Aktuálně řešené projekty

Aktuálně řešené projekty
Rok Číslo Název Řešitel (spoluřešitel) Poskytovatel

Délka grantu

(rok)

       

 

 
           
     Ukončené projekty

 

   
 2012  13-DF12PO10VV013  Problémy právního postavení menšin v praxi a jejich dlouhodobý vývoj  prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. MK - NAKI   4
           

 

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111