CPK zve na přednášku JUDr. Ing. Kamínkové „Zneužití práva jako hranice daňového plánování“ - 15. května

 

Centrum právní komparatistiky
Vás zve na přednášku
)
„Zneužití práva jako hranice
daňového plánování“
Přednášející:
JUDr. Ing. Petra Kamínková
Datum a místo konání:
15. 5. 2017, PF UK, místnost č. 412 od 17.30 h
 
Předpokládané ukončení v 19 h.
Anotace
Evropská unie vyžaduje po členských státech přijetí obecného pravidla proti zneužívání daňového režimu. OECD navrhuje zavedení obdobného pravidla do smluv o zamezení dvojímu zdanění. V České republice není zákaz zneužití daňového práva legislativně zakotven, je však dovozován judikaturou. Přednáška představí aktuální snahy o stanovení hranic daňového plánování pomocí zákazu zneužití práva.

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111