CPK zve na přednášku "Odporovatelnost zástavního práva"

 

V rámci pravidelných přednášek Centra právní komparatistiky
Vás srdečně zveme na přednášku
 
Odporovatelnost zástavního práva
 
Přednášející:
Mgr. Tomáš Troup, LL.M.
Datum a místo konání:
4. 6. 2015, PF UK, místnost č. 405 od 17.30 h
Předpokládané ukončení v 19.00 h
Anotace

 

Přednáška bude věnována analýze toho, co může být předmětem odporovatelnosti u zástavního práva ve dvou v úvahu připadajících režimech, tj. podle civilního práva a podle insolvenčního práva. Přednáška bude založena zejména na analýze dostupné judikatury českého Nejvyššího soudu a pozornost bude taktéž věnována důsledkům odlišnosti obou režimů.

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111