Centrum právních dovedností

Odborné praxe | Taláry | Dokumenty
Dokumenty Formát Vloženo Vložil
Vyjádření CPD k tezím nového magisterského studijního programu pdf 29.11.2018 Viktor Hatina
Zpráva o konání pilotních bloků kurzu Úvod do studia práva pdf 18.01.2019 Viktor Hatina
Odborné praxe Formát Vloženo Vložil
Handbook odborných praxí pdf 11.02.2019 Viktor Hatina
Taláry Formát Vloženo Vložil
Pravidla pro používání talárů určených k realizaci simulovaných soudů pdf 21.12.2018 Viktor Hatina
Fakulta

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111