Anketa - hodnocení výuky studenty - za zimní semestr je ukončena a výsledky zveřejněny

 

Vážené členky a vážení členové akademické obce fakulty,

ráda bych připomněla, že 22. února 2016 v 15 hodin bylo ukončeno hodnocení výuky studenty (HVS) za zimní semestr akademického roku 2015-2016.

Ankety se zúčastnilo 2983 studentů. Obdrželi jsme 1905 připomínek k předmětům, což je pozitivní nárůst proti LS minulého akademického roku, a 118 obecných připomínek.

Zveřejnění výsledků probíhá ve stejném režimu, jako zveřejnění výsledků ankety za letní semestr 2014-15, tj. ke zveřejnění dojde přímo v informačním systému prostřednictvím modulu „Anketa“ a přístup bude mít každý pod svým přihlášením do IS.

Každý člen akademické obce tak má možnost seznámit se přímo v informačním systému s číselným hodnocením všech předmětů a vyučujících.

Bohužel (i přes opakovanou žádost) se stále rektorát nevyjádřil k zásadním připomínkám a podloženým právním argumentům, které fakulta zaslala před rokem a půl k otázce zveřejňování slovních komentářů k předmětům a vyučujícím. Není tedy ani nadále možné tyto slovní komentáře zveřejnit.

Každý vyučující však má pod svým přihlášením do IS přístup ke všem slovním komentářům u svých předmětů, tj. u předmětů, kde je v informačním systému uveden jako vyučující.

Obecné připomínky jsou zveřejněny bez ohledu na to, zda jsou či nejsou podepsány. Pouze jeden nepodepsaný komentář v sekci „Ostatní připomínky“ nebude zviditelněn – nikoliv kvůli svému obsahu (vyjadřoval nespokojenost s hodnocením písemného testu), ale kvůli vulgárnímu jazyku, který jeho pisatel (student 1. ročníku) použil a který nelze akceptovat pro standardní komunikaci v rámci naší akademické obce.

Budu velmi ráda, pokud si najdete chvíli a s výsledky ankety se seznámíte. Budete-li mít jakékoliv technické problémy s přístupem k anketě, pracovníci PPT jsou připraveni Vám pomoci je řešit.

Evaluační komise fakulty, které předsedá děkan prof. Kuklík, se bude v nejbližší době výsledky ankety zabývat a zpracuje podněty k případné modifikaci ankety.

Děkuji všem studentkám a studentům, kteří si našli čas a anketu vyplnili. Děkuji také všem vyučujícím, kteří si, doufám, najdou čas, aby se s výsledky u svých předmětů seznámili a podle možností a relevance s nimi také pracovali.

Marta Chromá

(Pokud byste našli nesrovnalosti ve jménech vyučujících, kteří byli uvedeni u jednotlivých předmětů, vězte, že jsme v tom tentokrát nevinně. Rektorát provedl aktualizaci systému, která, aniž to bylo předem čii později indikováno, nám změnila některá dřívejší nastavení.)  


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111