CPK zve na doktorandský seminář „Základní hodnoty Evropské unie a jejich respektování“ - 21. listopadu

 

Centrum právní komparatistiky si Vás dovoluje pozvat

na doktorandský seminář

 „Základní hodnoty Evropské unie

a jejich respektování“

21. 11. 2016

PF UK, 4. patro, místnost č. 412

Program

16.00                  Zahájení

16.05 – 16.45         Prof. Dr. Arnold Rainer (Univerzita Regensburg),
                                  Základní hodnoty EU (v anglickém jazyce)

16.45 – 17.30          Příspěvky doktorandů:

  • Klaudia Kapała a Miloš Kulda : Krize Ústavního soudu Polské republiky ve světle článku 7 SEU
  • Eliška Nováčková : Specifika ochrany základních hodnot práva EU
  • Kryštof Kruliš: Filozofie loajality Josiaha Royce: zásada loajální spolupráce coby filozofické esence evropské integrace?
  • Veronika Vanišová : Článek 7 SEU a maďarská zkušenost

 

17.30 – 17.50          Komentář: prof. R. Král, doc. H. Scheu, dr. T. Dumbrovský, prof. L. Tichý

17.50 – 18.30          Diskuse

 

Jednacím jazykem bude čeština, v případě potřeby angličtina.


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111