Bonifikace-upřesnění

 

Bonifikace za maturitní zkoušku s vyznamenáním a bonifikace za vykonanou jazykovou zkoušku (uznávají se maximálně dvě jazykové zkoušky ze dvou různých jazyků) od úrovně B2 (podle schválených podmínek přijímacího řízení) na základě materiálů doručených na studijní oddělení PF UK nejpozději do 8. června 2016 bude připočtena k výsledku Národních srovnávacích zkoušek automaticky.

Po zasedání hlavní přijímací komise děkana PF UK v pondělí 13.června 2016, kde bude určeno pořadí přijatých uchazečů, může být bonifikace uznána pouze na základě žádosti o bonifikaci.

Formulář žádosti bude zveřejněn v aktualitě magisterského studia 14. června 2016, kdy budou v Informačním systému PF UK zveřejněny výsledky přijímacího řízení.


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2018

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111