CPK zve na přednášku prof. Dr. Kurta Siehra „Evropské kolizní rodinné právo“ - 24. dubna

 

Centrum právní komparatistiky Právnické fakulty UK

Vás srdečně zve na přednášku

prof. Dr. Kurta Siehra

z Max-Planck-Institutu Hamburk

na téma

„Evropské kolizní rodinné právo“

která se koná

24. 4. 2017 v 17.30

v místnosti č. 412 / 4. patro budovy PF UK

 

Na rozdíl od např. dědického práva je rodinné mezinárodní právo soukromé v EU kodifikováno neúplně (výživné, rozvod manželství). Referát se soustředí na nejaktuálnější problémy, konkrétně na manželství nezletilých imigrantů v Evropě a zabývat se bude koordinací majetkového práva manželského s právem rozhodným pro dědění. Pozornost bude věnována též velmi ožehavým otázkám mateřství “náhradních” matek.

 

Přednáška v angličtině.


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111