Další možnosti

S možností financování zahraničních cest za účelem primárního výzkumu, popř. účasti na mezinárodní konferenci apod. počítají především programy tzv. PRVOUKu, popř. grantové projekty či projekty SVV apod. Vždy je nutno předem financování z některého z výše uvedených zdrojů konzultovat s garantem příslušného projektu.

Je možno se ucházet taktéž o podporu ze zdrojů mimo PF UK (např. v rámci programů Fulbrightovy nadace, vládních programů apod.). Aktuální nabídky v tomto směru budou zveřejňovány v Aktualitách zahraničního oddělení na webu PF UK.

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111