v náhradním termínu (36) článek 17.05.2017 Lada Šafrová
Výzva k opětovnému zápisu po přerušení studia do doktorského studijního programu v náhradním termínu článek 12.05.2017 Miroslav Sojka
Výzva k opětovnému zápisu po přerušení studia do magisterského studijního programu v náhradním termínu (35) článek 25.04.2017 Lada Šafrová
UKPF/1737/2017 -Jozef Zeman - vyvěšeno 12.5.2017- Sejmuto 19.6.2017 pdf 12.05.2017 Miroslav Sojka Ukpf-1737-2017.pdf
UKPF/1736/2017 -Volodymyr Sadykov - vyvěšeno 12.5.2017- Sejmuto 19.6.2017 pdf 12.05.2017 Miroslav Sojka Ukpf-1736-2017.pdf
UKPF/1735/2017 -Elma Hurem - vyvěšeno 12.5.2017- Sejmuto 19.6.2017 pdf 12.05.2017 Miroslav Sojka Ukpf-1735-2017.pdf
UKPF/1734/2017 -muhammad Tasawar Ul Haq- vyvěšeno 12.5.2017- Sejmuto 19.6.2017 pdf 12.05.2017 Miroslav Sojka Ukpf-1734-2017.pdf
UKPF/1733/2017 -Chalachew Hadiro - vyvěšeno 12.5.2017- Sejmuto 19.6.2017 pdf 12.05.2017 Miroslav Sojka Ukpf-1733-2017.pdf
UKPF/1732/2017 -Mohamed Elsayed Ahmed Ahmed Fouad Elsaye - vyvěšeno 12.5.2017- Sejmuto 19.6.2017 pdf 12.05.2017 Miroslav Sojka Ukpf-1732-2017.pdf
UKPF/1731/2017 -Francis Junior Bentum - vyvěšeno 12.5.2017- Sejmuto 19.6.2017 pdf 12.05.2017 Miroslav Sojka Ukpf-1731-2017.pdf
UKPF/1171/2017 - Milan Počjatek - vyvěšeno 26.4.2017 Sejmuto 7.6.2017 pdf 26.04.2017 Miroslav Sojka UKPF-1171-2017.pdf
UKPF/0849/2017 -Barbora Piskaiová - vyvěšeno 26.4.2017 Sejmuto 7.6.2017 pdf 26.04.2017 Miroslav Sojka UKPF-849-2017.pdf
UKPF/1627/2017 -Viktoriia Ihnatova - vyvěšeno 12.5.2017 Sejmuto 2.6.2017 pdf 12.05.2017 Miroslav Sojka Ukpf-1627-2017.pdf
UKPF/1628/2017 -Jan Lupoměstský - vyvěšeno 12.5.2017 - Sejmuto 2.6.2017 pdf 12.05.2017 Miroslav Sojka Ukpf-1628-2017.pdf
UKPF/1784/2017 -Korina Karamalaki - vyvěšeno 18.5.2017 -Sejmuto 2.6.2017 pdf 18.05.2017 Miroslav Sojka UKPF/1784/2017.pdf
UKPF/1364/2017 -Phuong Luongová - vyvěšeno 18.5.2017 -Sejmuto 2.6.2017 pdf 18.05.2017 Miroslav Sojka UKPF/1364/2017.pdf
UKPF/1783/2017 -Radek Hyvnar - vyvěšeno 18.5.2017 Sejmuto 2.6.2017 pdf 18.05.2017 Miroslav Sojka UKPF/1783/2017.pdf
Výzva k opětovnému zápisu po přerušení studia do magisterského studijního programu v náhradním termínu - sejmuto 2.6.2017 pdf 22.05.2017 Alena Votýpková Výzva k zápisu po přerušení mag.pdf
UKPF/1046/2017 -Illia Dudych - vyvěšeno 21.4.2017 Sejmuto 18.5.2017 pdf 21.04.2017 Miroslav Sojka UKPF-1046-2017.pdf
UKPF/1149/2017 - Kyrylo Melnykov - vyvěšeno 21.4.2017 Sejmuto 18.5.2017 pdf 21.04.2017 Miroslav Sojka UKPF-1149-2017.pdf
UKPF/1152/2017 - Kristýna Neprašová - vyvěšeno 21.4.2017 Sejmuto 18.5.2017 pdf 21.04.2017 Miroslav Sojka UKPF-1152-2017.pdf
Děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků pdf 16.12.2015 Alena Votýpková img-z16091503-0001.pdf
Rozhodnutí děkana - výběrové řízení na obsazení místa odborného asistenta/odborné asistentky na katedře národního hospodářství dne 11. listopadu 2015 pdf 19.11.2015 Alena Votýpková img-y19095107-0001.pdf
Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze přijme článek 16.05.2014 Alena Votýpková
Výběrová řízení na obsazení míst akademických pracovníků pdf 20.10.2015 Alena Votýpková img-x20091859-0001 (1).pdf
Rozhodnutí děkana - výběrové řízení na obsazení místa odborného asistenta/odborné asistentky na katedře teorie práva a právních učení dne 25. září 2015 pdf 06.10.2015 Alena Votýpková img-x06101730-0001.pdf
Rozhodnutí děkana - výběrové řízení na obsazení 1 místa asistenta/asistentky nebo odborného asistenta/odborné asistentky pro výuku právnické angličtiny a 1 místa asistenta/asistentky nebo odborného asistenta/odborné asistentky pro výuku právnické ruštiny na katedře jazyků dne 24. června 2015 pdf 03.07.2015 Alena Votýpková img-630134906-0001.pdf
Rozhodnutí děkana - výběrové řízení na obsazení místa odborného asistenta/odborné asistentky na katedře mezinárodního práva dne 30. června 2015 pdf 03.07.2015 Alena Votýpková img-703074034-0001.pdf
UKPF/1094/2017 - Radek Hyvnar - vyvěšeno 12.4.2017 sejmuto 12.5.2017 pdf 12.04.2017 Miroslav Sojka UKPF-1094-2017.pdf
UKPF/1112/2017 - Korina Karamalaki- vyvěšeno 7.4.2017 sejmuto 12.5.2017 pdf 12.04.2017 Miroslav Sojka UKPF-1112-2017.pdf
UKPF/1232/2017 - Jozef Zeman - vyvěšeno 7.4.2017 sejmuto 9.5.2017 pdf 07.04.2017 Miroslav Sojka UKPF-1232-2017.pdf
UKPF/1187/2017 -Volodymyr Sadykov - vyvěšeno 7.4.2017 - sejmuto 9.5.2017 pdf 07.04.2017 Miroslav Sojka UKPF-1187-2017.pdf
UKPF/1092/2017 -Elma Hurem - vyvěšeno 7.4.2017- sejmuto 9.5.2017 pdf 07.04.2017 Miroslav Sojka UKPF-1092-2017.pdf
UKPF/1054/2017 -Francis Junior -Bentum - vyvěšeno 7.4.2017 - sejmuto 9.5.2017 pdf 07.04.2017 Miroslav Sojka UKPF-1054-2017.pdf
UKPF/1066/2017 -Mohamed Elsayed Ahmed Ahmed Fouad Elsaye - vyvěšeno 7.4.2017 - sejmuto 9.5.2017 pdf 07.04.2017 Miroslav Sojka UKPF-1066-2017.pdf
UKPF/1072/2017 -Chalachew Hadiro - vyvěšeno 7.4.2017 - sejmuto 9.5.2017 pdf 07.04.2017 Miroslav Sojka UKPF-1072-2017.pdf
UKPF/1076/2017 -Muhamad Tasawar Ul Haq - vyvěšeno 7.4.2017 - sejmuto 9.5.2017 pdf 07.04.2017 Miroslav Sojka UKPF-1076-2017.pdf
UKPF/6981/2016 - Jaba Tebidze - vyvěšeno 31.1.2017 - sejmuto 6.3.2017 pdf 31.01.2017 Miroslav Sojka UKPF/6981/2016.pdf
UKPF/7565/2016 - Petr Kocourek - vyvěšeno 20.12.2016-sejmuto 7.2.2017 pdf 20.12.2016 Miroslav Sojka UKPF/7565/2016.pdf
UKPF/7099/2016 - Jalal Naji - vyvěšeno 31.1.2017- sejmuto 23.2.2017 pdf 31.01.2017 Miroslav Sojka UKPF/7099/2016.pdf
UKPF/0116/2017 - Daniel Thonat - vyvěšeno 3.2.2017- sejmuto 15.2.2017 pdf 03.02.2017 Miroslav Sojka UKPF/0116/2017.pdf
UKPF/7673/2016-Ondrej Godál-zveřejněno 23.1.2017 - sejmuto 30.1.2017 pdf 23.01.2017 Miroslav Sojka UKPF/7673/2016.pdf
UKPF/7573/2016 - Arnold Roman - vyvěšeno 6.12.2016 pdf 06.12.2016 Miroslav Sojka UKPF-7573-2016.pdf
UKPF/7383/2016 - Bendl Petr - vyvěšeno 6.12.2016 pdf 06.12.2016 Miroslav Sojka UKPF-7383-2016.pdf
UKPF/6893/2016 - Gruberová Lucie - vyvěšeno 3.11.2016 pdf 03.11.2016 Miroslav Sojka UKPF/6893/2016.pdf
UKPF/6755/2016 - Engler Václav - vyvěšeno 2.11.2016 pdf 02.11.2016 Miroslav Sojka UKPF/6755/2016.pdf
UKPF/6728/2016 - Arnold Roman - vyvěšeno 2.11.2016 pdf 02.11.2016 Miroslav Sojka UKPF/6728/2016.pdf
UKPF/6529/2016 - Kocourek Petr - vyvěšeno 31.10.2016, sejmuto 24.11.2016 pdf 31.10.2016 Miroslav Sojka UKPF/6529/2016.pdf
Rozhodnutí děkana - výběrové řízení na obsazení 1 místa odborného asistenta/odborné asistentky na katedře práva životního prostředí dne 15. června 2015 pdf 19.06.2015 Alena Votýpková img-619122526-0001.pdf
Rozhodnutí děkana - výběrové řízení na obsazení místa odborného asistenta/odborné asistentky na katedře evropského práva dne 8. 1. 2015 pdf 20.01.2015 Alena Votýpková img-119105528-0001.pdf
Výběrové řízení na obsazení místa odborného asistenta/odborné asistentky na katedře teorie práva a právních učení na kratší pracovní úvazek (0,25) pdf 10.06.2015 Alena Votýpková img-610080142-0001.pdf
VÝZVA k převzetí nedoručených rozhodnutí přezkumného řízení rektora UK ze dne 3. září 2015. článek 27.01.2017 Ondřej Marek
Výzva k zápisu po přerušení studia do doktorského studijního programu (12) článek 08.01.2016 Alena Votýpková
Výzva k zápisu po přerušení studia do magisterského studijního programu (19) článek 09.06.2015 Alena Votýpková
Výběrová řízení na obsazení míst akademických pracovníků pdf 30.04.2015 Alena Votýpková img-430121030-0001.pdf
Rozhodnutí děkana - výběrové řízení na obsazení 1 místa odborného asistenta/ odborné asistentky na částečný pracovní úvazek na katedře pracovího práva a práva sociálního zabezpečení dne 15. 9. 2014 pdf 24.09.2014 Alena Votýpková img-923130322-0001.pdf
Rozhodnutí děkana - výběrové řízení na obsazení 2 míst asistentů/asistentek nebo odborných asistentů/odborných asistentek na katedře ústavního práva dne 2. července 2014 pdf 09.07.2014 Alena Votýpková img-709095438-0001.pdf
Rozhodnutí děkana - výběrové řízení na obsazení 2 míst asistentů/asistentek nebo odborných asistentů/odborných asistentek na katedře občanského práva se zaměřením na občanské právo procesní dne 26. června 2014 pdf 07.07.2014 Alena Votýpková img-704121524-0001.pdf
Výzva k zápisu po přerušení studia do doktorského studijního programu (9) článek 09.09.2015 Alena Votýpková
Výzva k zápisu po přerušení studia do magisterského studijního programu (20) článek 18.09.2015 Alena Votýpková
Výzva k zápisu po přerušení studia do doktorského studijního programu (10) článek 29.09.2015 Alena Votýpková
Výzva k zápisu po přerušení studia do magisterského studijního programu článek 18.11.2015 Alena Votýpková
Rozhodnutí děkana na obsazení 1 místa asistenta/asistentky na katedře evropského práva a 1 místa asistenta/asistentky na katedře správního práva pdf 08.09.2014 Alena Votýpková img-904110747-0001.pdf
Výzva k náhradnímu zápisu do dalšího úseku studia magisterského studijního programu článek 05.10.2015 Alena Votýpková
Výzva k zápisu po přerušení studia do doktorského studijního programu (11) článek 08.10.2015 Alena Votýpková
Výzva k zápisu po přerušení studia do magisterského studijního programu (21) článek 12.10.2015 Alena Votýpková
Výběrová řízení na obsazení míst akademických pracovníků pdf 15.04.2014 Stanislav Potěšil img-415125811-0001.pdf
Výzva k zápisu po přerušení studia do magisterského studijního programu (22) článek 14.10.2015 Lada Šafrová
Děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze vypisuje výběrová řízení pdf 16.06.2014 Monika Priatková img-616134436-0001.pdf
Oznámení o uložení písemnosti - rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení článek 18.08.2016 Miroslav Sojka
Rozhodnutí děkana - výběrové řízení na obsazení 1 místa asistenta/asistentky na katedře trestního práva dne 9. června 2014 pdf 16.06.2014 Alena Votýpková img-613123120-0001.pdf
Oznámení o uložení písemností - Lupoměský Jan článek 05.05.2016 Miroslav Sojka
Výzva k zápisu po přerušení studia do magisterského studijního programu (23) článek 14.01.2016 Lada Šafrová
Výzva k zápisu po přerušení studia do magisterského studijního programu v náhradním termínu (24) článek 08.02.2016 Lada Šafrová
Oznámení o uložení písemností studentům - Ondrej Godál článek 30.03.2016 Alena Votýpková
Výzva k zápisu po přerušení studia do magisterského studijního programu v náhradním termínu (25) článek 09.03.2016 Lada Šafrová
Oznámení o uložení písemností studentům - Marek Poloni článek 30.03.2016 Miroslav Sojka
Oznámení o uložení písemnosti studentům - Ing. Lukáš Hinterbuchner článek 16.02.2016 Alena Votýpková
Výzva k zápisu po přerušení studia do magisterského studijního programu v náhradním termínu (26) článek 12.05.2016 Lada Šafrová
Výzva k zápisu po přerušení studia do magisterského studijního programu v náhradním termínu (27) článek 23.05.2016 Lada Šafrová
Oznámení o uložení písemností studentům - Mgr. Martin Šedivý článek 03.02.2016 Alena Votýpková
Výzva k opětovnému zápisu po přerušení studia do magisterského studijního programu v náhradním termínu (28) článek 21.09.2016 Lada Šafrová
VÝZVA K ZÁPISU V NÁHRADNÍM TERMÍNU článek 10.10.2016 Miroslav Sojka
Výzva k opětovnému zápisu po přerušení studia do magisterského studijního programu v náhradním termínu (29) článek 19.10.2016 Lada Šafrová
Termíny státních závěrečných zkoušek: leden 2017 článek 30.11.2016 Miroslav Sojka
Oznámení o uložení písemností studentům - Jiří Jan Trestr článek 06.01.2016 Miroslav Sojka
Výzva k opětovnému zápisu po přerušení studia do magisterského studijního programu v náhradním termínu (30) článek 23.01.2017 Lada Šafrová
Výzva k převzetí nedoručené písemnosti - Handl jiří pdf 27.01.2017 Ondřej Marek Handl.pdf
Výzva k převzetí nedoručené písemnosti - Bouček Jan pdf 27.01.2017 Ondřej Marek Výzva k převzetí nedoručené písemnosti_boucek jan.pdf
Výzva k převzetí nedoručené písemnosti - Stanislav Bohačík pdf 27.01.2017 Ondřej Marek Výzva k.pdf
Výzva k opětovnému zápisu po přerušení studia do magisterského studijního programu v náhradním termínu (31) článek 02.02.2017 Lada Šafrová
Výzva k opětovnému zápisu po přerušení studia do magisterského studijního programu v náhradním termínu (32) článek 13.02.2017 Lada Šafrová
Výzva k opětovnému zápisu po přerušení studia do magisterského studijního programu v náhradním termínu (33) článek 08.03.2017 Lada Šafrová
Výzva k opětovnému zápisu po přerušení studia do magisterského studijního programu v náhradním termínu (34) článek 29.03.2017 Lada Šafrová
UKPF-12515-2017-Culíková-Anita- vyvěšeno 9.10.2017 - Sejmuto 15.11.2017 pdf 09.10.2017 Miroslav Sojka Ukpf-12515-2017-culíková-anita.pdf
UKPF-10352-2017-Štraubová-Kateřina- vyvěšeno 9.10.2017 - Sejmuto 15.11.2017 pdf 09.10.2017 Miroslav Sojka Ukpf-10352-2017-Štraubová-kateřina.pdf
UKPF-11750-2017-Muzychenko-Nikita- vyvěšeno 9.10.2017 - Sejmuto 15.11.2017 pdf 09.10.2017 Miroslav Sojka Ukpf-11750-2017-muzychenko-nikita.pdf
UKPF-11844-2017-Nováková-Alena- vyvěšeno 9.10.2017- Sejmuto 15.11.2017 pdf 09.10.2017 Miroslav Sojka Ukpf-11844-2017-nováková-alena.pdf
UKPF-12214-2017-Stepanets-Maksym- vyvěšeno 9.10.2017- Sejmuto 15.11.2017 pdf 09.10.2017 Miroslav Sojka Ukpf-12214-2017-stepanets-maksym.pdf
UKPF-10651-2017-Iengibarian-Monika- vyvěšeno 9.10.2017- Sejmuto 15.11.2017 pdf 09.10.2017 Miroslav Sojka Ukpf-10651-2017-iengibarian-monika.pdf
UKPF-12735-2017-Doležel-David- vyvěšeno 9.10.2017- Sejmuto 15.11.2017 pdf 09.10.2017 Miroslav Sojka Ukpf-12735-2017-doležel-david.pdf
UKPF-12533-2017-Nguyen-Caroline- vyvěšeno 9.10.2017- Sejmuto 15.11.2017 pdf 09.10.2017 Miroslav Sojka Ukpf-12533-2017-nguyen-caroline.pdf
UKPF-11557-2017-Křížová-Tereza- vyvěšeno 9.10.2017- Sejmuto 15.11.2017 pdf 09.10.2017 Miroslav Sojka Ukpf-11557-2017-křížová-tereza.pdf
UKPF-10348-2017-Ramaldanova-Naděžda- vyvěšeno 9.10.2017- Sejmuto 15.11.2017 pdf 09.10.2017 Miroslav Sojka Ukpf-10348-2017-ramaldanova-naděžda.pdf
UKPF-12446-2017-Trvaj-Ondřej- vyvěšeno 9.10.2017 - Sejmuto 15.11.2017 pdf 09.10.2017 Miroslav Sojka Ukpf-12446-2017-trvaj-ondřej.pdf
UKPF-10804-2017-Topolská-Natali- vyvěšeno 9.10.2017- Sejmuto 15.11.2017 pdf 09.10.2017 Miroslav Sojka Ukpf-10804-2017-topolská-natali.pdf
UKPF-12068-2017-Vacek-Antonín- vyvěšeno 9.10.2017- Sejmuto 15.11.2017 pdf 09.10.2017 Miroslav Sojka Ukpf-12068-2017-vacek-antonín.pdf
UKPF-12723-2017-Grundlerová-Dominika- vyvěšeno 9.10.2017- Sejmuto 15.11.2017 pdf 09.10.2017 Miroslav Sojka Ukpf-12723-2017-grundlerová-dominika.pdf
UKPF-10640-2017-Rapcunová-Ksenia- vyvěšeno 9.10.2017- Sejmuto 15.11.2017 pdf 09.10.2017 Miroslav Sojka Ukpf-10640-2017-rapcunová-ksenia.pdf
UKPF-11492-2017-Fialová-Kristína- vyvěšeno 9.10.2017- Sejmuto 15.11.2017 pdf 09.10.2017 Miroslav Sojka Ukpf-11492-2017-fialová-kristína.pdf
UKPF-10427-2017-Luběnová-Tereza- vyvěšeno 9.10.2017- Sejmuto 15.11.2017 pdf 09.10.2017 Miroslav Sojka Ukpf-10427-2017-luběnová-tereza.pdf
UKPF-11289-2017-Laouici-Said- vyvěšeno 9.10.2017- Sejmuto 15.11.2017 pdf 09.10.2017 Miroslav Sojka Ukpf-11289-2017-laouici-said.pdf
UKPF-10037-2017-Gombalová-Zuzana- vyvěšeno 9.10.2017- Sejmuto 15.11.2017 pdf 09.10.2017 Miroslav Sojka Ukpf-10037-2017-gombalová-zuzana.pdf
UKPF-10423-2017-Ternovoj-Alexandr - vyvěšeno 9.10.2017- Sejmuto 15.11.2017 pdf 09.10.2017 Miroslav Sojka Ukpf-10423-2017-ternovoj-alexandr.pdf
UKPF-12576-2017-Škrovinová-Anna - vyvěšeno 9.10.2017 - Sejmuto 15.11.2017 pdf 09.10.2017 Miroslav Sojka Ukpf-12576-2017-Škrovinová-anna.pdf
Výzva k opětovnému zápisu po přerušení studia do magisterského studijního programu v náhradním termínu - Sejmuto 15.11.2017 pdf 19.09.2017 Miroslav Sojka Výzva k zápisu po přerušení studia (40).pdf
UKPF/2718/2017 - Tibor Katosc - vyvěšeno 10.9.2017- Sejmuto 15.11.2017 pdf 10.09.2017 Miroslav Sojka Katocs tibor - výzva.pdf
Výzva k opětovnému zápisu po přerušení studia - Sembdner Jan - vyvěšeno 28.8.2017 - Sejmuto 15.11.2017 pdf 28.08.2017 Miroslav Sojka Výzva - Sembdner Jan.pdf
Výzva k opětovnému zápisu po přerušení studia - Mgr. Oksana Rizak - vyvěšeno 23.8.2017- Sejmuto 15.11.2017 pdf 23.08.2017 Miroslav Sojka Výzva-Rizak.pdf

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111