Katedra národního hospodářství

Teorie národního hospodářství | CŽV - Teorie národního hospodářství | Diplomové práce | TNH I - Semináře dr. Seknička 2018 | PVP - Vybrané otázky kapitálového trhu | PVP - Hospodářská politika | PVP - Behaviorální ekonomie v národohospodářské praxi | PVP - Ekonomická teorie správy akciových společností | PVP - Podnikové a manažerské finance | PVP - Regulace finančních trhů | TNH II semináře - dr. Seknička | PVP - Statistika pro právníky | PVP - Vybrané kapitoly z dějin ekonomického myšlení | PVP - Institucionální ekonomie a ekonomie veřejného sektoru | PVP - Etika v podnikání | Ostatní dokumenty
Teorie národního hospodářství Formát Vloženo Vložil
Podmínky zakončení předmětu TNH I a II 2017/2018 doc 04.10.2016
Etapy vývoje ekonomie pdf 11.10.2017
Rozvaha v plném rozsahu pdf 12.04.2017
Výkaz zisku a ztrát v plném rozsahu pdf 12.04.2017
TNH - rozvaha ve zjednodušeném rozsahu pdf 27.11.2015
Tematické okruhy z předmětu Teorie národního hospodářství 2018/2019 doc 03.10.2018 Michaela Špačková
Zkouškové otázky z TNH 2018/2019 doc 03.10.2018 Michaela Špačková
Informace k záp. a zkoušce z TNH 2018/2019 doc 03.10.2018 Michaela Špačková
CŽV - Teorie národního hospodářství Formát Vloženo Vložil
Etapy vývoje ekonomie 2018 pdf 20.02.2018
Podmínky zakončení TNH 2017/2018 doc 20.02.2018
Tematické okruhy z předmětu teorie národního hospodářsví 2017/2018 doc 20.02.2018
Rozvaha v plném rozsahu pdf 20.02.2018
Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu pdf 20.02.2018
Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu pdf 20.02.2018
Diplomové práce Formát Vloženo Vložil
TNH informace k diplomovým pracím v ak. r. 2018/2019 docx 15.10.2018 Michaela Špačková
TNH I - Semináře dr. Seknička 2018 Formát Vloženo Vložil
TNH I (S-5B) Analýza nákladů 2 pptx 25.04.2018
TNH I (S-5) Analýza nákladů pptx 25.04.2018
TNH I - (S-4B) Nedokonalá konkurence - monopoly, selhání trhu pptx 25.04.2018
TNH I (S-4) Dokonalé a nedokonalé trhy pptx 11.04.2018
TNH I (S-3) Výroba, organizace firmy pptx 11.04.2018
TNH I (S-3) Poptávka, užitek, chování spotřebitele pptx 11.04.2018
TNH I (S-2) Základy nabídky a poptávky pptx 11.04.2018
S-1 Co je ekonomie pptx 09.04.2018
DET-1 Počátky teoretického ekonomického myšlení pptx 28.03.2017
DET-2 Merkantilismus raný socialismus, populační teorie pptx 19.04.2017
DET-3 Formativní období KPE pptx 04.05.2017
DET-4 Klasická politická ekonomie pptx 03.05.2017
DET - 5 Neoklasická ekonomie pptx 15.05.2017
DET - 6 Rakouská škola pptx 15.05.2017
Rozpis seminářů TNH I LS 2018 - dr. Seknička docx 06.03.2018
PVP - Vybrané otázky kapitálového trhu Formát Vloženo Vložil
VOKT - zkouškové otázky 2018 doc 09.04.2018
VOKT - Sylabus 2018 doc 13.03.2018
VOKT (P-1) Finanční trh pptx 13.03.2018
VOKT (P-2) Kapitálový trh, investice a investování pptx 13.03.2018
VOKT (P-3) Úvod do práva kapitálového trhu pptx 13.03.2018
VOKT (P-4) Regulace kapitálových trhů pptx 09.04.2018
VOKT (P-5) Organizátor regulovaného trhu a jeho právní úprava pptx 09.04.2018
VOKT (P-6) Komoditní burzy v ČR ppt 25.04.2018
VOKT (P-6a) Vývoj právní úpravy burzovnictví do roku 1952 pptx 25.04.2018
VOKT (P-7) Centrální depozitář cenných papírů pptx 25.04.2018
VOKT (P-8) Primární emise akcií pptx 25.04.2018
VOKT (P-9) Kolektivní investování pptx 25.04.2018
EXTERNISTÉ - Ing. Horová pptx 10.04.2018
EXTERNISTÉ - Ing. Čackká pptx 11.04.2018
EXTERNISTÉ - Mgr. Luboš Mazanec pptx 25.04.2018
EXTERNISTÉ - Mgr.Vybíral pptx 25.04.2018
PVP - Hospodářská politika Formát Vloženo Vložil
Hospodářská politika - zk. otázky 2016 doc 28.04.2014
PVP - Behaviorální ekonomie v národohospodářské praxi Formát Vloženo Vložil
Behaviorální ekonomie v NH praxi - info, přehledy docx 07.11.2016
PVP - Ekonomická teorie správy akciových společností Formát Vloženo Vložil
Zkouškové otázky ETSAS 2018 docx 16.04.2018
ETSAS - info, přehled docx 07.11.2016
PVP - Podnikové a manažerské finance Formát Vloženo Vložil
Podnikové a manažerské finance - info, přehled docx 07.11.2016
PVP - Regulace finančních trhů Formát Vloženo Vložil
Regulace finančních trhů - info, přehled doc 07.11.2016
PRES_Regulace financnich trhu_Velka_Britanie a USA ppt 04.05.2017
PRES_Regulace a dohled bank v CR ppt 04.05.2017
Mgr. Šebestová - Investiční služby - 25.4.2017 pptx 27.04.2017
Mgr. Šebestová - Regulace FT 18.4.2017 pdf 19.04.2017
Mgr. Šebestová - Kolektivní investování 18.4.2017 pdf 19.04.2017
Doc. Tůma - Who supervizes the supervisor - 7.3.2017 pptx 21.03.2017
Doc. Tůma - CNB regulatory and supervision tools 2017 - 7.3.2017 pptx 10.03.2017
Ing. Radek Urban - Commission Banking Communication - 3.4.2017 pdf 27.04.2017
Ing. Radek Urban - Banco Cooperativo Espanol v. SRB - re SRF contribution - 3.4.2017 pdf 27.04.2017
Ing. Radek Urban - BRRD Article 55 - Clifford Chance - 3.4.2017 pdf 27.04.2017
TNH II semináře - dr. Seknička Formát Vloženo Vložil
TNH II S-4 Hospodářská politika pptx 01.11.2017
TNH II S-5 Finance pptx 14.11.2017
1. přednáška PhDr. Seknička pptx 23.11.2018 Michaela Špačková
2. přednáška PhDr. Seknička pptx 23.11.2018 Michaela Špačková
3. přednáška PhDr. Seknička pptx 23.11.2018 Michaela Špačková
4. přednáška PhDr. Seknička pptx 23.11.2018 Michaela Špačková
Přednáška 8 pptx 05.12.2018 Michaela Špačková
Přednáška 7 pptx 05.12.2018 Michaela Špačková
Prezentace TNH II. pptx 07.12.2018 Michaela Špačková
PVP - Statistika pro právníky Formát Vloženo Vložil
Statistika pro právníky ZS 2017/2018 docx 07.11.2016
PVP - Vybrané kapitoly z dějin ekonomického myšlení Formát Vloženo Vložil
Vybrané kapitoly z dějin ekonomického myšlení 20172018 doc 01.10.2015
PVP - Institucionální ekonomie a ekonomie veřejného sektoru Formát Vloženo Vložil
IEaEVS otázky ke zkoušce 2017/2018 docx 14.12.2016
PVP - Etika v podnikání Formát Vloženo Vložil
PVP Etika v podnikání - přednášky pdf 18.12.2013
1. přednáška pptx 23.11.2018 Michaela Špačková
5. přednáška pptx 23.11.2018 Michaela Špačková
pptx 23.11.2018 Michaela Špačková
3. přednáška ppt 23.11.2018 Michaela Špačková
4. přednáška pptx 23.11.2018 Michaela Špačková
2. přenáška pptx 23.11.2018 Michaela Špačková
Přednáška 9 pptx 05.12.2018 Michaela Špačková
přednáška 7 ppt 05.12.2018 Michaela Špačková
EVP 7 ppt 05.12.2018 Michaela Špačková
EVP 8 pptx 05.12.2018 Michaela Špačková
EVP 9 pptx 05.12.2018 Michaela Špačková
Otázky ke zkoušce 2019 docx 05.12.2018 Michaela Špačková
Etika v podnikání sylabus docx 07.12.2018 Michaela Špačková
Fakulta

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2018

více...

Jurisprudence 6/2018

více...

Právněhistorické studie č. 48/1

více...

PLWP (Working Papers) 2018/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111