Informace k zápisu předmětů na LS 2018/19

Vážené studentky a vážení studenti,

v návaznosti na informaci proděkanky pro magisterský studijní program doc. Chromé bych Vás rád informoval o konkrétním harmonogramu zápisu předmětů do rozvrhu pro letní semestr ak. roku 2018/2019, který začne v pondělí 11. února 2019 v 19:00.
Ještě před tímto datem máte možnost si otestovat zápis na testovacím prostředí https://is.cuni.cz/teststud/. V termínu od 7. února bude probíhat testovací zápis dle harmonogramu viz níže, který je pro oba dva termíny - testovací zápis a řádný zápis - společný. 
Přihlašovací údaje jsou stejné jako do SIS. Případné problémy se zápisem zasílejte na adresu webmaster @ prf.cuni.cz.
Upozorňuji, že data v testovacím prostředí jsou převzata ze SIS ze dne 1. února. Pokud tedy vyplníte např. studentskou anketu po tomto datu, tak se tato změna již nepromítne v testovacím prostředí.
 
Stejně jako v minulém semestru zápis proběhne ve dvou fázích:
1. od 19:00 si budete moci zapisovat povinné předměty a jazykové povinně volitelné předměty;
2. ve druhé fázi zápisu od 20:00 předměty ze skupiny obecných povinně volitelných předmětů a volitelné předměty.
 
Ad 1) Zápis povinných předmětů a jazykových PVP
Zápis dle doporučeného studijního plánu:
zápis povinných předmětů doporučených pro 1. ročník
od 19:00
zápis povinných předmětů doporučených pro 2. ročník
od 19:10
zápis povinných předmětů doporučených pro 3. ročník
od 19:20
zápis povinných předmětů doporučených pro 4. ročník
od 19:30
zápis povinných předmětů doporučených pro 5. ročník
od 19:40
zápis předmětů ze skupiny jazykových PVP a PVP diplomových seminářů
od 19:50
zápis předmětů ze skupiny jazykových PVP pro studenty prvního ročníku
od 20:00
Ad 2) Zápis obecných PVP a VP pro studenty PF UK
1. První vlna zápisu – lze zapsat nejvýše 2 předměty ze skupiny obecných PVP nebo VP. V této vlně si lze též ještě zapsat volitelný předmět Cizí jazyk pro právníky III, avšak do limitu 2 předmětů se nezapočítává).
POZOR - možnost zapsat si volitelný předmět Cizí jazyk pro právníky III neplatí pro studenty 1. a 2. ročníku, studijní plán HPRAVO2017. Tito studenti mají tento předmět již jako povinně volitelný, pokud by si jej zapsali jako volitelný, nebudou si moci zapsat povinně volitelný Pravnický cizí jazyk I).
Pracoviště
Zápis od
Katedra jazyků
20:00
Katedra právních dějin
20:00
Katedra teorie práva a právních učení
20:00
Katedra tělesné výchovy
20:05
Katedra ústavního práva
20:05
Katedra národního hospodářství
20:05
Katedra politologie a sociologie
20:05
Katedra mezinárodního práva
20:10
Katedra občanského práva
20:10
Katedra obchodního práva
20:15
Katedra evropského práva
20:15
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení
20:15
Katedra trestního práva
20:20
Katedra práva životního prostředí
20:20
Katedra správního práva a správní vědy
20:25
Katedra finančního práva a finanční vědy
20:25
Ostatní pracoviště s výukou v LS 2018/2019 (centra, ústavy)
20:25

2. Druhá vlna zápisu – lze zapsat nejvýše 4 předměty ze skupiny obecných PVP nebo VP (rozdělení zápis po katedrách již není aplikováno) – 20:30
3. Třetí vlna zápisu – bez omezení – 20:40
Dne 18. 2. 2019 od 10:00 začne zápis předmětu Zájmová tělesná výchova II. Tento předmět je určen pro ty studenty, kteří již mají splněnu Tělesnou výchovu II a IV. Zápisem tohoto předmětu můžete využít volné kapacity kurzů nabízených katedrou tělesné výchovy. Kredity získané za tento kurz se Vám budou započítávat do kontroly studia.
Cílem zápisu ve vlnách je umožnit všem studentům, aby uplatnili svoje preference a v podstatně menším časovém stresu si v první vlně zapsali ty předměty, o které nejvíce stojí, přičemž je pravděpodobné, že vzhledem k limitu 2 předmětů pro každého by mělo zbýt místo pro většinu zájemců o preferovaný předmět.
V další vlně si pak lze již zapsat dohromady celkem 4 předměty, kdy ještě stále můžete své preference více uplatnit, vzhledem k limitu předmětů pro všechny; v poslední vlně si pak můžete zapisovat předměty bez omezení. Cílem vln je tak umožnit všem uplatnit co nejvíce vlastní preference a umožnit tak zápis požadovaných předmětů nejenom těm, kteří jsou hbitější a rychlejší při práci s informačním systémem.
Zápis předmětu Tělesná výchova
Zápis volitelného předmětu Tělesná výchova (dále jen TV) je z kapacitních důvodů rozdělen do čtyř předmětů TV I až TV IV. V zimním semestru si lze zapisovat pouze TV I a TV III v letním TV II a TV IV. Předměty ve stejném semestru jsou svázány pomocí rekvizit, proto je nutné si je zapisovat ve sledu. Nemáte-li např. splněnu TV I, nemůžete si zapsat TV III. Výuka předmětu TV III zajištuje předmět TV I, z tohoto důvodu není možné se na tento předmět zapsat z modulu „Rozvrh NG“ (tedy ani přes košík) a je nutné pro zápis použít modul „Zápis předmětů a rozvrhu“.
Máte-li již splněny TV I i TV III resp. TV II a TV IV, tak máte možnost si zapsat předmět Zájmová tělesná výchova I resp II. Zápis předmětu Zájmová tělesná výchova II začne dne 18. 2. 2019 od 10:00.
Tento předmět je určen pro ty studenty, kteří již mají splněnu Tělesnou výchovu I a III  resp. TV II a TV IV. Zápisem tohoto předmětu můžete využít volné kapacity kurzů nabízených katedrou tělesné výchovy. Kredity získané za tento kurz se Vám budou započítávat do kontroly studia jako jiné volitelné předměty.
 
Přeji Vám všem úspěšný zápis
Ing. Stanislav Potěšil
vedoucí IT oddělení

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111