Daně v judikatuře Ústavního soudu, rozbor některých rozhodnutí Ústavního soudu v daňové oblasti

Odborný seminář pořádaný katedrou Finančního práva a finanční vědy. Seminář proběhl dne 5. listopadu 2014 od 15.00 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Cílem semináře bylo konfrontovat některá rozhodnutí Ústavního soudu z poslední doby s jeho dřívější judikaturou ve věci daňového práva a posoudit, zda se Ústavní soud od své dřívější judikatury neodchyluje.

Seminář je pořádán v rámci grantu poskytnutého Nadací Hugo Grotius a v rámci programu „PRVOUK 06 – Veřejné právo v kontextu europeizace a globalizace“ realizovaného v roce 2014 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Program semináře

 1. Úvodní slovo vedoucí katedry finančního práva a finanční vědy prof. JUDr. Marie Karfíkové, CSc.
 2. Úvodní přednáška na téma „Daně v judikatuře Ústavního soudu“ – doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
 3. Panelová diskuse nad těmito rozhodnutími Ústavního soudu:
  • Pl. ÚS 31/13 – Sleva na dani pro pracující důchodce,
  • Pl. ÚS 17/11 – Ústavnost odvodu z elektřiny ze slunečního záření a
  • Pl. ÚS 53/10 – Snížení a zdanění státní podpory stavebního spoření

 

Panelisté

 • doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D., katedra finančního práva a finanční vědy
 • doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D., katedra teorie práva a právních učení
 • JUDr. PhDr. Marek Antoš, LL.M., Ph.D., katedra ústavního práva
 • JUDr. Karel Alexa, Ph.D., Specializovaný finanční úřad

 

Materiály k semináři

 

Ostatní

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111