Časový harmonogram

Doba přihlašování:
do 28. února 2018 (aktivní účast)
do 30. dubna 2018 (pasivní účast)

Rozeslání detailního programu:
do 30. dubna 2018

Datum konání konference:
10. - 11. května 2018

Termín odevzdání příspěvků:
do 31. května 2018
 

Ostatní

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111