Katedra národního hospodářství

Teorie národního hospodářství | CŽV - Teorie národního hospodářství | Diplomové práce | TNH I - Semináře dr. Seknička 2018 | PVP - Vybrané otázky kapitálového trhu | PVP - Hospodářská politika | PVP - Behaviorální ekonomie v národohospodářské praxi | PVP - Ekonomická teorie správy akciových společností | PVP - Podnikové a manažerské finance | PVP - Regulace finančních trhů | TNH II semináře - dr. Seknička | PVP - Statistika pro právníky | PVP - Vybrané kapitoly z dějin ekonomického myšlení | PVP - Institucionální ekonomie a ekonomie veřejného sektoru | PVP - Etika v podnikání | Ostatní dokumenty
Teorie národního hospodářství Formát Vloženo Vložil
Informace k zápočtům TNH I - 2018 docx 23.04.2018 Marie Švehlová
Podmínky zakončení předmětu TNH I a II 2017/2018 doc 04.10.2016 Marie Švehlová
Zkouškové otázky TNH II 2017/2018 doc 11.10.2017 Marie Švehlová
Tematické okruhy z předmětu teorie národního hospodářství 2017 doc 22.02.2017 Marie Švehlová
Etapy vývoje ekonomie pdf 11.10.2017 Marie Švehlová
Rozvaha v plném rozsahu pdf 12.04.2017 Marie Švehlová
Výkaz zisku a ztrát v plném rozsahu pdf 12.04.2017 Marie Švehlová
TNH - rozvaha ve zjednodušeném rozsahu pdf 27.11.2015 Marie Švehlová
CŽV - Teorie národního hospodářství Formát Vloženo Vložil
Etapy vývoje ekonomie 2018 pdf 20.02.2018 Marie Švehlová
Podmínky zakončení TNH 2017/2018 doc 20.02.2018 Marie Švehlová
Tematické okruhy z předmětu teorie národního hospodářsví 2017/2018 doc 20.02.2018 Marie Švehlová
Rozvaha v plném rozsahu pdf 20.02.2018 Marie Švehlová
Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu pdf 20.02.2018 Marie Švehlová
Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu pdf 20.02.2018 Marie Švehlová
Diplomové práce Formát Vloženo Vložil
TNH informace k DP 2017/2018 docx 17.10.2016 Marie Švehlová
TNH I - Semináře dr. Seknička 2018 Formát Vloženo Vložil
TNH I (S-5B) Analýza nákladů 2 pptx 25.04.2018 Marie Švehlová
TNH I (S-5) Analýza nákladů pptx 25.04.2018 Marie Švehlová
TNH I - (S-4B) Nedokonalá konkurence - monopoly, selhání trhu pptx 25.04.2018 Marie Švehlová
TNH I (S-4) Dokonalé a nedokonalé trhy pptx 11.04.2018 Marie Švehlová
TNH I (S-3) Výroba, organizace firmy pptx 11.04.2018 Marie Švehlová
TNH I (S-3) Poptávka, užitek, chování spotřebitele pptx 11.04.2018 Marie Švehlová
TNH I (S-2) Základy nabídky a poptávky pptx 11.04.2018 Marie Švehlová
S-1 Co je ekonomie pptx 09.04.2018 Marie Švehlová
DET-1 Počátky teoretického ekonomického myšlení pptx 28.03.2017 Marie Švehlová
DET-2 Merkantilismus raný socialismus, populační teorie pptx 19.04.2017 Marie Švehlová
DET-3 Formativní období KPE pptx 04.05.2017 Marie Švehlová
DET-4 Klasická politická ekonomie pptx 03.05.2017 Marie Švehlová
DET - 5 Neoklasická ekonomie pptx 15.05.2017 Marie Švehlová
DET - 6 Rakouská škola pptx 15.05.2017 Marie Švehlová
Rozpis seminářů TNH I LS 2018 - dr. Seknička docx 06.03.2018 Marie Švehlová
PVP - Vybrané otázky kapitálového trhu Formát Vloženo Vložil
VOKT - zkouškové otázky 2018 doc 09.04.2018 Marie Švehlová
VOKT - Sylabus 2018 doc 13.03.2018 Marie Švehlová
VOKT (P-1) Finanční trh pptx 13.03.2018 Marie Švehlová
VOKT (P-2) Kapitálový trh, investice a investování pptx 13.03.2018 Marie Švehlová
VOKT (P-3) Úvod do práva kapitálového trhu pptx 13.03.2018 Marie Švehlová
VOKT (P-4) Regulace kapitálových trhů pptx 09.04.2018 Marie Švehlová
VOKT (P-5) Organizátor regulovaného trhu a jeho právní úprava pptx 09.04.2018 Marie Švehlová
VOKT (P-6) Komoditní burzy v ČR ppt 25.04.2018 Marie Švehlová
VOKT (P-6a) Vývoj právní úpravy burzovnictví do roku 1952 pptx 25.04.2018 Marie Švehlová
VOKT (P-7) Centrální depozitář cenných papírů pptx 25.04.2018 Marie Švehlová
VOKT (P-8) Primární emise akcií pptx 25.04.2018 Marie Švehlová
VOKT (P-9) Kolektivní investování pptx 25.04.2018 Marie Švehlová
EXTERNISTÉ - Ing. Horová pptx 10.04.2018 Marie Švehlová
EXTERNISTÉ - Ing. Čackká pptx 11.04.2018 Marie Švehlová
EXTERNISTÉ - Mgr. Luboš Mazanec pptx 25.04.2018 Marie Švehlová
EXTERNISTÉ - Mgr.Vybíral pptx 25.04.2018 Marie Švehlová
PVP - Hospodářská politika Formát Vloženo Vložil
Hospodářská politika - zk. otázky 2016 doc 28.04.2014 Marie Švehlová
PVP - Behaviorální ekonomie v národohospodářské praxi Formát Vloženo Vložil
Behaviorální ekonomie v NH praxi - info, přehledy docx 07.11.2016 Marie Švehlová
PVP - Ekonomická teorie správy akciových společností Formát Vloženo Vložil
Zkouškové otázky ETSAS 2018 docx 16.04.2018 Marie Švehlová
ETSAS - info, přehled docx 07.11.2016 Marie Švehlová
PVP - Podnikové a manažerské finance Formát Vloženo Vložil
Podnikové a manažerské finance - info, přehled docx 07.11.2016 Marie Švehlová
PVP - Regulace finančních trhů Formát Vloženo Vložil
Regulace finančních trhů - info, přehled doc 07.11.2016 Marie Švehlová
PRES_Regulace financnich trhu_Velka_Britanie a USA ppt 04.05.2017 Marie Švehlová
PRES_Regulace a dohled bank v CR ppt 04.05.2017 Marie Švehlová
Mgr. Šebestová - Investiční služby - 25.4.2017 pptx 27.04.2017 Marie Švehlová
Mgr. Šebestová - Regulace FT 18.4.2017 pdf 19.04.2017 Marie Švehlová
Mgr. Šebestová - Kolektivní investování 18.4.2017 pdf 19.04.2017 Marie Švehlová
Doc. Tůma - Who supervizes the supervisor - 7.3.2017 pptx 21.03.2017 Marie Švehlová
Doc. Tůma - CNB regulatory and supervision tools 2017 - 7.3.2017 pptx 10.03.2017 Marie Švehlová
Ing. Radek Urban - Commission Banking Communication - 3.4.2017 pdf 27.04.2017 Marie Švehlová
Ing. Radek Urban - Banco Cooperativo Espanol v. SRB - re SRF contribution - 3.4.2017 pdf 27.04.2017 Marie Švehlová
Ing. Radek Urban - BRRD Article 55 - Clifford Chance - 3.4.2017 pdf 27.04.2017 Marie Švehlová
TNH II semináře - dr. Seknička Formát Vloženo Vložil
TNH 2 (S-1) Právo a ekonomie pptx 19.10.2017 Marie Švehlová
TNH 2 (S-2) Makroekonomie - úvod pptx 19.10.2017 Marie Švehlová
TNH 2 (S-2) Měření výkonu ekonomiky pptx 19.10.2017 Marie Švehlová
S-3 Hospodářský cyklus pptx 27.10.2017 Marie Švehlová
TNH II S-4 Hospodářská politika pptx 01.11.2017 Marie Švehlová
TNH II S-5 Finanční trh a peníze pptx 14.11.2017 Marie Švehlová
TNH II S-5b Peníze a peněžní trh pptx 14.11.2017 Marie Švehlová
TNH II S-5 Finance pptx 14.11.2017 Marie Švehlová
TNH II S-6 Bankovnictví pptx 30.11.2017 Marie Švehlová
TNH II S-6 Centrální banka pptx 30.11.2017 Marie Švehlová
TNH II S-7 Nezaměstnanost, hospodářská politika, růstová politika pptx 28.11.2017 Marie Švehlová
TNH II S-8 Vládní výdaje a zdanění pptx 07.12.2017 Marie Švehlová
PVP - Statistika pro právníky Formát Vloženo Vložil
Statistika pro právníky ZS 2017/2018 docx 07.11.2016 Marie Švehlová
PVP - Vybrané kapitoly z dějin ekonomického myšlení Formát Vloženo Vložil
Vybrané kapitoly z dějin ekonomického myšlení 20172018 doc 01.10.2015 Marie Švehlová
PVP - Institucionální ekonomie a ekonomie veřejného sektoru Formát Vloženo Vložil
IEaEVS otázky ke zkoušce 2017/2018 docx 14.12.2016 Marie Švehlová
PVP - Etika v podnikání Formát Vloženo Vložil
Etika v podnikání - Otázky ke zkoušce 2018 docx 23.11.2017 Marie Švehlová
PVP - Etika v podnikání 2017/2018 doc 07.10.2013 Marie Švehlová
Úvod do etiky v podnikání, vztah etiky a ekonomie pptx 19.10.2017 Marie Švehlová
Úvod do etiky v podnikání - základní pojmy pptx 19.10.2017 Marie Švehlová
Morální limity trhu pptx 19.10.2017 Marie Švehlová
Interní a externí pravidla, etická pravidla pptx 19.10.2017 Marie Švehlová
Důstojnost a identita lidské osoby pptx 19.10.2017 Marie Švehlová
Moderní koncepty hodnot pptx 01.11.2017 Marie Švehlová
Hodnoty trhu a ekonomické praxe pptm 14.11.2017 Marie Švehlová
Proč by se měl podnik chovat na trhu pptx 14.11.2017 Marie Švehlová
Etický kodex a metodika jeho výstavby ppt 28.11.2017 Marie Švehlová
Kulturní a etické cíle Corporate Governance ppt 28.11.2017 Marie Švehlová
Etické kodexy v praxi pptx 28.11.2017 Marie Švehlová
Podniková kultura a manažerská etika ppt 28.11.2017 Marie Švehlová
Etický a sociální audit pptx 28.11.2017 Marie Švehlová
CSR - významná součást kultury a etiky podnikání pptx 07.12.2017 Marie Švehlová
PVP Etika v podnikání - přednášky pdf 18.12.2013 Marie Švehlová
Fakulta

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2018

více...

Jurisprudence 3/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111