Blahopřejeme JUDr. Holcové, profesoru Kučerovi a docentu Kyselovi k vítězství v kategoriích soutěže Právník roku 2015

 

Právník roku 2015: Výsledková listina

Občanské právo (hmotné a procesní): JUDr. Roman Fiala, místopředseda Nejvyššího soudu České republiky

Trestní právo: Mgr. Lenka Trešlová, vrchní radová oddělení trestněprávní legislativy Legislativního odboru Ministerstva spravedlnosti

Obchodní právo: profesor JUDr. Zdeněk Kučera, DrSc., emeritní profesor na Právnické fakultě UK v Praze, specializace mezinárodní právo obchodní

Správní právo: JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D., advokát, advokátní kancelář KVB v Pardubicích

Právo duševního vlastnictví: JUDr. Irena Holcová, advokátka a vysokoškolská pedagožka, Ústav autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního Právnické fakulty UK v Praze

Insolvenční právo: JUDr. Ing. Zdeněk Strnad, Ph.D., místopředseda Krajského soudu v Českých Budějovicích

Občanská a lidská práva a právo ústavní: docent JUDr. Jan Kysela, Ph.D., vysokoškolský pedagog na Právnické fakultě UK v Praze

Kategorie pro bono: Mgr. Jiří Klega, advokát, advokátní kancelář Jakovidis, Klega, Partners v Rychvaldu

Talent roku: Mgr. Daniel Maroušek, advokátní koncipient v advokátní kanceláři RAKOVSKÝ & PARTNERS s.r.o., s prací nazvanou Právo na zákonného soudce ve světle spojení souvisejících věcí

Zvláštní ocenění za přínos české advokacii: JUDr. Vladimír Papež, advokát, člen představenstva ČAK

Právnická síň slávy: JUDr. Gerhardt Bubník, LL.M., advokát


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111