< Srpen 2018 >

 • st1
 • čt2
 • 3
 • so4
 • ne5
 • po6
 • út7
 • st8
 • čt9
 • 10
 • so11
 • ne12
 • po13
 • út14
 • st15
 • čt16
 • 17
 • so18
 • ne19
 • po20
 • út21
 • st22
 • čt23
 • 24
 • so25
 • ne26
 • po27
 • út28
 • st29
 • čt30
 • 31

Přijímací řízení
magisterské studium

Informace k zápisu do studia v náhradním termínu
10. 08. 2018

  Zápis do studia v náhradním termínu ve smyslu ustanovení čl. 4, odst. 1, Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy, se uskuteční dne 5. září 2018 v | více...

Sdělení děkana PF UK k výsledku přijímacího řízení
12. 06. 2018

  Děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy na základě doporučení přijímací komise rozhodl dne 12. 6. 2018  o přijetí uchazečů do magisterského studijního programu takto:   Přijímací | více...

Jaké mám šance, když budu těsně pod čarou? Kurz celoživotního vzdělávání
12. 06. 2018

  Protože se množí dotazy, jak se budete moci přihlásit do kurzu celoživotního vzdělávání, kterému se lidově říká "nultý ročník", zveřejňujeme podmínky, jak je schválil Akademický | více...

Žádost o přiznání bonifikace a formulář odvolání proti rozhodnutí děkana o nepřijetí
09. 06. 2018

    Žádost o přiznání bonifikace za maturitní vysvědčení s vyznamenáním a za certifikát potvrzující složení mezinárodně uznávané zkoušky z cizího jazyka je ke stažení zde   Formulář odvolání | více...

Maturitní vysvědčení
04. 05. 2018

  Máj je nejenom lásky a maturit čas, ale také vrcholí přijímací řízení: poslední termín Scio testů je 26. května, přihlašování do 10. 5. Rádi bychom vás | více...

DORUČOVÁNÍ MATERIÁLŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
07. 05. 2017

  DORUČOVÁNÍ MATERIÁLŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Úředně ověřené materiály přijímacího řízení: ověřování dokumentů provádí notář, obecní úřad, Czech point – Česká pošta. Vysvědčení o vykonané maturitní zkoušce: úředně ověřenou | více...

Pro uchazeče z kurzu CŽV - žádost o přijetí
08. 01. 2016

  Úspěšní účastníci kurzu CŽV v ak. roce 2017/2018 vyplní žádost a podepsanou ji předají na referát přijímacího řízení.   Žádost o přijetí ke studiu bez ověřování podmínek | více...

strana:   1

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2018

více...

Jurisprudence 3/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111