Blahopřejeme našemu spolku Common Law Society k vítězství v národním kole!

 

Skupina studentů PF UK sdružená ve spolku Common Law Society vyhrála národní kolo soutěže Cena Karla Velikého pro mladé Evropany 2016. Pražští studenti zvítězili se svým projektem CLS Summer Schools 2015: Fundamental Rights in Europe, View from a Mountain, tedy s loňským ročníkem jejich pravidelné mezinárodní letní školy věnované evropskému právu.

Vítězové 28 národních kol postupují do boje o samotnou Cenu Karla Velikého, kterou každoročně uděluje Evropský parlament společně s Nadací pro Mezinárodní cenu Karla Velikého v Cáchách.

Jak napovídá název letní školy, tématem ročníku 2015 byla ochrana základních práv v Evropě se specializací na právo na soukromí v digitální éře. Účastníci měli příležitost studovat zejména ochranu osobních údajů na internetu, právo být zapomenut a další související otázky. Vyučující letních škol Common Law Society jsou tradičně nejen evropské kapacity v příslušném oboru (v loňském roce to byli přednášející z univerzity v Lundu, univerzity Complutense v Madridu či z londýnské LSE), ale i členové Evropského soudního dvora a Evropského soudu pro lidská práva. Účastníci letní školy byli z mnoha zemí nejen z Evropy, ale i z USA či Keni a krom studentů práva se jednalo také například o studenty souvisejících společenských věd nebo třeba lékařské etiky.

Tento skvělý úspěch dlouholetého projektu CLS Summer Schools je dozajista příslibem dalších výborných letních škol v budoucnosti. V létě roku 2016 se uskuteční letní škola na téma The Many Crises of the European Union a přednášet na ni bude například předseda Evropského soudního dvora Koen Leanerts. Pro více informací navštivte web projektu.


Blahopřejeme a držíme palce!

 

 

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111