Cena za nejhodnotnější právnickou publikaci roku opět putovala na katedru občanského práva

 

Nejhodnotnější právnickou publikací vydanou v roce 2014 se stal monumentální šestisvazkový komentář k novému občanskému zákoníku, který vznikl pod vedením prof. JUDr. Jiřího Švestky a prof. JUDr. Jana Dvořáka z Právnické fakulty UK a prof. JUDr. Josefa Fialy z Právnické fakulty MU.

Autorský kolektiv tvořilo více jak 50 autorů, vesměs z katedry občanského a obchodního práva a z centra právní komparatistiky Právnické fakulty UK.

Cenu převzali zástupci nakladatelství 3. června 2015 na XXIII. ročníku mezinárodní konference Karlovarské právnické dny, kde je tradičně udělována. Autorský kolektiv z Právnické fakulty UK byl oceněn už podruhé za sebou – vloni to bylo za učebnici Občanské právo hmotné 1.
 
Šestisvazkové dílo čítá celkem 7752 stran a je dosud jediným kompletně vydaným komentářem k novému občanskému zákoníku. 

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111