Další nabídky

Další nabídky (včetně aktualit o právě vypsaných výběrových řízení na zahraniční studijní pobyty v rámci meziuniverzitních smluv či fakultních dohod) budou uveřejňovány pravidelně ve webových aktualitách zahraničního oddělení a na nástěnce před dveřmi zahraničního oddělení (m.č. 119).

Další nabídky je možno nalézt rovněž na stránkách zahraničního odboru rektorátu UK zejména v sekcích Mezivládní dohody a Ostatní nabídky a programy.

Širokou nabídku studentské mobility nabízí také např. Dům zahraničních služeb (příspěvková organizace MŠMT).

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111