Opatření děkana

2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000
2017 Formát Vloženo Vložil
Opatření děkana č. 16/2017 - K provedení inventarizace hospodářských prostředků Univerzity Karlovy, Právnické fakulty pdf 13.11.2017 Alena Votýpková doc00350420171113115337.pdf
Opatření děkana č. 15/2017 - o stanovení výše doktorandského stipendia pro akademický rok 2017/18 pdf 17.10.2017 Alena Votýpková 20171017125014911 (1).pdf
Opatření děkana č. 14/2017 - o ekonomických směrnicích pdf 27.09.2017 Alena Votýpková 20170927160139659.pdf
Opatření děkana č. 13/2017 - Organizační řád právnické fakulty Univerzity Karlovy pdf 27.09.2017 Alena Votýpková 20170927153625383.pdf
Opatření děkana č. 12/2017 - Metodika výpočtu uznatelných mzdových nákladů u grantů a projektů financovaných z národních a evropských zdrojů pdf 27.09.2017 Alena Votýpková 20170927152436854.pdf
Opatření děkana č. 11/2017 které upravuje požadavky na vedení kvalifikačních prací pdf 01.08.2017 Alena Votýpková 20170728121950866.pdf
Opatření děkana č.10/2017 - Standardy výkonů akademických pracovníků pdf 13.07.2017 Alena Votýpková 20170712135911214.pdf
Opatření děkana č. 9/2017, kterým se provádí pravidla pro přiznávání stipendií na Právnické fakultě Univerzity Karlovy - otevřený formát pdf pdf 12.07.2017 Marta Chromá 15 opatrení-dekana-stipendia.pdf
Opatření děkana č. 9/2017, kterým se provádí pravidla pro přiznávání stipendií na Právnické fakultě Univerzity Karlovy pdf 10.07.2017 Marta Chromá Od-stipendia.pdf
Opatření děkana č.8/2017 kterým se stanoví postup elektronizace individuálního studijního plánu v doktorském studijním programu pdf 28.06.2017 Alena Votýpková 20170628132823590 (1).pdf
Opatření děkana č. 7/2017 o evidenci a koordinaci přednáškové a výukové činnosti zahraničních hostů na Právnické fakultě Univerzity Karlovy pdf 28.06.2017 Alena Votýpková 20170628132808732.pdf
Opatření děkana č.6/2017 - k provedení Rigorózního řádu Univerzity Karlovy pdf 15.06.2017 Alena Votýpková 20170615135441087 (1).pdf
Opatření děkana č. 5/2017 - čerpání dovolené zaměstnanců Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze v roce 2017 pdf 13.06.2017 Alena Votýpková 20170612142633684 (1).pdf
Opatření děkana č. 4/2017 - Harmonogram akademického roku 2017/2018 pro magisterský studijní program pdf 25.05.2017 Alena Votýpková 20170524153939478.pdf
Opatření děkana č. 3/2017 - kterým se mění opatření děkana č. 5/2016 Harmonogram akademického roku 2016/2017 pro magisterský studijní program pdf 27.02.2017 Alena Votýpková 20170227121759450.pdf
Opatření děkana č. 2/2017 o poplatcích spojených se studiem pro akademický rok 2017/2018 pdf 28.02.2017 Alena Votýpková 20170228121016213.pdf
Opatření děkana č. 1/2017 - Krizová komunikace a intervence při mimořádných událostech a krizových situacích v rámci studentské mobility PF UK pdf 06.03.2017 Alena Votýpková 20170302141636117.pdf
2016 Formát Vloženo Vložil
Opatření děkana č. 14/2016 - O prověrce bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pdf 01.12.2016 Stanislav Potěšil Opatreni dekana_14_2016.pdf
Opatření děkana č. 13/2016 - kterým vydává: Provozní a výpůjční řád knihovny Právnické fakulty Univerzity Karlovy pdf 30.11.2016 Alena Votýpková Opatreni dekana_13_2016.pdf
Opatření děkana č. 12/2016 - o vkládání do registru smluv pdf 30.11.2016 Alena Votýpková Opatreni dekana_12_2016.pdf
Opatření děkana č. 11/2016 , kterým se mění Opatření děkana č. 5/2016 Harmonogram akademického roku 2016/2017 pro magisterský studijní program pdf 15.11.2016 Stanislav Potěšil Opatreni dekana_11_2016.pdf
Opatření děkana č. 10/2016 - k provedení inventarizace hospodářských prostředků Univezity Karlovy v Praze, Právnické fakulty pdf 29.11.2016 Alena Votýpková Opatreni dekana_10_2016.pdf
Opatření děkana č. 9/2016 - o přidělení úředních razítek s malým státním znakem a pečetě znaleckého ústavu pdf 23.09.2016 Alena Votýpková Opatreni dekana_9_2016.pdf
Úplné znění opatření děkana č. 8/2014 o uznávání splnění studijních povinností ve znění opatření děkana č. 8/2016 pdf 21.07.2016 Alena Votýpková 201606_uplne_zneni_8_2014_ve_zneni_8_2016 (1).pdf
Opatření děkana č. 8/2016, kterým se mění a doplňuje Opatření děkana č. 8/2014 o uznávání splnění studijních povinností pdf 14.07.2016 Alena Votýpková Opatreni dekana_8_2016.pdf
Opatření děkana č. 7/2016 - využití systému OBD k evaluaci za vědeckou činnost na Právnické fakultě UK pdf 14.07.2016 Alena Votýpková Opatreni dekana_7_2016.pdf
Opatření děkana č. 6/2016 - Čerpání dovolené zaměstnanců Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze v roce 2016 pdf 20.05.2016 Alena Votýpková Opatreni dekana_6_2016.pdf
Opatření děkana č. 5/2016 - Harmonogram akademického roku 2016/2017 pro magisterský studijní program pdf 20.05.2016 Alena Votýpková Opatreni dekana_5_2016.pdf
Opatření děkana 4/2016 - Harmonogram akademického roku 2016/17 pro doktorský studijní program pdf 22.04.2016 Alena Votýpková Opatreni dekana_4_2016.pdf
Opatření děkana č. 3/2016 - Harmonogram akademického roku 2016/2017 pro magisterský studijní program - zrušeno Opatřením děkana č. 5 pdf 06.04.2016 Alena Votýpková Opatreni dekana_3_2016.pdf
Opatření děkana č. 2/2016 - které stanoví pravidla pro započítání kreditů za absolvování volitelných předmětů nad rámec šestnácti procent pro účely kontroly při zápisu do vyššího ročníku pdf 02.03.2016 Alena Votýpková Opatreni dekana_2_2016.pdf
Opatření děkana č. 1/2016 - o poplatcích spojených se studiem pro akademický rok 2016/2017 pdf 02.03.2016 Alena Votýpková Opatreni dekana_1_2016.pdf
2015 Formát Vloženo Vložil
Opatření děkana č. 16/2015 - Změna opatření děkana č. 2/2014 pdf 23.12.2015 Alena Votýpková Opatření děkana 16_2015.pdf
Opatření děkana č. 15/2015 - K organizaci sběru dat a vykazování publikační činnosti za rok 2015 pdf 27.11.2015 Alena Votýpková Opatreni dekana 15_2015.pdf
Opatření děkana č. 14/2015 - o prověrce bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pdf 27.11.2015 Alena Votýpková Opatreni dekana 14_2015.pdf
Opatření děkana č. 13/2015 - Změna opatření děkana č. 6/2015 Harmonogram akademického roku 2015/2016 pro magisterský studijní program pdf 26.10.2015 Alena Votýpková Opatreni dekana 13_2015.pdf
Opatření děkana č. 12 - K provedení inventarizace hospodářských prostředků Univerzity Karlovy v Praze, Právnické fakulty + Příloha č. 1 - Jmenování dílčích inventarizačních komisí k provedení fyzické inventarizace v roce 2015 pdf 04.12.2015 Alena Votýpková Opatreni děkana 12_2015.pdf
Opatření děkana č. 11/2015 - Změna opatření děkana č. 6/2015 pdf 18.09.2015 Alena Votýpková Opatreni dekana 11_2015.pdf
Opatření děkana č. 10/2015 - o poplatcích spojených se studiem pro akademický rok 2015/2016 pdf 23.07.2015 Alena Votýpková Opatreni dekana 10_2015.pdf
Opatření děkana č. 9/2015 které stanoví pravidla pro započítání kreditů za absolvování volitelných předmětů nad rámec šestnácti procent pro účely kontroly při zápisu do vyššího ročníku pdf 02.07.2015 Alena Votýpková Opatření děkana 9_2015.pdf
Opatření děkana č. 8/2015 které stanoví způsob podepisování a razítkování úředních dokumentů na úseku magisterského studijního programu, přijímacího řízení a celoživotního vzdělávání pdf 02.07.2015 Alena Votýpková Opatření děkana 8_2015.pdf
Opatření děkana č. 7/2015 které stanoví podrobnosti elektronického zápisu studentů do druhého a vyššího ročníku studia pdf 15.05.2015 Alena Votýpková Opatreni dekana 7_2015.pdf
Opatření děkana č. 6/2015 - Harmonogram akademického roku 2015/2016 pro magisterský studijní program pdf 15.05.2015 Alena Votýpková Opatreni dekana 6_2015.pdf
Opatření děkana č. 5/2015 - Čerpání dovolené zaměstnanců Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze v roce 2015 pdf 15.05.2015 Alena Votýpková Opatreni dekana 5_2015.pdf
Opatření děkana č. 4/2015 - o rozhodování o žádostech o účelová stipendia ze stipendijního fondu PF UK v Praze pdf 09.03.2015 Alena Votýpková Opatreni dekana 4_2015_stipendia.pdf
Opatření děkana č. 3/2015 - Pravidla pro nákup odborné literatury z grantů, programů a projektů pdf 18.02.2015 Alena Votýpková Opatření děkana 3_2015-nákup odborné literatury.pdf
Opatření děkana č. 2 /2015 - Provozní řád posilovny, aerobic sálu a šatny pdf 28.01.2015 Alena Votýpková OD - provozní řád posilovny a aerobic sálu.pdf
Opatření děkana č. 1/2015 - k organizaci sběru dat a vykazování publikační činnosti za rok 2014 pdf 14.01.2015 Alena Votýpková Opatření děkana č. 1_2015.pdf
2014 Formát Vloženo Vložil
Opatření děkana č. 1/2014 - k organizaci sběru dat a vykazování publikační činnosti za rok 2013 doc 14.01.2014 Stanislav Potěšil Riv-2013.doc
Opatření děkana č. 2/2014 - k zajištění vědecké činnosti na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a rozvoji grantové a projektové aktivity docx 14.01.2014 Stanislav Potěšil Opatření o vědecké činnosti -rev.4.docx
Opatření děkana č. 3/2014 k provedení přijímacího řízení do magisterského studijního programu pro akademický rok 2014/2015. doc 02.04.2014 Alena Votýpková Opatření děkana pf uk č. 3 -2014.doc
Opatření děkana č. 5/2014 Harmonogram akademického roku 2014/2015 pro magisterský studijní program docx 18.06.2014 Alena Votýpková Opatreni dekana 5_2014.docx
Opatření děkana č. 6/2014 Harmonogram akademického roku 2014/2015 pro doktorský studijní program docx 18.06.2014 Alena Votýpková Opatreni dekana 6_2014.docx
Opatření děkana č. 7/2014 - o poplatcích spojených se studiem pro akademický rok 2014/2015 doc 28.07.2014 Alena Votýpková Opatreni-poplatky2014-2015-itk a as_konsol_final _ver.doc
Opatření děkana č.8/2014 - o uznávání splnění studijních povinností (bylo novelizováno Opatřením děkana č. 8/2016) pdf 22.08.2014 Stanislav Potěšil Opatreni o uznavani zkousek.pdf
Opatření děkana č. 9/2014 - o zadávání diplomových prací doc 28.08.2014 Alena Votýpková Opatření děkana 9-2014_dp.doc
Opatření děkana č. 10/2014 - Pravidla pro evidenci a archivování habilitačních prací docx 25.08.2014 Alena Votýpková Opatření děkana č.10- habilitace.docx
Prohlášení - Opatření děkana č.10 docx 25.08.2014 Alena Votýpková Prohlášení k archovaci hab. prací od_10.docx
Opatření děkana č. 11/2014 - k provedení inventarizace hospodářských prostředků PF UK pdf 04.11.2014 Alena Votýpková Opatření_děkana_11/14.pdf
Opatření děkana č. 12/2014 - upravující podrobnosti pro závěrečné práce, jejich zadávání, odevzdávání a zveřejňování pdf 14.11.2014 Alena Votýpková 2014_12_ opatreni dekana o zaverecnych pracech_.pdf
Opatření děkana č. 13/2014 - o používání platební karty doc 30.10.2014 Alena Votýpková OD 13/2014 - o používání plateb. karty.doc
Opatření děkana č. 14/2014 - o organizačním zajištění předání objektu Větrník do správy Univerzity Karlovy v Praze pdf 01.12.2014 Alena Votýpková Od - větrník, předání.pdf
Opatření děkana č. 15/2014 - o prověrce bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pdf 01.12.2014 Alena Votýpková Opatření děkana 2014.pdf
2013 Formát Vloženo Vložil
Opatření děkana č. 1-2013 - Organizace sběru dat a vykazování publikační činnosti za rok 2012 doc 20.01.2013 Lukáš Bohuslav Opatření děkana č. 1 - organizace sběru dat a vykazování publikační činnosti za rok 2012.doc
Opatření děkana č. 2-2013 - Návrh kategorizace prací dle současně platné legislativy doc 19.02.2013 Alena Votýpková Opatření děkana č. 2 - návrh kategorizace prací dle současně platné legislativy.doc
Opatření děkana č. 3-2013 k provedení přijímacího řízení doc 18.03.2013 Stanislav Potěšil Opatření děkana pf uk č. 3-2013 k provedení přijímacího řízení.doc
Opatření děkana č. 4 - jímž se mění opatření děkana č. 1/2007, o organizaci státní zkoušky v magisterském studijním programu "Právo a právní věda" doc 13.03.2013 Stanislav Potěšil Opatreni dekana - novela statni zkousky 2013.doc
Opatření děkana č. 5 o poplatcích spojených se studiem pro akademický rok 2013/2014 doc 21.03.2013 Stanislav Potěšil Opatreni dekana pf uk c. 5-2013 o poplatcich spojenych se studiem .doc
Opatření děkana č. 8/2013 - k provedení inventarizace pdf 06.11.2013 Stanislav Potěšil Opatření děkana č.8 2013.pdf
Opatření děkana č. 9/2013 - O prověrce bezpečnosti a ochrany zdraví při práci doc 02.12.2013 Stanislav Potěšil Prověrky 2013.12.doc
2012 Formát Vloženo Vložil
Opatření děkana č. 1-2012 - Vykazování publikací v roce 2012 docx 20.01.2013 Lukáš Bohuslav Opatření děkana č. 1-2012 - vykazování publikací v roce 2012.docx
Opatření děkana č. 2-2012 - o vybírání úhrad za úkony od studentů doc 20.01.2013 Lukáš Bohuslav Opatření děkana č. 2-2012 - o vybírání úhrad za úkony od studentů.doc
Opatření děkana č. 3-2012 - výpůjční řád Knihovny Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze docx 20.01.2013 Lukáš Bohuslav Opatření děkana č. 3-2012 - výpůjční řád knihovny právnické fakulty univerzity karlovy v praze.docx
Opatření děkana č. 4-2012 k provedení přijímacího řízení do magisterského studijního programu pro akademický rok 2012-2013 doc 20.01.2013 Lukáš Bohuslav Opatření děkana č. 4-2012 k provedení přijímacího řízení do magisterského studijního programu pro akademický rok 2012-2013.doc
Opatření děkana č. 5-2012 o poplatcích spojených se studiem pro akademický rok 2012-2013 doc 20.01.2013 Lukáš Bohuslav Opatření děkana č. 5-2012 o poplatcích spojených se studiem pro akademický rok 2012-2013.doc
Opatření děkana č. 6-2012 - Harmonogram akademického roku 2012-2013 pro doktorský studijní program docx 20.01.2013 Lukáš Bohuslav Opatření děkana č. 6-2012 - harmonogram akademického roku 2012-2013 pro doktorský studijní program.docx
Opatření děkana č.7-2012 - Harmonogram akademického roku 2012-2013 pro magisterský studijní program doc 20.01.2013 Lukáš Bohuslav Opatření děkana č.7-2012 - harmonogram akademického roku 2012-2013 pro magisterský studijní program.doc
Opatření děkana č. 9-2012 - Provedení inventarizace hospodářských prostředků UK v Praze, Právnické fakulty pdf 20.01.2013 Lukáš Bohuslav Opatření děkana č. 9-2012 - provedení inventarizace hospodářských prostředků uk v praze, právnické fakulty.pdf
Opatření děkana č. 10-2012 - Informace k čerpání rozpočtové položky- Nákup knih pro učitele doc 20.01.2013 Lukáš Bohuslav Opatření děkana č. 10-2012 - informace k čerpání rozpočtové položky- nákup knih pro učitele.doc
Opatření děkana č. 11-2012 - O prověrce bezpečnosti a ochrany zdraví při práci docx 20.01.2013 Lukáš Bohuslav Opatření děkana č. 11-2012 - o prověrce bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.docx
Sdělení děkana PF UK k zahájení Programů rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově v Praze (PRVOUK) doc 20.01.2013 Lukáš Bohuslav Sdělení děkana pf uk k zahájení programů rozvoje vědních oblastí na univerzitě karlově v praze (prvouk).doc
2011 Formát Vloženo Vložil
Opatření děkana č. 1-2011 --- Vykazování publikací v roce 2011 doc 20.01.2013 Lukáš Bohuslav Opatření děkana č. 1-2011 --- vykazování publikací v roce 2011.doc
Opatření děkana č. 2-2011 --- K PROVEDENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO MAGISTERSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU PRO AKADEMICKÝ ROK 2011-2012 doc 20.01.2013 Lukáš Bohuslav Opatření děkana č. 2-2011 --- k provedenÍ pŘijÍmacÍho ŘÍzenÍ do magisterskÉho studijnÍho programu pro akademickÝ rok 2011-2012.doc
Opatření děkana č. 3-2011 --- O poplatcích spojených se studiem pro akademický rok 2011-2012 doc 20.01.2013 Lukáš Bohuslav Opatření děkana č. 3-2011 --- o poplatcích spojených se studiem pro akademický rok 2011-2012.doc
Opatření děkana č. 4-2011 --- o vysílání studentů v rámci programu Lifelong Learning Programme (LLP) -ERASMUS a o uznávání studijních povinností magisterského studijního programu doc 20.01.2013 Lukáš Bohuslav Opatření děkana č. 4-2011 --- o vysílání studentů v rámci programu lifelong learning programme (llp) -erasmus a o uznávání studijních povinností magisterského studijního programu.doc
Opatření děkana č. 5-2011 --- Harmonogram akademického roku 2011-2012 pro magisterský studijní program doc 20.01.2013 Lukáš Bohuslav Opatření děkana č. 5-2011 --- harmonogram akademického roku 2011-2012 pro magisterský studijní program.doc
Opatření děkana č. 6-2011 --- Harmonogram akademického roku 2011-2012 pro doktorský studijní program doc 20.01.2013 Lukáš Bohuslav Opatření děkana č. 6-2011 --- harmonogram akademického roku 2011-2012 pro doktorský studijní program.doc
Opatření děkana č. 7-2011 --- Čerpání dovolené zaměstnanců Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze v roce 2011 rtf 20.01.2013 Lukáš Bohuslav Opatření děkana č. 7-2011 --- Čerpání dovolené zaměstnanců právnické fakulty univerzity karlovy v praze v roce 2011.rtf
Opatření děkana č. 8-2011 --- o vybírání úhrad za úkony od studentů Právnické fakulty Univerzity Karlovy doc 20.01.2013 Lukáš Bohuslav Opatření děkana č. 8-2011 --- o vybírání úhrad za úkony od studentů právnické fakulty univerzity karlovy.doc
Opatření děkana č. 9 -2011 --- o podmínkách uskutečňování mezinárodně uznávaných kurzů LL.M. na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze doc 20.01.2013 Lukáš Bohuslav Opatření děkana č. 9 -2011 --- o podmínkách uskutečňování mezinárodně uznávaných kurzů ll.m. na právnické fakultě univerzity karlovy v praze.doc
Opatření děkana č. 10-2011 - o klauzurních pracích doc 20.01.2013 Lukáš Bohuslav Opatření děkana č. 10-2011 - o klauzurních pracích.doc
Opatření děkana č. 11-2011 - K provedení inventarizace hospodářských prostředků Univerzity Karlovy v Praze, Právnické fakulty pdf 20.01.2013 Lukáš Bohuslav Opatření děkana č. 11-2011 - k provedení inventarizace hospodářských prostředků univerzity karlovy v praze, právnické fakulty.pdf
Opatřední děkana č. 12-2011 - čerpání rozpočtové položky - Nákup knih pro učitele docx 20.01.2013 Lukáš Bohuslav Opatřední děkana č. 12-2011 - čerpání rozpočtové položky - nákup knih pro učitele.docx
Opatření děkana č. 13-2011 - prověrka bezpečnosti a ochrany zdraví při práci docx 20.01.2013 Lukáš Bohuslav Opatření děkana č. 13-2011 - prověrka bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.docx
2010 Formát Vloženo Vložil
Opatření děkana č. 1-2010 --- O poplatcích spojených se studiem pro akademický rok 2010-2011 doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav Opatření děkana č. 1-2010 --- o poplatcích spojených se studiem pro akademický rok 2010-2011.doc
Opatření děkana č. 2-2010 --- K PROVEDENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO MAGISTERSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU PRO AKADEMICKÝ ROK 2010-2011 doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav Opatření děkana č. 2-2010 --- k provedenÍ pŘijÍmacÍho ŘÍzenÍ do magisterskÉho studijnÍho programu pro akademickÝ rok 2010-2011.doc
Opatření děkana č. 3-2010 --- Harmonogram akademického roku 2010-2011 pro magisterský studijní program doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav Opatření děkana č. 3-2010 --- harmonogram akademického roku 2010-2011 pro magisterský studijní program.doc
Opatření děkana č. 4-2010 --- Harmonogram akademického roku 2010-2011 pro doktorský studijní program doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav Opatření děkana č. 4-2010 --- harmonogram akademického roku 2010-2011 pro doktorský studijní program.doc
Opatření děkana č. 5-2010 --- Čerpání dovolené zaměstnanců Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze v roce 2010 doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav Opatření děkana č. 5-2010 --- Čerpání dovolené zaměstnanců právnické fakulty univerzity karlovy v praze v roce 2010.doc
Opatření děkana č. 7-2010 --- Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav Opatření děkana č. 7-2010 --- pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací.doc
Opatření děkana č. 8-2010 --- K provedení inventarizace hospodářských prostředků Univerzity Karlovy v Praze, Právnické fakulty pdf 29.01.2013 Lukáš Bohuslav Opatření děkana č. 8-2010 --- k provedení inventarizace hospodářských prostředků univerzity karlovy v praze, právnické fakulty.pdf
Opatření děkana č. 9-2010 --- Hodnocení výuky v doktorském studijním programu- Teoretické právní vědy doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav Opatření děkana č. 9-2010 --- hodnocení výuky v doktorském studijním programu- teoretické právní vědy.doc
2009 Formát Vloženo Vložil
Opatření děkana č. 1-2009 --- Stanovení náležitostí přihlášky ke státní rigorózní zkoušce v oblasti práva doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav Opatření děkana č. 1-2009 --- stanovení náležitostí přihlášky ke státní rigorózní zkoušce v oblasti práva.doc
Opatření děkana č. 2-2009 --- K PROVEDENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO MAGISTERSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU PRO AKADEMICKÝ ROK 2009-2010 doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav Opatření děkana č. 2-2009 --- k provedenÍ pŘijÍmacÍho ŘÍzenÍ do magisterskÉho studijnÍho programu pro akademickÝ rok 2009-2010.doc
Opatření děkana č. 3-2009 --- Organizace studia v doktorském studijním programu doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav Opatření děkana č. 3-2009 --- organizace studia v doktorském studijním programu.doc
Opatření děkana č. 4-2009 --- O poplatcích spojených se studiem pro akademický rok 2009-2010 doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav Opatření děkana č. 4-2009 --- o poplatcích spojených se studiem pro akademický rok 2009-2010.doc
Opatření děkana č. 5-2009 --- Čerpání dovolené zaměstnanců Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze v roce 2009 doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav Opatření děkana č. 5-2009 --- Čerpání dovolené zaměstnanců právnické fakulty univerzity karlovy v praze v roce 2009.doc
Opatření děkana č. 6-2009 --- Harmonogram akademického roku 2009-2010 v doktorském studijním programu doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav Opatření děkana č. 6-2009 --- harmonogram akademického roku 2009-2010 v doktorském studijním programu.doc
Opatření děkana č. 7-2009 --- Harmonogram akademického roku 2009-2010 pro magisterský studijní program doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav Opatření děkana č. 7-2009 --- harmonogram akademického roku 2009-2010 pro magisterský studijní program.doc
Opatření děkana č. 8-2009 kterým se mění pokyn děkana č. 5-2006 k provedení § 46 odst. 5 zákona č. 111-1998 Sb., Rigorózního řádu UK a PF UK doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav Opatření děkana č. 8-2009 kterým se mění pokyn děkana č. 5-2006 k provedení § 46 odst. 5 zákona č. 111-1998 sb., rigorózního řádu uk a pf uk.doc
Opatření děkana č. 9-2009, kterým se mění pokyn děkana č. 9-2006 o podmínkách poskytování příspěvku na penzijní připojištění se státním příspěvkem a soukromé životní pojištění doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav Opatření děkana č. 9-2009, kterým se mění pokyn děkana č. 9-2006 o podmínkách poskytování příspěvku na penzijní připojištění se státním příspěvkem a soukromé životní pojištění.doc
Opatření děkana č. 10-2009 --- Opatření děkana, kterým se mění opatření děkana č. 1-2007 o organizaci státní zkoušky v magisterském studijním programu právo a právní věda doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav Opatření děkana č. 10-2009 --- opatření děkana, kterým se mění opatření děkana č. 1-2007 o organizaci státní zkoušky v magisterském studijním programu právo a právní věda.doc
2008 Formát Vloženo Vložil
Opatření děkana č. 1-2008 --- Výplaty mezd zaměstnanců PF UK pdf 29.01.2013 Lukáš Bohuslav Opatření děkana č. 1-2008 --- výplaty mezd zaměstnanců pf uk.pdf
Opatření děkana č. 2-2008 --- Rozsah oprávnění tajemníka fakulty řídit hospodaření a vnitřní správu Právnické fakulty UK pdf 29.01.2013 Lukáš Bohuslav Opatření děkana č. 2-2008 --- rozsah oprávnění tajemníka fakulty řídit hospodaření a vnitřní správu právnické fakulty uk.pdf
Opatření děkana č. 3-2008 --- Podmínky a další podrobnosti užití Sociálního fondu vedeného na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze pdf 29.01.2013 Lukáš Bohuslav Opatření děkana č. 3-2008 --- podmínky a další podrobnosti užití sociálního fondu vedeného na právnické fakultě univerzity karlovy v praze.pdf
Opatření děkana č. 4-2008 --- o zadávání, obhajobách a archivaci diplomových prací doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav Opatření děkana č. 4-2008 --- o zadávání, obhajobách a archivaci diplomových prací.doc
Opatření děkana č. 5-2008 --- K PROVEDENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO MAGISTERSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU PRO AKADEMICKÝ ROK 2008-2009 doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav Opatření děkana č. 5-2008 --- k provedenÍ pŘijÍmacÍho ŘÍzenÍ do magisterskÉho studijnÍho programu pro akademickÝ rok 2008-2009.doc
Opatření děkana č. 6-2008 --- O poplatcích spojených se studiem pro akademický rok 2008-2009 doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav Opatření děkana č. 6-2008 --- o poplatcích spojených se studiem pro akademický rok 2008-2009.doc
Opatření děkana č. 7-2008 --- Čerpání dovolené zaměstnanců Právnické fakulty UK v roce 2008 doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav Opatření děkana č. 7-2008 --- Čerpání dovolené zaměstnanců právnické fakulty uk v roce 2008.doc
Opatření děkana č. 8-2008 --- ,jímž se mění opatření děkana č. 1-2007 o organizaci státní zkoušky doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav Opatření děkana č. 8-2008 --- ,jímž se mění opatření děkana č. 1-2007 o organizaci státní zkoušky.doc
Opatření děkana č. 9/2008 --- Časové úseky aktivace jednotlivých kamer, délka uchování osobních údajů a rozsah opatření nutných k ochraně před neoprávněným a nahodilým přístupem k těmto údajům doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav Opatření děkana č. 9-2008 --- Časové úseky aktivace jednotlivých kamer,délka uchování osobních údajů a rozsah opatření nutných k ochraně.doc
Opatření děkana č. 10-2008 --- K provedení inventarizace hospodářských prostředků Univerzity Karlovy v Praze, Právnické fakulty pdf 29.01.2013 Lukáš Bohuslav Opatření děkana č. 10-2008 --- k provedení inventarizace hospodářských prostředků univerzity karlovy v praze, právnické fakulty.pdf
2007 Formát Vloženo Vložil
Opatření děkana č. 1-2007 --- O organizaci státní zkoušky v magisterském studijním programu právo a právní věda doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav Opatření děkana č. 1-2007 --- o organizaci státní zkoušky v magisterském studijním programu právo a právní věda.doc
Opatření děkana č. 2-2007 --- O poplatcích spojených se studiem pro akademický rok 2007-2008 doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav Opatření děkana č. 2-2007 --- o poplatcích spojených se studiem pro akademický rok 2007-2008.doc
Opatření děkana č. 3-2007 --- K PROVEDENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO MAGISTERSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU PRO AKADEMICKÝ ROK 2007-2008 pdf 29.01.2013 Lukáš Bohuslav Opatření děkana č. 3-2007 --- k provedenÍ pŘijÍmacÍho ŘÍzenÍ do magisterskÉho studijnÍho programu pro akademickÝ rok 2007-2008.pdf
Opatření děkana č. 4-2007 --- K odstranění nedostatků zjištěných při kontrolní akci č. 2-2007 doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav Opatření děkana č. 4-2007 --- k odstranění nedostatků zjištěných při kontrolní akci č. 2-2007.doc
Opatření děkana č. 5-2007 --- Čerpání dovolené zaměstnanců Právnické fakulty UK v roce 2007 doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav Opatření děkana č. 5-2007 --- Čerpání dovolené zaměstnanců právnické fakulty uk v roce 2007.doc
Opatření děkana č. 6-2007 --- Pokyn děkana, kterým se mění pokyn děkana č. 9-2006 doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav Opatření děkana č. 6-2007 --- pokyn děkana, kterým se mění pokyn děkana č. 9-2006.doc
Opatření děkana č. 7-2007 --- O uznávání studijních povinností magisterského studijního programu, splněných na jiných vysokých školách v rámci programu ERASMUS doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav Opatření děkana č. 7-2007 --- o uznávání studijních povinností magisterského studijního programu, splněných na jiných vysokých školách v rámci programu erasmus.doc
Opatření děkana č. 8-2007 --- Výpůjční řád, Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, Knihovna doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav Opatření děkana č. 8-2007 --- výpůjční řád, univerzita karlova v praze, právnická fakulta, knihovna.doc
Opatření děkana č. 9-2007 --- Inventarizace v roce 2007 doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav Opatření děkana č. 9-2007 --- inventarizace v roce 2007.doc
2006 Formát Vloženo Vložil
Pokyn děkana 1-2006 --- K provedení § 47b odst. 2 zákona č. 111-1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav Pokyn děkana 1-2006 --- k provedení § 47b odst. 2 zákona č. 111-1998 sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů.doc
Pokyn děkana 2-2006 --- K PROVEDENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO MAGISTERSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU PRO AKADEMICKÝ ROK 2006-2007 doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav Pokyn děkana 2-2006 --- k provedenÍ pŘijÍmacÍho ŘÍzenÍ do magisterskÉho studijnÍho programu pro akademickÝ rok 2006-2007.doc
Pokyn děkana 3-2006 --- K prodloužení lhůt pro splnění studijních povinností v souvislosti s uzavřením budovy Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav Pokyn děkana 3-2006 --- k prodloužení lhůt pro splnění studijních povinností v souvislosti s uzavřením budovy právnické fakulty univerzity karlovy v praze.doc
Pokyn děkana 4-2006 --- Čerpání dovolené zaměstnanců Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze v roce 2006 doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav Pokyn děkana 4-2006 --- Čerpání dovolené zaměstnanců právnické fakulty univerzity karlovy v praze v roce 2006.doc
Pokyn děkana 5-2006 --- kterým se stanoví opatření k provedení § 46 odst. 5 zákona č. 111-1998 Sb., o vysokých školách, Rigorózního řádu UK a Rigorózního řádu PF UK doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav Pokyn děkana 5-2006 --- kterým se stanoví opatření k provedení § 46 odst. 5 zákona č. 111-1998 sb., o vysokých školách, rigorózního řádu uk a rigorózního řádu pf uk.doc
Pokyn děkana 6-2006 --- Pokyn děkana, kterým se mění pokyn děkana č. 5-2006 doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav Pokyn děkana 6-2006 --- pokyn děkana, kterým se mění pokyn děkana č. 5-2006.doc
Pokyn děkana 7-2006 --- O volbě předmětu cizí jazyk v magisterském studijním programu studenty – občany Slovenské republiky doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav Pokyn děkana 7-2006 --- o volbě předmětu cizí jazyk v magisterském studijním programu studenty – občany slovenské republiky.doc
Pokyn děkana 8-2006 --- Inventarizace v roce 2006 doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav Pokyn děkana 8-2006 --- inventarizace v roce 2006.doc
Pokyn děkana 9-2006 --- Podmínky poskytování příspěvku na penzijní připojištění se státním příspěvkem a soukromé životní pojištění z prostředků Sociálního fondu zaměstnancům PF UK doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav Pokyn děkana 9-2006 --- podmínky poskytování příspěvku na penzijní připojištění se státním příspěvkem a soukromé životní pojištění z prostředků sociálního fondu zaměstnancům pf uk.doc
Pokyn děkana 10-2006 --- K provedení vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze pro akademické pracovníky Právnické fakulty doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav Pokyn děkana 10-2006 --- k provedení vnitřního mzdového předpisu univerzity karlovy v praze pro akademické pracovníky právnické fakulty.doc
2005 Formát Vloženo Vložil
Pokyn děkana 1-2005 --- K PROVEDENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO MAGISTERSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU PRO AKADEMICKÝ ROK 2005-2006 doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav Pokyn děkana 1-2005 --- k provedenÍ pŘijÍmacÍho ŘÍzenÍ do magisterskÉho studijnÍho programu pro akademickÝ rok 2005-2006.doc
Pokyn děkana 2-2005 --- Pokyn děkana fakulty k provedení Opatření rektora č. 25-2004 (cenové kalkulace výši úhrady od studentů UK za jednotlivé úkony v Knihovně PF UK) doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav Pokyn děkana 2-2005 --- pokyn děkana fakulty k provedení opatření rektora č. 25-2004 (cenové kalkulace výši úhrady od studentů uk za jednotlivé úkony v knihovně pf uk).doc
Pokyn děkana 3-2005 --- Čerpání dovolené zaměstnanců Právnické fakulty UK v roce 2005 doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav Pokyn děkana 3-2005 --- Čerpání dovolené zaměstnanců právnické fakulty uk v roce 2005.doc
Pokyn děkana 4-2005 --- Vedení protokolu o první části státní zkoušky v magisterském studijním programu právo a právní věda doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav Pokyn děkana 4-2005 --- vedení protokolu o první části státní zkoušky v magisterském studijním programu právo a právní věda.doc
Pokyn děkana 5-2005 --- Vedení protokolu o třetí části státní zkoušky v magisterském studijním programu právo a právní věda doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav Pokyn děkana 5-2005 --- vedení protokolu o třetí části státní zkoušky v magisterském studijním programu právo a právní věda.doc
Pokyn děkana 6-2005 --- Inventarizace v roce 2005 doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav Pokyn děkana 6-2005 --- inventarizace v roce 2005.doc
2004 Formát Vloženo Vložil
Pokyn děkana 1-2004 --- Stanovení výše doktorandského stipendia v akademickém roce 2003-2004 doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav Pokyn děkana 1-2004 --- stanovení výše doktorandského stipendia v akademickém roce 2003-2004.doc
Pokyn děkana 2-2004 --- K PROVEDENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO MAGISTERSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU PRO AKADEMICKÝ ROK 2004-2005 doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav Pokyn děkana 2-2004 --- k provedenÍ pŘijÍmacÍho ŘÍzenÍ do magisterskÉho studijnÍho programu pro akademickÝ rok 2004-2005.doc
Pokyn děkana 3-2004 --- Inventarizace v roce 2004 doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav Pokyn děkana 3-2004 --- inventarizace v roce 2004.doc
2003 Formát Vloženo Vložil
Pokyn děkana 1-2003 --- Pravidla pro jednotný postup při zpracování administrativy související s poskytnutím pracovního volna bez náhrady mzdy zaměstnancům Právnické fakulty UK doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav Pokyn děkana 1-2003 --- pravidla pro jednotný postup při zpracování administrativy související s poskytnutím pracovního volna bez náhrady mzdy zaměstnancům právnické fakulty uk.doc
Pokyn děkana 2-2003 --- Zápis na zkoušky, výběrové předměty a semináře doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav Pokyn děkana 2-2003 --- zápis na zkoušky, výběrové předměty a semináře.doc
Pokyn děkana 3-2003 --- Výpůjční řád Knihovny Právnické fakulty UK doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav Pokyn děkana 3-2003 --- výpůjční řád knihovny právnické fakulty uk.doc
2002 Formát Vloženo Vložil
Pokyn děkana 1-2002 --- K realizaci čl. VII Rigorózního řádu Právnické fakulty doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav Pokyn děkana 1-2002 --- k realizaci čl. vii rigorózního řádu právnické fakulty.doc
Pokyn děkana 2-2002 --- K realizaci čl. VII Rigorózního řádu Právnické fakulty doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav Pokyn děkana 2-2002 --- k realizaci čl. vii rigorózního řádu právnické fakulty.doc
Pokyn děkana 3-2002 --- K zahraničním cestám doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav Pokyn děkana 3-2002 --- k zahraničním cestám.doc
Pokyn děkana 4-2002 --- Čerpání dovolené zaměstnanců Právnické fakulty UK v roce 2002 doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav Pokyn děkana 4-2002 --- Čerpání dovolené zaměstnanců právnické fakulty uk v roce 2002.doc
Pokyn děkana 5-2002 --- Zápis na výběrové předměty a semináře doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav Pokyn děkana 5-2002 --- zápis na výběrové předměty a semináře.doc
Pokyn děkana 6-2002 --- Prozatímní provoz Knihovny doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav Pokyn děkana 6-2002 --- prozatímní provoz knihovny.doc
Pokyn děkana 8-2002 --- Zápis studentů magisterského studijního programu na postupové zkoušky doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav Pokyn děkana 8-2002 --- zápis studentů magisterského studijního programu na postupové zkoušky.doc
2001 Formát Vloženo Vložil
Pokyn děkana 2-2001 --- Čerpání dovolené zaměstnanců Právnické fakulty UK v roce 2001 doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav Pokyn děkana 2-2001 --- Čerpání dovolené zaměstnanců právnické fakulty uk v roce 2001.doc
Pokyn děkana 3-2001 --- Dodatek k zásadám organizace klauzurních prací a k průběhu zkoušek doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav Pokyn děkana 3-2001 --- dodatek k zásadám organizace klauzurních prací a k průběhu zkoušek.doc
Pokyn děkana 5-2001 --- Konkretizace postupu při poskytování informací na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze podle zákona č.106-1999 Sb. doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav Pokyn děkana 5-2001 --- konkretizace postupu při poskytování informací na právnické fakultě univerzity karlovy v praze podle zákona č.106-1999 sb..doc
2000 Formát Vloženo Vložil
Pokyn děkana 1-2000 --- Pravidla výběrového řízení k vysílání studentů do zahraničí v rámci univerzitních dohod a programu EU Socrates Erasmus doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav Pokyn děkana 1-2000 --- pravidla výběrového řízení k vysílání studentů do zahraničí v rámci univerzitních dohod a programu eu socrates erasmus.doc
Pokyn děkana 2-2000 --- Provozní řád Knihovny Univerzity Karlovy v Praze, Právnické fakulty doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav Pokyn děkana 2-2000 --- provozní řád knihovny univerzity karlovy v praze, právnické fakulty.doc
Pokyn děkana 3-2000 --- Odměny související se státní rigorózní zkouškou pro kalendářní rok 2000 doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav Pokyn děkana 3-2000 --- odměny související se státní rigorózní zkouškou pro kalendářní rok 2000.doc
Pokyn děkana 5-2000 --- Čerpání dovolené zaměstnanců Právnické fakulty UK v roce 2000 doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav Pokyn děkana 5-2000 --- Čerpání dovolené zaměstnanců právnické fakulty uk v roce 2000.doc
Pokyn děkana 6-2000 --- Inventarizace v roce 2000 doc 29.01.2013 Lukáš Bohuslav Pokyn děkana 6-2000 --- inventarizace v roce 2000.doc
Fakulta

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111