AS PF UK - NOVÉ VNITŘNÍ PŘEDPISY FAKULTY SCHVÁLENY NA ZASEDÁNÍ AS UK

 

 

Vážené členky a vážení členové akademické obce fakulty,

 

dne 2. června 2017 AS UK schválil 9 vnitřních předpisů fakulty, a to ve znění přijatém AS PF UK dne 25. května 2017.

Tyto předpisy nabývají účinnosti dnem 2. června 2017 s výjimkou Pravidel pro organizaci studia na PF UK, Pravidel pro přiznávání stipendií na PF UK a Jednacího řádu Vědecké rady PF UK, které nabývají účinnosti dne 1. října 2017.

S pozdravem

doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
předseda Akademického senátu PF UK

 

 

Statut

Disciplinární řád

Ediční řád

Jednací řád AS

Jednací řád VR

Pravidla pro organizaci studia

Pravidla pro přiznávání stipendií

Pravidla pro organizaci rigorózní zkoušky

Volební řád AS


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111