Aktuální číslo Právněhistorické studie 47/1


 

OBSAH 47/1

Statě
Petr Dostalík, Bohumil Poláček Lex Rhodia de iactu a společná havárie
Kamila Stloukalová Transitio ad plebem – případ Publia Clodia Pulchera
Karel Malý Poznámky k obecné části zákoníku Marie Terezie Constitutio criminalis Theresiana
Adriana Švecová Beccariovský obrat ponímania trestného činu v konfrontácii s trestnoprávnou úpravou v Uhorsku a Habsburskej ríši v 18. a na začiatku 19. storočia
Květoslav Růžička Vývoj tuzemské právní úpravy rozhodčího řízení od roku 1949
Milan Boroš Spor o skutkovú podstatu trestného činu v päťdesiatych rokoch XX. storočia
Michal Tomášek Sedmdesát let nové japonské ústavy
Tomáš Gábriš „Súkromné právo“ a „bezštátne právo“ : Historické paralely k postmodernej situácii

Recenze
Jiří Bílý: Christianizace římského antického státu. Stát – Právo – Náboženství – Společnost. Ostrava: KEY Publishing-Metropolitan University Prague Press, 2015, 523 s. (Michal Skřejpek)
Josef Beňa – Tomáš Gábriš: Dejiny práva na Slovensku I (do roku 1918). Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2015. 298 s. (Michal Malatinský)
Olaf Bruno Rader: Fridrich II. (Sicilan na císařském trůně). Praha: Argo, 2016, 383 s. (Radim Seltenreich)
Blanka Szeghyová: Súdnictvo a súdna prax v mestách Pentapolitany v 16. storočí. Bratislava: VEDA, 2016, 188 s. (Jaromír Tauchen)
Ignác Antonín Hrdina – Hedvika Kuchařová: Záhady kolem sňatku Anny Kateřiny Šporkové: historicko-právní studie z manželského práva. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017, 352 s. (Ladislav Soukup)
Jaroslav Demko: Vývoj vodného práva na Slovensku. Ružomberok: Verbum – vydavatelství Katolické univerzity v Ružomberku, 2012, 107 s. (Michael Urban)
Anotace a zprávy
Thomas Olechowski: Rechtsgeschichte – Einführung in die historischen Grundlagen des Rechts. Wien: Facultas AG, 2016, s. 471. (Petra Skřejpková)
Zpráva o zasedání mezinárodního vědeckého grémia projektu celosvětové výstavy „Magdeburské městské právo a evropská města středověku“ (Jiří Šouša)


 

 

 

Fakulta

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2017

více...

Jurisprudence 6/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111