Česko-rakouská výzkumná spolupráce MOBILITY

Rádi bychom Vás informovali o možnosti předkládat na MŠMT návrhy na projekty česko-rakouské výzkumné spolupráce s dobou řešení 2016-2017. Poslední den odevzdání návrhu projektu je 29.5.2015


Cílem aktivity MOBILITY je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu. Z toho vyplývá, že způsobilými náklady je pouze financování cestovních a pobytových nákladů výzkumných pracovníků cestujících do zahraničí (nikoli účast výzkumných pracovníků na seminářích, konferencích, kongresech a dalších setkáních).

Poskytnutí institucionální podpory projektům řešitelských týmů o témže personálním složení se nesmí opakovat více než třikrát (tedy celkově 6 let).
V rámci aktivity MOBILITY budou podporovány krátkodobé pobyty o délce trvání 1 - 15 dní a dlouhodobé pobyty o délce trvání 1 - 3 měsíce. Maximální možný příspěvek činí na rok 100 000 Kč.

Návrh se podává jak elektronicky tak v tištěné podobě. Více informací naleznete zde.

 

Oddělení pro vědu, výzkum a edici.
 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111