CPK zve na přednášku prof. D. Martinyho, MPI Hamburg - 13. října

 

 

Prof. Dr. Dieter Martiny
 
Max-Planck-Institut für ausländisches
und internationales Privatrecht, Hamburg
 
„Práva dítěte v rodinném právu. Srovnání německé a české úpravy s přihlédnutím k rozvoji práva unijního.“
 
Přednáška se bude konat v rámci fór Centra právní komparatistiky Právnické fakulty Karlovy Univerzity v místnosti č. 401 ve IV. patře budovy PF UK, nám. Curieových 7, Praha 1
 
dne 13. října 2016,mimořádně již  od 16,30 hod.
 
Přednáška a diskuse se uskuteční v němčině se simultánním překladem
do českého jazyka.
 
Anotace
 
Postavení dítěte se v poslední době zásadním způsobem změnilo. Jeho práva spolurozhodovat o svém osudu jsou velmi významná, a to jak v českém rodinném právu, tak i v Německu. Přednáška se soustředí též na pojem blaho dítěte, a to i s přihlédnutím k rozvoji práva unijního.

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111