Novinky

Výběrové řízení na katedru tělesné výchovy
17. 04. 2019

  Děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení 1 místa akademického pracovníka/akademické pracovnice - asistenta/asistentky nebo odborného asistenta/odborné asistentky na katedře tělesné výchovy se zaměřením | více...

Výběrové řízení na katedru správního práva
12. 04. 2019

Děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení 2 míst akademických pracovníků/ic (asistenti/ky ) na katedře správního práva a správní vědy na snížené pracovní úvazky | více...

Výběrové řízení na katedru jazyků
11. 04. 2019

  Děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení 1 místa akademického pracovníka/akademické pracovnice - asistenta/asistentky nebo odborného asistenta/odborné asistentky na katedře jazyků se zaměřením na | více...

JUDr. Václav Janeček, Ph.D., obdržel Bolzanovu cenu v kategorii společenské vědy
09. 04. 2019

 Kniha JUDr. Václava Janečka, Ph.D., "Kritika právní odpovědnosti" byla oceněna Bolzanovou cenou v kategorii společenské vědy. Jedná se o velký úspěch autora, ale také | více...

Návrh nového magisterského studijního programu Právo a právní věda
05. 04. 2019

  Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi Vás informovat, že návrh nového magisterského studijního programu Právo a právní věda byl poté, co k němu vyjádřil Akademický senát | více...

Zveme na přednášku: „Consideration a kauza závazku“ – 18. 4. 2019
05. 04. 2019

    Centrum právní komparatistiky Právnické fakulty UK Vás srdečně zve na přednášku, kterou přednese Mgr. Jan Balarin na téma Consideration a kauza závazku 18. 4. 2019 v 17.30, místnost č. | více...

Call for Papers: "Law in the Era of Digitalization"
28. 03. 2019

     COMMON LAW REVIEW ANNOUNCES CALL FOR PAPERS FOR ISSUE NO. 16 ENTITLED: “LAW IN THE ERA OF DIGITALIZATION” We are living in a globalized and modern world | více...

GLOBAL LAW OF SPORT – 30. 6. – 14. 7. 2019
28. 03. 2019

  General courses on sports law and EU law. Specialization courses on Olympic law and the fight against doping in sport. Keynote lectures on the conditional | více...

Konference - Právní jednání a odpovědnost právnických osob po rekodifikaci českého soukromého práva – 24. 5. 2019
23. 03. 2019

         24. května 2019 Praha, Právnická fakulta UK (místnost č. 220)   Vážené dámy, vážení pánové,   dovolujeme si Vás pozvat na konferenci, kterou dne 24. května 2019 pořádá Katedra teorie práva | více...

Zveme na konferenci: Evoluce politiky – 25. dubna 2019, v Brně
20. 03. 2019

  Studentskou politologickou konferenci konanou pod záštitou děkana Fakulty sociálních studií pořádá Studentská sekce IIPS. Letošní ročník studentské konference na téma Evoluce politiky se uskuteční 25. | více...

Kolekce knih Cambridge Core nakladatelství Cambridge University Press
18. 03. 2019

    Ústřední knihovna UK dojednala na půl roku (do 12. 8.) přístup do kolekce Cambridge Core nakladatelství Cambridge University Press.   Jedná se o multioborovou kolekci, která | více...

2. ročník soutěže o Cenu Marie Kalenské
04. 03. 2019

        Česká společnost pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení vyhlašuje 2. ročník soutěže o Cenu Marie Kalenské.   Do soutěže se lze přihlásit a soutěžní práci lze | více...

Cultures of Sentencing & Penal Decision-Making in Europe, 30-31st May 2019, Prague
25. 02. 2019

  The European Group on Sentencing & Penal Decision-Making Cultures of Sentencing and Penal Decision-Making: A European Conference Thursday 30th – Friday 31st May 2019 | více...

Zveme na mezinárodní česko-polsko-německý odborný seminář, 23. – 24. 5. 2019.
08. 02. 2019

    Vážené doktorandky, vážení doktorandi PF UK, dovolte, abychom Vás tímto pozvali k účasti na mezinárodním česko-polsko-německém odborném semináři, který se uskuteční na PF UK ve dnech | více...

Vyhlášení programů Vzdělávací nadace Jana Husa pro rok 2019
24. 01. 2019

  Vzdělávací nadace Jana Husa vyhlásila nové programy pro rok 2019, které jsou určeny studentům a akademickým pracovníkům českých a slovenských vysokých škol. Stipendium Husovy nadace Stipendium Husovy | více...

strana:   1

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111