Katedra práva životního prostředí

Různé | Letní semestr 2018/19 | Zimní semestr 2018/19
Různé Formát Vloženo Vložil
Žádost o stanovení termínu první a druhé části státní závěrečné zkoušky z práva životního prostředí xlsx 30.11.2017 Slavíčková Eva
Malá státnice zkouškové okruhy pdf 10.10.2016 Slavíčková Eva
Stanovisko k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu pdf 17.05.2017 Slavíčková Eva
Dopis senátorům ke stanovisku k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu pdf 17.05.2017 Slavíčková Eva
Stanovisko Katedry práva životního prostředí PF UK k hlasování Poslanecké sněmovny o novelizaci zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, po vetu prezidenta republiky pdf 03.04.2017 Slavíčková Eva
Stanovisko Katedry práva životního prostředí PF UK k novelizaci zákona č 183/2006 a 114/1992 Sb. pdf 03.04.2017 Slavíčková Eva
Stanovisko KPŽP k novelizaci zákona č. 114_1992Sb. o ochraně přírody a krajiny pdf 22.02.2017 Slavíčková Eva
Tisková zpráva KPŽP PF UK pdf 22.02.2017 Slavíčková Eva
Právní úprava ochrany ovzduší pdf 24.10.2016 Slavíčková Eva
Stanovisko k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu pdf 17.05.2017 Slavíčková Eva
Stanovisko k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu pdf 17.05.2017 Slavíčková Eva
Letní semestr 2018/19 Formát Vloženo Vložil
Právo životního prostředí I - sylabus doc 11.02.2019 Slavíčková Eva
Mezinárodní právo životního prostředí - sylabus doc 08.02.2019 Slavíčková Eva
Praktikum z pozemkového práva - sylabus docx 08.02.2019 Slavíčková Eva
Mořské a vodní právo - sylabus doc 08.02.2019 Slavíčková Eva
Horní, energetické a atomové právo - sylabus docx 08.02.2019 Slavíčková Eva
Rozvrh hodin KPŽP LS 2018/19 pdf 12.02.2019 Slavíčková Eva
Konzultační hodiny KPŽP LS 2018/19 pdf 12.02.2019 Slavíčková Eva
Mezinárodní právo životního prostředí - prezentace JUDr. Žákovská pdf 12.06.2019 Slavíčková Eva
Mezinárodní právo životního prostředí - prezentace JUDr. Žákovská pdf 12.06.2019 Slavíčková Eva
Zimní semestr 2018/19 Formát Vloženo Vložil
Rozvrh KPŽP ZS 2018/19 xlsx 02.10.2018 Slavíčková Eva
Konzultační hodiny ZS 2018/19 xlsx 02.10.2018 Slavíčková Eva
Zakončení předmětu Právo životního prostředí II docx 02.10.2018 Slavíčková Eva
Sylabus - Právo životního prostředí II doc 05.10.2018 Slavíčková Eva
Sylabus Environmentální politika a udržitelný rozvoj doc 25.09.2018 Slavíčková Eva
Sylabus - Zemědělské právo docx 25.09.2018 Slavíčková Eva
Sylabus - Právo životního prostředí Evropské unie docx 25.09.2018 Slavíčková Eva
Sylabus - Pozemkové právo doc 25.09.2018 Slavíčková Eva
Fakulta

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111