Aktuální číslo 4/2017

 


Obsah:

TÉMA: VÝZNAM HANSE KELSENA PRO SOUČASNOU PRÁVNÍ VĚDU
Předmluva
Thomas Olechowski: Hans Kelsen a založení Československa
Karel Malý: Profesor Hans Kelsen v archivních dokumentech Karlovy univerzity v Praze
Clemens Jabloner: Právní teorie a ústavní legislativní proces
Pavel Šturma: Kelsen jako předchůdce dnešního mezinárodněprávního konstitucionalismu?
Jörg Kammerhofer: Stupňovitá struktura mezinárodního práva: strukturální analýza namísto mystiky pramenů
Michael Potacs: Právo EU a státní právo ve světle nauky o hierarchickém uspořádání
Veronika Bílková: O strážci ústavy a podstatě práva – spor Hanse Kelsena a Carla Schmitta
Pavel Ondřejek: Polemika o strážci ústavy v kontextu současných debat o dělbě moci
Klaus Zeleny: Hans Kelsen jako politický člověk
Karel Beran: Proč nepotřebujeme člověka při legislativním vymezení pojmu fyzické osoby?
Pavel Maršálek: Merklovo obecné právo správní a Pošvářovy obecné pojmy správního práva v komparativním pohledu
Herbert Schambeck: Hans Kelsen na prahu 21. století
Projev proděkana Právnické fakulty Univerzity Karlovy profesora Michala Tomáška v Rakouském kulturním fóru u příležitosti zahájení konference Hans Kelsen – inspirující osobnost pro právní vědu, filozofii, politiku a mezinárodní vztahy dne 8. října 2015
VARIA
Jan Kudrna: Ústavní rámec zajišťování bezpečnosti České republiky – zhodnocení současného stavu a úvahy de lege ferenda
Ondřej Svoboda: Skupina G20 jako nové fórum pro koherenci a multilateralizaci mezinárodního investičního práva


 

 

Fakulta

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2017

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111