Aktuální informace k zápisu

 
 
Vážené kolegyně a vážení kolegové,
 
obracím se na Vás s aktuálními informacemi o organizaci Vašeho zápisu předmětů do rozvrhu pro letní semestr ak. roku 2014/2015, který začne v pondělí 9. února v 19:00.
 
Jak víte, možnost zapisovat si předměty v prvním možném okamžiku podle stanoveného harmonogramu je vázána na podmínku Vaší účasti v anketě. Konstatuji, že do této chvíle se ankety zúčastnilo cca 2400 studentů; ankety se do této chvíle nezúčastnilo cca 915 studentů, kteří budou mít možnost zapsat si předměty až v okamžiku, kdy se ankety zúčastní alespoň tím, že u každého předmětu v anketě zaškrtnou „nechci odpovídat“, nebo po uplynutí 7 dnů od okamžiku zahájení zápisu předmětů.
 
Kontrola toho, že jste řádně vyplnili anketu a budete si moci řádně zapsat předměty je zabezpečena tak, že těm, kdo anketu řádně vyplnili, se po přihlášení do SIS nezobrazuje na hlavní stránce žádné upozornění na nevyplněnou anketu. Těm, kteří anketu nevyplnili nebo nevyplnili řádně, se zobrazí upozornění „Ještě jste nehodnotil/a všechny své předměty, můžete je hodnotit v modulu Anketa“. Toto upozornění se jim zobrazí i po vstupu do modulu „Zápis předmětů a rozvrhu“.
 
Stejně jako v minulém semestru zápis proběhne ve dvou fázích:
1.     od 19:00 si budete moci zapisovat povinné předměty a jazykové povinně volitelné předměty;
2.     ve druhé fázi zápisu od 20:00 předměty ze skupiny obecných povinně volitelných předmětů a volitelné předměty.
 
Druhá fáze zápisu bude opět rozdělena do tří „vln“:
1.    V první vlně od 20:00 si budete moci zapsat ze skupiny obecných PVP nebo VP nejvýše 2 předměty podle rozdělení do skupin předmětů podle kateder.
2.      Ve druhé vlně od 20:30 si budete moci zapsat nejvýše 4 předměty (do čehož se započítávají i předměty zapsané v první vlně; rozdělení zápisu po katedrách však již nebude aplikováno).
3.      Ve třetí vlně zápisu, která začne ve 20:40, bude limit pro zápis zrušen úplně.
 
Přesný rozpis jednotlivých „vln“ najdete zde.
 
Cílem zápisu ve vlnách je umožnit všem studentům, aby uplatnili svoje preference a v  podstatně menším časovém stresu si v první vlně zapsali ty předměty, o které nejvíce stojí, přičemž je pravděpodobné, že vzhledem k limitu 2 předmětů pro každého, by mělo zbýt místo pro většinu zájemců o preferovaný předmět.
 

V další vlně si pak lze již zapsat dohromady celkem 4 předměty, kdy ještě stále můžete své preference více uplatnit, vzhledem k limitu předmětů pro všechny; v poslední vlně si pak můžete zapisovat předměty bez omezení. Cílem vln je tak umožnit všem, uplatnit co nejvíce vlastní preference a umožnit tak zápis požadovaných předmětů nejenom těm, kteří jsou hbitější a rychlejší při práci s Informačním systémem. 

Pevně doufám, že zápis proběhne v pořádku. Nemohu však zcela vyloučit, že systém z neočekávaných důvodů zkolabuje. V případě vážných problémů při zápisu předmětů bude zápis pro všechny studenty zrušen a zopakuje se pravděpodobně za týden ve stejnou dobu. Přesnou informaci Vám podám nejpozději 10. 2. do  15:00.
 
S přáním úspěšného zápisu

 

Doc. JUDr. Karel Beran, Ph.D.
proděkan pro magisterský studijní program 

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111