Česko-francouzská výzkumná spolupráce MOBILITY

Dovolujeme si Vás informovat, že byla vyhlášena další výzva ze série MOBILITY MŠMT. Tentokrát zaměřená na spolupráci s Francií.

Do 30.6.2015 máte možnost předkládat na MŠMT návrhy s dobou řešení 2016-2017.

Cílem aktivity MOBILITY je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu. Z toho vyplývá, že způsobilými náklady je pouze financování cestovních a pobytových nákladů výzkumných pracovníků cestujících do zahraničí (nikoli účast výzkumných pracovníků na seminářích, konferencích, kongresech a dalších setkáních, pokud účast na nich nesouvisí přímo s řešením projektu).
V případě Francie jsou podporovány všechny vědecké oblasti. Priorita je dávána těm projektům, které mají potenciál budoucí společné účasti v evropských projektech.
Pozor, v rámci aktivity MOBILITY pro Francii budou podporovány  pouze krátkodobé pobyty, maximálně 2 zahraniční cesty o celkové délce trvání maximálně 20 dní ročně (tedy 4 cesty za celkovou dobu trvání projektu). Výše příspěvku na jednu zahraniční cestu pro českého řešitele činí 12 000 Kč. Výše příspěvku, který obdrží český řešitel k úhradě pobytových nákladů zahraničního řešitele projektu pro jeho pobyt na území České republiky (ubytování, stravné, kapesné), je stanovena na 2.000 Kč/den. Na dva roky projektu lze získat celkem 128 000 Kč.
Návrh společného výzkumného projektu musí být předložen současně českou částí týmu jeho řešitelů v České republice a francouzskou částí týmu jeho řešitelů ve Francouzské republice.
Návrh se podává jak elektronicky tak v tištěné podobě. Výzvu naleznete v příloze a podrobné informace na stránkách MŠMT zde.
 
Oddělení pro vědu, výzkum a edici.
 

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2018

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111