Projednané materiály

10. zasedání funkční období 2017-2020 | 6. zasedání funkční období 2017-2020 | 5. zasedání funkční období 2017-2020 | 4. zasedání funkční období 2017-2020 | Funkční období 2014-2017
10. zasedání funkční období 2017-2020 Formát Vloženo Vložil
Podmínky pro přijetí do doktorského studia pro AR 2018/2019 - obory aj pdf 27.10.2017 Radim Boháč Pf uk_phd_aj obory - navrh podminek prijeti ke studiu ar 2018-19.pdf
Podmínky pro přijetí do doktorského studia pro AR 2018/2019 - aj pdf 27.10.2017 Radim Boháč Pf uk_phd_aj verze - navrh podminek prijeti ke studiu ar 2018-19.pdf
Podmínky pro přijetí do doktorského studia pro AR 2018/2019 - obory cj pdf 27.10.2017 Radim Boháč Pf uk_phd_cj obory - navrh podminek prijeti ke studiu ar 2018-19.pdf
Podmínky pro přijetí do doktorského studia pro AR 2018/2019 - cj pdf 27.10.2017 Radim Boháč Pf uk_phd_cj verze - navrh podminek prijeti ke studiu ar 2018-19.pdf
6. zasedání funkční období 2017-2020 Formát Vloženo Vložil
Vnitřní předpisy fakulty zip 21.06.2017 Radim Boháč Vnitřní předpisy přijaté 25-5-2017.zip
Vyhlášení volby kandidáta na funkci děkana pdf 06.06.2017 Radim Boháč Vyhlášení volby kandidáta na funkci děkana_final.pdf
Aktualizace magisterského studijního programu pro 2017/2018 pdf 06.06.2017 Radim Boháč 20170605studijní program pravo_a_pravni_veda17-18_10.pdf
Tabulky - aktualizace MSP rar 06.06.2017 Radim Boháč Aktualizace studijního programu pro vr.rar
5. zasedání funkční období 2017-2020 Formát Vloženo Vložil
Rozvaha příjmů a výdajů na rok 2017 - tabulka xls 05.06.2017 Radim Boháč Roz17_tab_senát 11.5.2017_finální verze.xls
Rozvaha příjmů a výdajů na rok 2017 - komentář xls 05.06.2017 Radim Boháč Roz17_kom_senát 11.5.2017_finální verze.xls
Podmínky přijetí ke studiu do magisterského studijního programu 2018/2019 pdf 05.06.2017 Radim Boháč PodmÍnky 18-19 pfuk_final.pdf
Harmonogram akademického roku 2017/2018 pro magisterský studijní program pdf 05.06.2017 Radim Boháč 2017_02opatření děkana-harmonogram akademického roku 2017-2018_v_6.pdf
4. zasedání funkční období 2017-2020 Formát Vloženo Vložil
Zpráva o hospodaření 2016 rar 05.06.2017 Radim Boháč Zpráva o hospodaření za 2016.rar
Vnitřní předpisy přijaté za zasedání 20. dubna 2017 rar 05.06.2017 Radim Boháč Vnitřní předpisy 20-4-2017.rar
Funkční období 2014-2017 Formát Vloženo Vložil
Výsledky voleb do AS UK a AS PF UK - zápis volební komise (1. 12. 2016) pdf 15.12.2016 Jan Wintr 1404054220.pdf
Vyhlášení výsledku voleb do AS UK a AS PF UK (1. 12. 2016) pdf 15.12.2016 Jan Wintr 1404054222.pdf
Návrh podmínek CŽV (1. 12. 2016) docx 14.12.2016 Jakub Horký Podmínky cŽv 2017-2018.docx
Návrh smlouvy o uskutečňování CŽV (1. 12. 2016) docx 14.12.2016 Jakub Horký CŽv smlouva 2017 návrh.docx
Přehled stipendijního fondu (1. 12. 2016) xlsx 14.12.2016 Jakub Horký Stipendia přehled-final.xlsx
Zpráva o činnosti KNH (31. 10. 2016) pdf 14.12.2016 Jakub Horký Zpráva o činnosti katedry národního hospodářství od roku 2015.pdf
Zpráva o činnosti KNH - životopis vedoucí doc. Bažantové (31. 10. 2016) pdf 14.12.2016 Jakub Horký As knh vedouci cv.pdf
Připomínky AS PF UK k návrhům vnitřních předpisů univerzity (31. 10. 2016) docx 14.12.2016 Jakub Horký Připomínky as pf uk.docx
Návrh provozního a výpůjčního řádu knihovny (31. 10. 2016) docx 14.12.2016 Jakub Horký Provozní a výpůjční řád knihovny-rijen31102016.docx
Podklad ke lhůtám 1. a 2. části SZZ (31. 10. 2016) pdf 14.12.2016 Jakub Horký Podklad pro aspfuk_lhůty_dp.pdf
Zpráva o přijímacím řízení ke studiu v akademickém roce 2016-2017 (22. 9. 2016) pdf 07.10.2016 Jakub Horký zprava-prijimaci-rizeni-pro-ak-rok-2016-17.pdf
Návrh změny podmínek pro přijetí ke studiu v akademickém roce 2017/2018 (22. 9. 2016) docx 07.10.2016 Jakub Horký Pf_podminky-2017-18-final-navrh-zmeny-as-22-9.docx
Zpráva o činnosti CPK (22. 9. 2016) zip 07.10.2016 Jakub Horký Zpráva o činnosti cpk.zip
Návrh usnesení vyhlášení voleb do AS PF UK a AS UK (22. 9. 2016) docx 07.10.2016 Jakub Horký Vyhlášení a organizace voleb do as pf uk.docx
Návrh výroční zprávy za rok 2015 (22. 9. 2016) docx 07.10.2016 Jakub Horký Výroční zpráva 2015.docx
Pracovní verze vnitřních předpisů UK (22. 9. 2016) zip 07.10.2016 Jakub Horký Pracovní verze vnitřních předpisů uk.zip
Organizační zpráva o konání úvodního soustředění studentů 1. ročníku (22. 9. 2016) pdf 07.10.2016 Jakub Horký 160912 organizační zpráva o konání úvodního soustředění studentů 1.r.pdf
Návrh na odvolání a jmenování členů vědecké rady (23. 6. 2016) docx 30.06.2016 Jakub Horký Návrh na jmenování členů vědecké rady.docx
Zpráva o činnosti katedry teorie práva a právních učení (23. 6. 2016) doc 30.06.2016 Jakub Horký akademický senát jednání - teorie.doc
Zpráva o činnosti katedry ústavního práva (23. 6. 2016) docx 30.06.2016 Jakub Horký Akademický senát - jednání.docx
Zpráva o činnosti centra zdravotnického práva (23. 6. 2016) docx 30.06.2016 Jakub Horký Czp_zprava_cinnost_14062016.docx
Návrh podmínek přijímacího řízení do doktorského studijního programu pro akademický rok 2017/2018 (23. 6. 2016) docx 30.06.2016 Jakub Horký Podmínky přij. řízení 2017-2018 návrh.docx
Návrh novely opatření děkana č. 8/2014 o uznávání splnění studijních povinností (23. 6. 2016) docx 30.06.2016 Jakub Horký 201606_navrh opatreni o uznavani zkousek_6.docx
Zpráva o činnosti katedry obchodního práva (12. 5. 2016) odt 03.06.2016 Jakub Horký Zpráva o činnosti katedry obchodního práva a výhledy.odt
Zpráva o činnosti katedry jazyků (12. 5. 2016) docx 03.06.2016 Jakub Horký zprava-kj-2013-16.docx
Zpráva o činnosti katedry jazyků - přehled předmětů (12. 5. 2016) docx 03.06.2016 Jakub Horký Kj-prehled-predmetu.docx
Zpráva o činnosti katedry mezinárodního práva (12. 5. 2016) doc 03.06.2016 Jakub Horký Zpráva kmp draft 3004-rev_03052016.doc
Návrh aktualizovaného studijního programu (12. 5. 2016) zip 03.06.2016 Jakub Horký Sp2016.zip
Aktualizovaný seznam VP a PVP (12. 5. 2016) xlsx 03.06.2016 Jakub Horký Seznam vp a pvp 2016.xlsx
Nové a zrušené PVP pro rok 2016/17 (12. 5. 2016) xlsx 13.05.2016 Jakub Horký Nové a zrušené.xlsx
Podmínky přijetí k magisterskému studiu (12. 5. 2016) docx 03.06.2016 Jakub Horký Pf_podmnky-2017-18-navrhas-final.docx
Harmonogram přijímacího řízení (12. 5. 2016) docx 03.06.2016 Jakub Horký Harmonogram-prijimacky-2017-18-navrhas.docx
Harmonogram akademického roku (12. 5. 2016) docx 03.06.2016 Jakub Horký 2016_01opatření děkana-harmonogram akademického roku 2016-2017_v_21.docx
Dlouhodobý záměr na období 2016-2020 (19. 3. 2016) docx 14.04.2016 Jakub Horký Dlouhodobý záměr.docx
Dlouhodobý záměr na období 2016-2020 - indikátory (19. 3. 2016) docx 14.04.2016 Jakub Horký Indikátory.docx
Výroční zpráva o hospodaření PF UK za rok 2015 (19. 3. 2016) xls 14.04.2016 Jakub Horký Rzbhos15.xls
Výroční zpráva o hospodaření PF UK za rok 2015 - příloha 1 (tabulková část) (19. 3. 2016) xls 14.04.2016 Jakub Horký Rzbhos15_příl.1_tab.část.xls
Výroční zpráva o hospodaření PF UK za rok 2015 - příloha 2 (FRIM) (19. 3. 2016) xls 14.04.2016 Jakub Horký Rzbhos15_příl.2_frim-příjmy a výdaje.xls
Výroční zpráva o hospodaření PF UK za rok 2015 - příloha 3 (stipendijní fond) (19. 3. 2016) xls 14.04.2016 Jakub Horký Rzbhos15_příl.3_stip.fond_příjmy a výdaje.xls
Výroční zpráva o hospodaření PF UK za rok 2015 - příloha 4 (čerpání grantů) (19. 3. 2016) xls 14.04.2016 Jakub Horký Rzbhos15_příl.4_čerpání účel.poskyt.prostředků.xls
Zápis ze zasedání ekonomické komise - podněty k rozpočtu (19. 3. 2016) docx 14.04.2016 Jakub Horký ekozapis 20160316.docx
Přehled percentilů a bonifikací přijímacího řízení (19. 3. 2016) xlsx 14.04.2016 Jakub Horký percentily a bonifikace - 2011 až 2015 - vyjezd-as.xlsx
Podmínky kurzu CŽV (19. 3. 2016) docx 14.04.2016 Jakub Horký Podmínky cŽv 2016-2017 as.docx
Smlouva pro kurz CŽV (19. 3. 2016) docx 14.04.2016 Jakub Horký CŽv smlouva 2016 as.docx
Zpráva o činnosti katedry občanského práva (19. 3. 2016) docx 14.04.2016 Jakub Horký Činnost katedry občanského práva v.docx
Zpráva o činnosti katedry práva životního prostředí (19. 3. 2016) doc 14.04.2016 Jakub Horký KpŽp - vedoucí.doc
Zpráva o činnosti katedry právních dějin (19. 3. 2016) docx 14.04.2016 Jakub Horký Zpráva o činnosti katedry právních dějin od roku 2013 a výhled na následující období.docx
Využití OBD k evaluaci - návrh věcného záměru (19. 3. 2016) pdf 14.04.2016 Jakub Horký As_obd_opatreni_evaluace.pdf
Návrh harmonogramu 2016/17 (19. 3. 2016) doc 14.04.2016 Jakub Horký 2016 návrh harmonogramu finální.doc
Návrh opatření děkana - harmonogram 2016/17 (19. 3. 2016) docx 14.04.2016 Jakub Horký 2016_01opatření děkana-harmonogram akademického roku 2016-2017_v_10.docx
Průběžná zpráva o uskutečňování PRVOUK za rok 2015 - P04 docx 09.03.2016 Jakub Horký P04_průběžná zpráva 2015_v3.docx
Průběžná zpráva o uskutečňování PRVOUK za rok 2015 - P05 docx 09.03.2016 Jakub Horký P05_průběžná zpráva 2015.docx
Průběžná zpráva o uskutečňování PRVOUK za rok 2015 - P06 docx 09.03.2016 Jakub Horký P06_průběžná zpráva 2015.docx
Návrh na úpravu názvu poradního orgánu děkana a zřízení pracovní skupiny (3. 12. 2015) docx 16.02.2016 Jakub Horký As-pro-info-navrh-na-upravu-nazvu-poradniho-organu-dekana-oprava.docx
Informace o vývoji požadavků na úpravu SIS (3. 12. 2015) docx 16.02.2016 Jakub Horký informace pro cleny as - it.docx
Zpráva o průběhu hodnocení výuky studenty (3. 12. 2015) docx 16.02.2016 Jakub Horký Pravnicka-zpráva o hvs-final.docx
Vyhodnocení dotazníků pro přijaté studenty (3. 12. 2015) pdf 16.02.2016 Jakub Horký Vyhodnoceni-dotazniky-prijati.pdf
Zpráva vystavovatelů z veletrhu Gaudeamus v Brně (3. 12. 2015) pdf 16.02.2016 Jakub Horký zprava-gaudeamus-brno.pdf
Návrh na jmenování vedoucí správního práva a správní vědy (3. 12. 2015) pdf 16.02.2016 Jakub Horký Návrh na jmenování vedoucí správního práva a správní vědy.pdf
Činnost katedry správního práva a správní vědy v letech 2012 – 2015 a výhled na další období (3. 12. 2015) docx 16.02.2016 Jakub Horký rozvoj katedry správního práva.docx
Podmínky pro přijetí do magisterského studijního programu (30. 9. 2015) docx 30.09.2015 Jakub Horký Pf_podmnky-uprava-po-prezkumu_final-as.docx
Komentář k podmínkám pro přijetí do magisterského studijního programu (30. 9. 2015) docx 30.09.2015 Jakub Horký Komentar-k-podminkam-pro-prijimaci-rizeni.docx
Pozměňovací návrh k návrhu změny přílohy č. 6 Statutu UK (25. 6. 2015) docx 04.07.2015 Jakub Horký navrhpriloha6.docx
Návrh na jmenování vedoucích kateder (25. 6. 2015) doc 04.07.2015 Jakub Horký pro členy as - jmenování vedoucích kateder.doc
Činnost katedry trestního práva (25. 6. 2015) pdf 04.07.2015 Jakub Horký Katedra trestního práva.pdf
Činnost katedry evropského práva (25. 6. 2015) docx 04.07.2015 Jakub Horký Tezekep.docx
Návrh výroční zprávy za rok 2014 (25. 6. 2015) docx 04.07.2015 Jakub Horký vyrocni_zprava_2014_9.6_upravena verze.docx
Návrh podmínek přijímacího řízení do doktorského studijního programu 2016/2017 (25. 6. 2015) docx 04.07.2015 Jakub Horký podmínky 2016-2017 návrh.docx
Informace z úseku IT a přijímacího řízení (25. 6. 2015) docx 04.07.2015 Jakub Horký info-as-chroma-25-6-2015.docx
Návrh opatření děkana o započítávání kreditů nad 16 % (25. 6. 2015) docx 04.07.2015 Jakub Horký 2015_zapocitavani_kreditu_2.docx
Návrh opatření děkana o podepisování úředních dokumentů týkajících se studia (25. 6. 2015) docx 04.07.2015 Jakub Horký 2015_2_ opatreni dekana_podpisovy_rad_17..docx
Návrh na jmenování vedoucích kateder (14. 5. 2015) doc 15.05.2015 Jakub Horký Návrh na jmenování vedoucích kateder - pro členy as.doc
Činnost katedry finančního práva a finanční vědy (14. 5. 2015) doc 15.05.2015 Jakub Horký Činnost katedry finančního práva a finanční vědy 2015.doc
Činnost katedry pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (14. 5. 2015) pdf 15.05.2015 Jakub Horký Činnost katedry pracovního práva a práva sociálního zabezpečení pf uk 2013-2015 a výhled na další období 1.pdf
Rozdělení finančních prostředků PF UK na rok 2015 (14. 5. 2015) xls 15.05.2015 Jakub Horký Roz15_fin.verze_zas.senátu 14.5.2015.xls
Rozdělení finančních prostředků PF UK na rok 2015 - komentář (14. 5. 2015) xls 15.05.2015 Jakub Horký Roz15_kom_fin.verze_zas.senátu 14.5.2015.xls
Rozdělení finančních prostředků PF UK na rok 2015 - FRIM (14. 5. 2015) xls 15.05.2015 Jakub Horký Frim_plán na r.2015_úprava 30.4.2015.xls
Rozdělení finančních prostředků PF UK na rok 2015 - stipendijní fond (14. 5. 2015) xls 15.05.2015 Jakub Horký Stipendijní fond_plán na r.2015.xls
Rozdělení finančních prostředků PF UK na rok 2015 - sociální fond (14. 5. 2015) xls 15.05.2015 Jakub Horký Sociální fond_plán na r.2015.xls
Vnitřní předpis, kterým se mění Pravidla pro organizaci studia (14. 5. 2015) docx 15.05.2015 Jakub Horký 2015_pos_novelizace_14.docx
Studijní program Právo a právní věda (14. 5. 2015) docx 15.05.2015 Jakub Horký 01 - studijní program v10.docx
Studijní program Právo a právní věda - charakteristiky PP (14. 5. 2015) pdf 15.05.2015 Jakub Horký 02 - charakteristiky studijních předmětů - pp v2.pdf
Studijní program Právo a právní věda - charakteristiky PVP (14. 5. 2015) pdf 15.05.2015 Jakub Horký 02 - charakteristiky studijních předmětů - pvp v2.pdf
Návrh opatření děkana o podepisování úředních dokumentů týkajících se studia (14. 5. 2015) docx 15.05.2015 Jakub Horký 2015_2_ opatreni dekana_podpisovy_rad_4.docx
Návrh Pravidel pro přiznávání stipendií na PF UK (14. 5. 2015) docx 15.05.2015 Jakub Horký Pravidla pro přiznávání stipendií pf uk_16_revidovaná.docx
Výroční zpráva o hospodaření PF UK za rok 2014 (2. 4. 2015) xls 04.04.2015 Jakub Horký Rzbhos14.xls
Výroční zpráva o hospodaření PF UK za rok 2014 - příloha 1 (tabulková část) (2. 4. 2015) xls 04.04.2015 Jakub Horký Rzbhos14_příl.1_tab.část.xls
Výroční zpráva o hospodaření PF UK za rok 2014 - příloha 2 (FRIM) (2. 4. 2015) xls 04.04.2015 Jakub Horký Rzbhos14_příl.2_frim-příjmy a výdaje.xls
Výroční zpráva o hospodaření PF UK za rok 2014 - příloha 3 (stipendijní fond) (2. 4. 2015) xls 04.04.2015 Jakub Horký Rzbhos14_příl.3_stip.fond_příjmy a výdaje.xls
Výroční zpráva o hospodaření PF UK za rok 2014 - příloha 4 (čerpání grantů) (2. 4. 2015) xls 04.04.2015 Jakub Horký Rzbhos14_příl.4_čerpání účel.poskyt.prostředků.xls
Stanovisko k realizovatelnosti rozpočtových priorit (2. 4. 2015) docx 04.04.2015 Jakub Horký pro as pf uk na 5.3.2015 (priority).docx
Schválení převodu finančních prostředků na nákup invalidního vozíku (2. 4. 2015) doc 04.04.2015 Jakub Horký pro as pf uk 5. 3. 2015 (58.000 z fpp do frim).doc
Podmínky pro přijetí ke studiu (2. 4. 2015) docx 04.04.2015 Jakub Horký PODMÍNKY PRO PRIJETI KE STUDIU+CZV-2016-17-final.docx
Smlouva o uskutečnění programu CŽV (2. 4. 2015) doc 04.04.2015 Jakub Horký CŽvsmlouva2015-návrh.doc
Návrh na odvolání a jmenování členů vědecké rady (2. 4. 2015) doc 04.04.2015 Jakub Horký pro členy as - vědecká rada pf uk.doc
Návrh Pravidel pro přiznávání stipendií na PF UK (2. 4. 2015) docx 04.04.2015 Jakub Horký Pravidla pro přiznávání stipendií pf uk_14_.docx
Návrh Pravidel pro přiznávání stipendií na PF UK - příloha 1 (2. 4. 2015) docx 04.04.2015 Jakub Horký Xx_formulář_žádosti_o_prospech_stipendium2 .docx
Podkladový materiál ke zrušení papírové podoby indexů (2. 4. 2015) pdf 04.04.2015 Jakub Horký Beran_zruseni_indexu_9.pdf
Návrh změny POS související s elektronizací indexů (2. 4. 2015) docx 04.04.2015 Jakub Horký Novela pos elektronizace indexů v4.docx
Návrh opatření děkana o elektronickém zápisu do dalšího ročníku (2. 4. 2015) docx 04.04.2015 Jakub Horký 2015_elektronicky zapis_ do vyssiho _rocniku_6.docx
Návrh opatření děkana - Harmonogram ak. roku 2015/2016 (2. 4. 2015) doc 04.04.2015 Jakub Horký 2015 _návrh na opatření děkana-harmonogram akademického roku 2015-2016_el_zapis_6.doc
Návrh rozdělení prostředků pro programy PRVOUK (24. 2. 2015) pdf 25.02.2015 Jakub Horký As_prvouk_navrh_rozdeleni_prostredku2015.pdf
Průběžná zpráva PRVOUK P04 (24. 2. 2015) pdf 25.02.2015 Jakub Horký Průběžná zpráva p04 2014 - as.pdf
Průběžná zpráva PRVOUK P05 (24. 2. 2015) pdf 25.02.2015 Jakub Horký Průběžná zpráva p05 2014 - as.pdf
Průběžná zpráva PRVOUK P06 (24. 2. 2015) pdf 25.02.2015 Jakub Horký Průběžná zpráva p06 2014 - as.pdf
Tabulka počtu zúčastněných osob na programu PRVOUK (24. 2. 2015) xlsx 25.02.2015 Jakub Horký Tabulka_1.xlsx
Tabulka přehledu publikační činnosti programů PRVOUK (24. 2. 2015) doc 25.02.2015 Jakub Horký Tabulka_2.doc
Tabulka výše institucionální podpory programů PRVOUK (24. 2. 2015) xlsx 25.02.2015 Jakub Horký Tabulka_3.xlsx
Návrh usnesení stanoviska k možným změnám v právnickém vzdělávání (24. 2. 2015) docx 25.02.2015 Jakub Horký Návrh usnesení.docx
Návrh Pravidel pro přiznávání stipendií (24. 2. 2015) docx 25.02.2015 Jakub Horký Pravidla pro přinávání stipendií pf uk_6.docx
Návrh Pravidel pro přiznávání stipendií - formulář žádosti pro studenty s ISP (24. 2. 2015) docx 25.02.2015 Jakub Horký Xx_formulář_žádosti_o_prospech_stipendium1 .docx
Návrh Pravidel pro přiznávání stipendií - formulář žádosti z jiných důvodů (24. 2. 2015) docx 25.02.2015 Jakub Horký Xx_formulář_žádosti_o_prospech_stipendium2 .docx
Návrh opatření děkana o rozhodování o žádostech o účelová stipendia (21. 1. 2015) doc 17.02.2015 Jakub Horký Verze iii opatreni dekana stipendia (1).doc
Návrh opatření děkana o rozhodování o žádostech o účelová stipendia - příloha - formulář žádosti (21. 1. 2015) docx 17.02.2015 Jakub Horký 9 _formulář žádosti_ucelove_stiupe ndium iii (1).docx
Návrh provozního řádu posilovny, aerobic sálu a šatny (21. 1. 2015) doc 17.02.2015 Jakub Horký Od - provozní řád posilovny a aerobic sálu (1).doc
Zápis z jednání evaluační komise ze dne 6. ledna 2015 (21. 1. 2015) docx 17.02.2015 Jakub Horký zapis_ek_6_1_2015final.docx
Rozpočtové priority pro rok 2015 - podklad pro jednání AS (11. 12. 2014) pdf 09.01.2015 Jakub Horký Rozpočtové priority 2015 - podklad.pdf
Pravidla pro vyvěšování aktualit na webu (11. 12. 2014) docx 09.01.2015 Jakub Horký Pravidla pro vyvesovani.docx
Informace o nájemní smlouvě s Nakladatelstvím Aleš Čeněk (11. 12. 2014) pdf 09.01.2015 Jakub Horký Dr. Čeněk - info k nájmu.pdf
Návrh opatření děkana o závěrečných pracech (30. 10. 2014) docx 09.01.2015 Jakub Horký Navrh opatreni dekana o zaverecnych pracech_6_rev_sloučeno.docx
Zpráva o čerpání rozpočtu za 1. pol. 2014 - tabulková část (30. 10. 2014) xls 09.01.2015 Jakub Horký Zpr_pol.2014_tab.xls
Zpráva o čerpání rozpočtu za 1. pol. 2014 (30. 10. 2014) xls 09.01.2015 Jakub Horký Zpr_pol.2014.xls
Teze proděkanky pro přijímací řízení a informační technologie (30. 10. 2014) docx 09.01.2015 Jakub Horký Teze-chroma (1).docx
Návrh na vyplacení stipendií za vynikající studijní výsledky 2013/14 (30. 10. 2014) docx 09.01.2015 Jakub Horký prospěchová stipendia 2014.docx
Návrh na vyjádření k záměru děkana jmenovat proděkanku (30. 10. 2014) docx 09.01.2015 Jakub Horký Pro as.docx
Návrh novely POS týkající se absolvování s vyznamenáním (30. 10. 2014) docx 09.01.2015 Jakub Horký Novprorgst-10-2014.docx
Důvodová zpráva k návrhu opatření děkana o závěrečných pracech (30. 10. 2014) docx 09.01.2015 Jakub Horký Důvodová zpráva_2.docx
PhDr. Marta Chromá, Ph.D. - zkrácený CV (30. 10. 2014) docx 09.01.2015 Jakub Horký Cv-chroma-zkraceny.docx
Odlišné podmínky pro přijetí uchazečů do magisterského studijního programu (30. 10. 2014) docx 09.01.2015 Jakub Horký 2015-16-podmínky-§-49-odst-3.docx
Činnost katedry politologie a sociologie (23. 9. 2014) doc 23.10.2014 Jan Wintr Nástin činnosti katedry politologie a sociologie pro účely jednání akademického senátu pf uk.doc
Podmínky přijetí k doktorskému studiu 2015/2016 (23. 9. 2014) docx 23.10.2014 Jan Wintr Podminky ep.docx
Činnost Centra komparatistiky (23. 9. 2014) zip 23.10.2014 Jan Wintr centrumkomparatistiky.zip
Podmínky přijetí k magisterskému studiu 2015/2016 (23. 9. 2014) doc 23.10.2014 Jan Wintr Podminky-mgr-2015-16+priloha1+2-red.doc
Návrh na jmenování vedoucích kateder, ústavů a center (23. 9. 2014) doc 23.10.2014 Jan Wintr pro členy as.doc
Pravidla pro kurz CŽV pro akad. rok 2014/2015 (12. 6. 2014) docx 19.06.2014 Jan Wintr ch-cŽv pro rok 2014-15.docx
Podmínky přijetí k magisterskému studiu 2015/2016 (12. 6. 2014) doc 16.06.2014 Jan Wintr ch-návrh podmínek pro přijetí ke studiu - pro rok 201 5- 2016 - zv.doc
Podmínky přijetí k doktorskému studiu 2015/2016 (12. 6. 2014) docx 16.06.2014 Jan Wintr Podmínky přijímacího řízení ar2015-16.docx
Statistika známek pro PF UK (2010/11, 2011/12, 2012/13) (12. 6. 2014) zip 17.06.2014 Aleš Hradil Statistika.zip
Podkladový materiál k bodu o statistických výsledcích zkoušení (12. 6. 2014) pdf 17.06.2014 Aleš Hradil jak_cist_statistiky.pdf
Podkladový materiál a návrh usnesení k bodu jednání AS PF UK o elektronizaci indexů (12. 6. 2014) docx 17.06.2014 Aleš Hradil Návrh usnesení k bodu o elektronizaci indexů.docx
Schválený návrh na zřízení nového oddělení děkanátu pro akademické kvalifikace a rigorózní řízení (12. 6. 2014) docx 13.06.2014 Aleš Hradil Zřízení oddělení.docx
Změna dlouhodobého záměru PF UK (12. 6. 2014) docx 13.06.2014 Aleš Hradil Změna dlouhodobého záměru.docx
Rozdělení finančních prostředků PF UK na rok 2014 I. (24. 4. 4. 2014) xls 06.05.2014 Jan Wintr Roz14_fin.verze_zas.senátu 24.4.14.xls
Rozdělení finančních prostředků PF UK na rok 2014 II. (24. 4. 2014) xls 06.05.2014 Jan Wintr Roz14_kom_fin.verze_zas.senátu 24.4.14.xls
Výroční zpráva o hospodaření PF UK za rok 2013 (24. 4. 2014) xls 06.05.2014 Jan Wintr Rzbhos13.xls
Výroční zpráva o hospodaření PF UK za rok 2013 - příloha 1 (24. 4. 2014) xls 06.05.2014 Jan Wintr Rzbhos13_příl.1_tab.část.xls
Výroční zpráva o hospodaření PF UK za rok 2013 - příloha 2 (24. 4. 2014) xls 06.05.2014 Jan Wintr Rzbhos13_příl.2_frim-příjmy a výdaje.xls
Výroční zpráva o hospodaření PF UK za rok 2013 - příloha 3 (24. 4. 2014) xls 06.05.2014 Jan Wintr Rzbhos13_příl.3_vnitroorganizační náklady.xls
Výroční zpráva o hospodaření PF UK za rok 2013 - příloha 4 (24. 4. 2014) xls 06.05.2014 Jan Wintr Rzbhos13_příl.4_vnitroorganizační výnosy.xls
Výroční zpráva o hospodaření PF UK za rok 2013 - příloha 5 (24. 4. 2014) xls 06.05.2014 Jan Wintr Rzbhos13_příl.5_čerpání účel.poskyt.prostředků.xls
Výroční zpráva o hospodaření PF UK za rok 2013 - příloha 6 (24. 4. 2014) xls 06.05.2014 Jan Wintr Rzbhos13_příl.6_stip.fond_příjmy a výdaje.xls
Návrh opatření děkana o poplatcích (24. 4. 2014) doc 06.05.2014 Jan Wintr Opatření-poplatky 2014-2015_koegium_2.doc
Informace o CŽV (24. 4. 2014) docx 06.05.2014 Jan Wintr Informace o cŽv.docx
Výroční zpráva o činnosti PF UK za rok 2013 (24. 4. 2014) docx 06.05.2014 Jan Wintr Výroční zpráva o činnosti za rok 2013.docx
Návrh změny Statutu PF UK - čestný člen vědecké rady (24. 4. 2014) docx 06.05.2014 Jan Wintr Návrh čestný člen vr.docx
Schválená změna Statutu PF UK - čestný člen vědecké rady (24. 4. 2014) doc 06.05.2014 Jan Wintr Oprstatutpf2014a.doc
Aktualizace Dlouhodobého záměru PF UK pro léta 2014/2015 (13. 3. 2014) docx 14.04.2014 Jan Wintr aktualizace.docx
Teze dr. Tomáše Horáčka, kandidáta na funkci vedoucího Mezioborového centra rozvoje právních dovedností (13. 3. 2014) doc 21.04.2014 Jan Wintr akademicky senat_130314.doc
Žádost o souhlas s převodem finančních prostředků mezi fondy (13. 3. 2014) pdf 21.04.2014 Jan Wintr img-305130351-0001.pdf
Teze prof. Michala Tomáška, kandidáta na funkci proděkana pro vědu (27. 2. 2014) docx 21.04.2014 Jan Wintr Teze.docx
Návrh na rozdělení prostředků institucionální podpory mezi programy PRVOUK na rok 2014 (27. 2. 2014) docx 21.04.2014 Jan Wintr Návrh na rozdělení prvouk-2014 (2).docx
Bilanční zpráva PRVOUK 04 (27. 2. 2014) docx 06.05.2014 Jan Wintr 000_bilancni_zprava_prvouk p04_a_b_c_ 2012-13_3.docx
Bilanční zpráva PRVOUK 05 (27. 2. 2014) doc 06.05.2014 Jan Wintr Bilanční_zpráva_2012-13_p05_rev.doc
Bilanční zpráva PRVOUK 06 (27. 2. 2014) docx 06.05.2014 Jan Wintr Prvouk-hodn13_3.docx
Návrh na vyjádření senátu k záměru jmenovat proděkany (13. 2. 2014) docx 06.05.2014 Jan Wintr návrh senát.docx
Fakulta

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111