Česko-německá výzkumná spolupráce MOBILITY

Dovolujeme si Vás informovat, že byla vyhlášena další výzva ze série MOBILITY tentokrát ve spolupráci AV ČR a MŠMT. Tentokrát zaměřená na spolupráci s Německem.
Do 29.5.2015 do 24:00 máte možnost předkládat na MŠMT návrhy s dobou řešení 2016-2017.

Cíle:
• Prohloubit vědeckou spolupráci mezi partnerskými zeměmi.
• Rozšířit možnosti zapojení začínajících výzkumných pracovníků a studentů.
• Navázat kontakty pro budoucí rozsáhlejší záměry, např. pro přípravu žádostí u evropských nebo národních institucí financujících výzkum.

Návrh projektu, navrhovatel a pracoviště navrhovatele: Podporovány jsou návrhy projektů ze všech vědních oblastí. Doba řešení projektu činí 2 roky, prodloužení nad tuto dobu není možné.

Finanční příspěvky budou poskytnuty do maximální výše 100 000,- CZK pro český řešitelský tým (7 500,- EUR pro zahraniční řešitelský tým)/kalendářní rok, pokud nedojde ke krácení rozpočtu, nebo k regulaci jeho čerpání v důsledku rozpočtového provizoria.

Čerpání finančních příspěvků je možné pouze po dobu řešení projektu, nikoliv po jeho ukončení. Doba řešení projektu/čerpání finančních příspěvků se zahajuje 01. 01. 2016 a končí nejpozději 31. 12. 2017.


Více informací k návrhu projektu a formulář návrhu projektu naleznete zde.

 

Oddělení pro vědu, výzkum a edici.

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2018

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111