Katedra právních dějin

Ostatní dokumenty | Římské právo a základy novodobého práva soukromého | Právní dějiny církví | Správní a majetkové právo církevní | Manželské a procesní právo církevní | Církevní právo | Konfesní právo | České a československé právní dějiny | Dějiny práva a státu evropských zemí a USA | Recepce římského práva
Ostatní dokumenty Formát Vloženo Vložil
Přihláška k obhajobě diplomové práce docx 14.10.2013 Jan Šejdl
Témata disertačních prací doc 15.10.2013 Jan Šejdl
Římské právo a základy novodobého práva soukromého Formát Vloženo Vložil
Vybrané žaloby římského práva - přehled xlsx 14.10.2013 Jan Šejdl
Otázky ke druhé části státní závěrečné zkoušky z oboru římského práva (tzv. nová akreditace) docx 03.02.2014 Jan Šejdl
Otázky k ústní zkoušce z římského práva pdf 26.02.2018 Jan Šejdl
Způsob zakončení v předmětech Řp i. a ii - 2018 2019 doc 12.10.2018 Jan Šejdl
Formulář - převedení písemné části zkoušky 2018 2019 docx 12.10.2018 Jan Šejdl
Přednáška – obligace I. - schéma kontraktu pdf 18.02.2019 Jan Šejdl
Právní dějiny církví Formát Vloženo Vložil
Téze – Právní dějiny církví 5. – 15. století pdf 15.04.2014 Jan Šejdl
Téze – Právní dějiny církví 16. – 20. století pdf 13.05.2014 Jan Šejdl
Zkouškové okruhy - Právní dějiny církví doc 29.03.2018 Jan Šejdl
Správní a majetkové právo církevní Formát Vloženo Vložil
Zkouškové okruhy - správní a majetkové právo církevní docx 27.03.2018 Jan Šejdl
Manželské a procesní právo církevní Formát Vloženo Vložil
Zkouškové okruhy - manželské a procesní právo církevní doc 26.03.2018 Jan Šejdl
Církevní právo Formát Vloženo Vložil
Zkouškové okruhy - Církevní právo doc 24.12.2017 Jan Šejdl
Konfesní právo Formát Vloženo Vložil
Zkouškové okruhy - konfesní právo docx 26.03.2018 Jan Šejdl
České a československé právní dějiny Formát Vloženo Vložil
Otázky ke druhé části státní závěrečné zkoušky z oboru právních dějin docx 08.06.2015 Jan Šejdl
Otázky k ústní zkoušce ČČPD doc 24.12.2017 Jan Šejdl
Formulář - převedení písemné části zkoušky 2018 2019 docx 12.10.2018 Jan Šejdl
Způsob zakončení v předmětu ČČPD - CŽV docx 12.10.2018 Jan Šejdl
Způsob zakončení výuky ČČPD docx 12.10.2018 Jan Šejdl
Dějiny práva a státu evropských zemí a USA Formát Vloženo Vložil
Zkušební otázky - Dějiny práva a státu evropských zemí a USA doc 15.10.2013 Jan Šejdl
Recepce římského práva Formát Vloženo Vložil
Zkouškové otázky A docx 10.04.2017 Jan Šejdl
Zkouškové otázky B docx 10.04.2017 Jan Šejdl
Fakulta

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111