Aktuální číslo 1/2018

 


 

OBSAH
Marie Karfíková: Daně jako nástroj fungování státu
Hana Marková: Dotační právo – mělo by existovat?
Michael Kohajda, Milan Bakeš: Finanční systém, finanční trh nebo kapitálový trh jako definiční znak podoboru finančního práva?
Roman Vybíral: Aktuální tendence v sektoru pojišťovnictví
Petr Kotáb: K některým aspektům výlučnosti měny na státním území
Pavlína Vondráčková: Kontrola včera, dnes a zítra
Petr Novotný: Projekt Base Erosion and Profit Shifting
Michal Tuláček, Radim Boháč, Lukáš Hrdlička: Pojem úplaty v daňovém právu
Lukáš Hrdlička, Radim Boháč, Michal Tuláček: Základní investiční fond a zneužití práva
Lukáš Hrdlička: Doporučení ekonomické analýzy práva pro nový zákon o daních z příjmů
Michal Tuláček: Nakládání s informacemi vyměňovanými při mezinárodní spolupráci při správě daní
Zdenka Papoušková: Zdaňovat příjmy z bitcoinu – ano, či ne?
Jan Eisenreich, Petra Kundrátová: Právní aspekty kryptoměn
Jana Šimonová: Daňové úniky – precizácia všeobecnej terminológie (absentujúceho aspektu daňového práva)
Matej Kačaljak, Andrea Koroncziová: Zneužitie zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia – Slovensko
Jozef Sábo: Smernica o úrokoch a licenčných poplatkoch v práve Českej republiky a Slovenskej republiky
Petr Tröster: Minimální mzda – srovnání české a německé právní úpravy

 

 

Fakulta

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2018

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111