Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení

Informace k dokumentům předmětů KPP a PSZ | Zkouškové otázky z předmětů společného základu | Doktorské studium | Ostatní dokumenty | Otázky ke 2. části státní zkoušky
Informace k dokumentům předmětů KPP a PSZ Formát Vloženo Vložil
Informace k dokumentům předmětů KPP a PSZ docx 23.03.2017 Vladislava
Zkouškové otázky z předmětů společného základu Formát Vloženo Vložil
Zkušební otázky z předmětu Pracovní právo - platné pro ZS 2016/17 docx 15.09.2016 Vladislava
PSZ II. - otázky pro 2016/2017 doc 17.05.2016 Jakub Morávek
Zkušební otázky z PP-ZS 2017/18 docx 03.02.2017 Vladislava
Zkušební otázky z PSZ-ZS 2017/18 docx 09.10.2017 Vladislava
Doktorské studium Formát Vloženo Vložil
Povinné přednášky pro doktorandy I. ročníku KPP a PSZ docx 23.03.2017 Vladislava
Ostatní dokumenty Formát Vloženo Vložil
Témata diplomových prací PP doc 20.01.2013 Lukáš Bohuslav
Doporučené aktuální okruhy témat doktorských disertačních prací (a prací SVOČ) z pracovního práva a práva sociálního zabezpečení. doc 17.04.2013 Stanislav Potěšil
Seznam doporučené literatury k rigorózní zkoušce a státní doktorké zkoušce z PP a PSZ (shválený 13.3.2014) doc 24.03.2014
Otázky ke 2. části státní zkoušky Formát Vloženo Vložil
Zkušební otázky z PP k 2. části SZZ - obecná část doc 14.09.2017 Vladislava
Zkušební otázky z PP k 2. části SZZ - zvláštní část docx 14.09.2017 Vladislava
Zkušební otázky z PSZ k 2. části SZZ - obecná část doc 14.09.2017 Vladislava
Zkušební otázky z PSZ k 2. části SZZ - zvláštní část docx 14.09.2017 Vladislava
Otázky PSZ - obecná část - do konce ak. r. 2016/17 doc 20.09.2017 Vladislava
Otázky PSZ - zvláštní část - do ak.r. 2016/17 docx 20.09.2017 Vladislava
Otázky PP - obecná část, do ak. r. 2016/17 doc 20.09.2017 Vladislava
Otázky PP - zvláštní část, do ak. r. 2016/17 docx 20.09.2017 Vladislava
Fakulta

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111