Česko-slovenská právnická soutěž 2016 - 22. a 23. září

 

Pod záštitou děkana PF UK ve dnech 22. září a 23. září 2016 proběhne na naší fakultě další ročník Česko-slovenské právnické soutěže SVOČ za účasti 68 studentů z právnických fakult Univerzity Masarykovy, Univerity Komenského v Bratislavě, Západočeské univerzity, Univerzity Palackého a Univerzity Karlovy.

Soutěž proběhne v 8 sekcích. V komisích zasednou pedagogové ze všech účastnících se fakult. Účast přijala řada představitelů českých a slovenských fakult jako čestní hosté.

Naše fakulta obsazuje soutěžními pracemi, jako jedna z mála, všechny vyhlášené sekce. Studenti mají možnost navázat na předchozí významné úspěchy, například loňských 6 prvních míst v jednotlivých sekcích.

 

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.

předseda Rady SVOČ

za organizátory soutěže

 

Program setkání

 

Čtvrtek 22. 9. 2016,

od 16.30 hod. prezentace ve vestibulu fakulty

17.00 hod.  učebna 120

Zahájení soutěže – přivítání soutěžních týmů, představení hostů, představení hostitelů

18.00 učebna 120 a Právnická menza

Kulturní program, raut

 

Pátek 23. 9. 2016

Soutěže  v sekcích  9.00 – 13.15 hod.

  • Sekce A,B   Teorie práva, ústavní právo, lidská práva, společenské vědy - učebna 231
  • Sekce C,F   Evropské právo, mezinárodní právo veřejné, mezinárodní právo soukromé, civilní proces - učebna  214
  • Sekce D      Soukromé právo (občanské právo hmotné, obchodní) - učebna  303
  • Sekce E      Autorské právo, pracovní právo, rodinné právo - učebna 21
  • Sekce G      Trestní právo - učebna 414
  • Sekce H      Správní právo, finanční právo, právo sociálního zabezpečení,

                        právo životního prostředí - učebna 401

  • Sekce I       Římské právo, právní dějiny - učebna 117
  • Sekce J       soutěžní práce doktorského studijního programu - učebna 412

 

13.15. – 13.45 hod. Porada předsedů komisí / hlavní komise (117)

 

13.45 hod.           Slavnostní vyhlášení výsledků a vyhlášení ročníku 2017, číše vína   (117) 

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111