Změny v mezinárodním řádu: výzvy pro Evropskou unii a její bezpečnostní a obrannou politiku

Změny v mezinárodním řádu: výzvy pro Evropskou unii a její bezpečnostní a obrannou politiku

Přednáška pořádaná Centrem právní komparatistiky na téma Změny v mezinárodním řádu: výzvy pro Evropskou unii a její bezpečnostní a obrannou politiku se koná 18.6.2020 v místnosti č. 401, 4. patro budovy PF UK od 17.30. Vstup volný. 

Přednáší prof. Matthias Herdegen,
Univerzita Bonn. 
 
Tektonické posuny ve světovém řádu jako například změny politiky velmocí, mizející důvěra v NATO a jiné výzvy (kyber útoky, mezinárodní terorismus) nutí Evropskou unii a její členské státy k nové bezpečnostní architektuře. Přitom jde o vyjasnění obsahu základního ustanovení Smlouvy o EU (čl. 42 odst. 7), možné oslabení principu jednomyslnosti, užší spolupráci „ochotných“ členských států a přesvědčivou bezpečnostní strategii Evropské unie. Též ústavní právo některých členských států, jako tomu je například ve Spolkové republice Německo, potřebuje nový výklad, možná i adaptaci ve smyslu nových výzev.
V němčině, se simultánním tlumočením.

Uložit událost do kalendáře