Kurzy pro veřejnost

Legal English for International Practice 3.10.2019 - 30.4.2020
17. 05. 2019

    Kurz právnické angličtiny Legal English for International Practice   Cíl kurzu:                             Cílem kurzu je zlepšit znalost právnické angličtiny účastníků a umožnit jim tak její lepší využití v | více...

Doplňkové studium pro překladatele právních textů 2019/2020 - začátek 20.9.2019
29. 04. 2019

    Úvod Právnická fakulta UK ve spolupráci s Komorou soudních tlumočníků pořádá již dvacátý třetí běh doplňkového studia pro (soudní) překladatele a tlumočníky v oblasti práva. Účelem | více...

Juridikum pořádá 7. a 14.6.2019 kurz Terminologické základy italského práva závazkového: překladatelská perspektiva
17. 04. 2019

Terminologické základy italského práva závazkového: překladatelská perspektiva Reflexe změn v italském a českém závazkovém právu od roku 2012 do současnosti Garant kurzu: PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D.   Organizace studia: dva | více...

Juridikum zahajuje dne 6.6.2019 kurz Aktuální otázky autorského práva - modulový kurz
21. 03. 2019

Aktuální otázky autorského práva - modulový kurz Garant kurzu: JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D. (Ústav autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního) Kurz je zaměřen na právní praxi | více...

Juridikum pořádá 27.5. 2019 kurz Řízení o přestupcích. Kurz akreditovaný Ministerstvem vnitra České republiky jako vzdělávací program pro průběžné vzdělávání a pro průběžné vzdělávání vedoucích úředníků
13. 08. 2018

Řízení o přestupcích Kurz akreditovaný Ministerstvem vnitra České republiky jako vzdělávací program pro průběžné vzdělávání a pro průběžné vzdělávání vedoucích úředníků Garant kurzu: Doc. JUDr. Helena Prášková, CSc. Cíl | více...

Juridikum pořádá v LS 2019 kurz Základy veřejné správy Kurz akreditovaný Ministerstvem vnitra České republiky jako vzdělávací program pro vstupní vzdělávání a pro zvláštní odbornou způsobilost – obecnou část
28. 06. 2018

Základy veřejné správy Kurz akreditovaný Ministerstvem vnitra České republiky jako vzdělávací program pro vstupní vzdělávání a pro zvláštní odbornou způsobilost – obecnou část Garant kurzu: Doc. JUDr. Helena | více...

Juridikum pořádá kurz Zákoník práce kurz akreditovaný Ministerstvem vnitra ČR jako vzdělávací program pro průběžné vzdělávání pro úředníky - 13.5, 20.5., 27.5., 3.6., 10.6.
21. 06. 2018

Zákoník práce Kurz akreditovaný Ministerstvem vnitra ČR jako vzdělávací program pro průběžné vzdělávání pro úředníky Garant kurzu: JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. (katedra pracovního práva a práva soc. zabezpečení) Cíl | více...

Juridikum pořádá 24.5. 2019 kurz Ochrana osobních údajů. Kurz akreditovaný Ministerstvem vnitra ČR jako vzdělávací program pro průběžné vzdělávání pro úředníky
21. 06. 2018

Ochrana osobních údajů Kurz akreditovaný Ministerstvem vnitra ČR jako vzdělávací program pro průběžné vzdělávání pro úředníky Garant kurzu: JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. (katedra pracovního práva a práva | více...

Juridikum pořádá 11. a 12.6. 2019 kurz Pozemkové právo 3.blok – Vybrané aktuální otázky veřejnoprávní regulace právních vztahů k pozemkům
21. 06. 2018

Pozemkové právo 3. blok – Vybrané aktuální otázky veřejnoprávní regulace právních vztahů k pozemkům: Vyvlastnění a omezení vlastnického práva k pozemku, oceňování pozemků   Garant kurzu: JUDr. Martina | více...

Juridikum pořádá 7.6.2019 kurz Doručování písemností ve správním řízení a ve správním soudnictví
21. 06. 2018

Doručování písemností ve správním řízení a ve správním soudnictví Přednášející: Doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc. učitel Právnické fakulty Univerzity Karlovy, člen autorského kolektivu rozsáhlé monografie Doručování | více...

strana:   1

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111