Cena Josefa VAVROUŠKA 2015 - velký úspěch studentů Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze ve 20. ročníku

 

Cena je udílena 1x ročně za práce zaměřené na problematiku vztahu přírody, společnosti a kultury.

Soutěž proběhla ve 2 kategoriích -  studentské  a vědecko-výzkumné.
Práce hodnotil Výbor pro Cenu Josefa Vavrouška. Členem výboru za PF UK je p
rof. JUDr. Milan DAMOHORSKÝ, DrSc.  

Uchazeči byli z okruhu studentů, doktorandů a mladých pracovníků do 35 let. V roce 2015 se zúčastnili autoři dvaceti pěti (25) prací, disertační šest (6), diplomové třináct (13), bakalářské šest (6) z následujících škol:

Masarykova Univerzita

Fakulta sociálních studií                           (1)

Mendelova Univerzita v Brně

Lesnická a dřevařská fakulta                     (1)

Univerzita Karlova v Praze

Fakulta sociálních věd                               (9)

Fakulta humanitních studií                        (2)

Právnická fakulta                            (5)

Přírodovědecká fakulta                              (2)

Univerzita Palackého v Olomouci

Právnická fakulta                                      (3)

University of St. Gallen                                         (1)

České učení technické                                          (1)

 

Studenti Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze získali:

 

Kategorie magisterských prací:

První místo v kategorii diplomových prací

Tereza ZAVADILOVÁ za soutěžní práci:
Právní úprava obecné územní ochrany přírody a krajiny

Práce byla obhájena na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, na Katedře práva životního prostředí.

Vedoucím a konzultantem byl Doc. JUDr. Vojtěch STEJSKAL, Ph.D.

Třetí místo v kategorii diplomových prací
Zuzana VALOVÉ: Trestní odpovědnost v ochraně životního prostředí

Práce byla obhájena na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, na Katedře práva životního prostředí.

Vedoucím a konzultantem byl Doc. JUDr. Vojtěch STEJSKAL, Ph.D.

 

Kategorie disertačních prací:

Výbor v kategorii disertačních prací udělil jedno první a druhé místo a dvě Čestná uznání,
z Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze získala
Čestné uznání
Pavla BEJČKOVÁ
za soutěžní práci:
Trestněprávní ochrana životního prostředí

Práce byla obhájena na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, na Katedře práva životního prostředí. Vedoucím a konzultantem byl Prof. JUDr. Milan DAMOHORSKÝ, DrSc.

 
VŠEM OCENĚNÝM STUDENTŮM BLAHOPŘEJEME!

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111