Blahopřejeme profesoru Pavlíčkovi k udělení státního vyznamenání

 

Prezident republiky u příležitosti řádového dne 28. října 2015 ocenil vynikající občanské zásluhy o budování svobodné demokratické společnosti, vynikající výsledky práce, zásluhy o obranu vlasti, hrdinské a výjimečné činy některých významných osobností a udělit či propůjčit jim státní vyznamenání České republiky.

Prof. Václav Pavlíček převzal medaili za zásluhy o stát v oblasti vědy.

Prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc., dr. h. c., je již od svých studií velmi úzce spjat s Právnickou fakultou UK a po roce 1989 působil také jako její proděkan. Je členem Vědecké rady Právnické fakulty a na fakultě stále přednáší.

Již patnáctým rokem vede nejstarší českou nadaci Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových.

V loňském roce obdržel prof. Pavlíček zlatou pamětní medaili UK za rozvoj právních věd a vzdělanosti.

BLAHOPŘEJEME!

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111