Katedra práva životního prostředí

Různé | Letní semestr 2017/18 | Zimní semestr 2017/18
Různé Formát Vloženo Vložil
Žádost o stanovení termínu první a druhé části státní závěrečné zkoušky z práva životního prostředí xlsx 30.11.2017 Slavíčková Eva
Malá státnice zkouškové okruhy pdf 10.10.2016 Slavíčková Eva
Stanovisko k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu pdf 17.05.2017 Slavíčková Eva
Dopis senátorům ke stanovisku k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu pdf 17.05.2017 Slavíčková Eva
Stanovisko Katedry práva životního prostředí PF UK k hlasování Poslanecké sněmovny o novelizaci zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, po vetu prezidenta republiky pdf 03.04.2017 Slavíčková Eva
Stanovisko Katedry práva životního prostředí PF UK k novelizaci zákona č 183/2006 a 114/1992 Sb. pdf 03.04.2017 Slavíčková Eva
Stanovisko KPŽP k novelizaci zákona č. 114_1992Sb. o ochraně přírody a krajiny pdf 22.02.2017 Slavíčková Eva
Tisková zpráva KPŽP PF UK pdf 22.02.2017 Slavíčková Eva
Právní úprava ochrany ovzduší pdf 24.10.2016 Slavíčková Eva
Stanovisko k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu pdf 17.05.2017 Slavíčková Eva
Stanovisko k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu pdf 17.05.2017 Slavíčková Eva
pdf 23.01.2017 Slavíčková Eva
Vítězové Ceny Josefa Vavrouška za rok 2017 pdf 13.03.2018 Slavíčková Eva
Letní semestr 2017/18 Formát Vloženo Vložil
Právo životního prostředí I - sylabus doc 28.02.2018 Slavíčková Eva
Mezinárodní právo životního prostředí - sylabus doc 05.02.2018 Slavíčková Eva
Horní, energetické a atomové právo - sylabus docx 05.02.2018 Slavíčková Eva
Mořské a vodní právo - sylabus doc 05.02.2018 Slavíčková Eva
Praktikum z pozemkového práva - sylabus docx 05.02.2018 Slavíčková Eva
KPŽP Rozvrh Letní semestr 2017/18 xlsx 09.02.2018 Slavíčková Eva
Konzultační hodiny LS 2017/18 pdf 19.02.2018 Slavíčková Eva
Zimní semestr 2017/18 Formát Vloženo Vložil
Sylabus Právo životního prostředí II doc 18.09.2017 Slavíčková Eva
Sylabus Zemědělské právo docx 18.09.2017 Slavíčková Eva
Sylabus Pozemkové právo doc 18.09.2017 Slavíčková Eva
Sylabus Právo životního prostředí Evropské unie docx 18.09.2017 Slavíčková Eva
Rozvrh hodin zimní semestr 2017/18 xlsx 19.09.2017 Slavíčková Eva
Sylabus Environmentální politika a udržitelný rozvoj doc 24.01.2018 Slavíčková Eva
Fakulta

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2018

více...

Jurisprudence 3/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111